Vi henviser til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringens nettsider for løpende og oppdatert informasjon om koronasituasjonen. Dersom det skulle komme behov for lokalt tilpasset informasjon, vil vi fortsette å samle artiklene her. I tillegg til å legge dem ut som nyhetssaker på hjemmesidens forside (nede til venstre) og på kommunens Facebook-side

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(30.11.2021)

Nye nasjonale koronatiltak og anbefalinger

Regjeringen innfører nye tiltak og anbefalinger. Tiltakene gjelder fra 1. desember, mens anbefalingene gjelder umiddelbart.

De to nye nasjonale tiltakene er:

– Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

– Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

 

De nye nasjonale anbefalingene er:

– Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten

– Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand

– I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten

– Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor

Det som ble lagt fram i pressekonferansen tirsdag 30. november kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(26.11.2021)

Hva gjør du hvis du eller barnet ditt får en positiv selvtest? Og hva gjør du om du får en positiv test i helga?

En positiv selvtest regnes som påvist covid-19-sykdom, og medfører plikt til isolasjon i fem dager. Selvtestene er ikke like pålitelige som en PCR-test. Derfor ber vi om at du bestiller en PCR-test for å bekrefte selvtesten. Du kan bestille en PCR-test ved å ringe kommunens koronatelefon, 417 04 502, eller ved å registrere selvtest-resultatet elektronisk.

NB! Les bruksanvisningen nøye for å være sikker på at du har fått positivt prøvesvar før du registrerer testen din. C på testavleseren står ikke for covid, det skal være to streker dersom prøvesvaret er positivt.

Har du fått et positivt prøvesvar, ønsker vi nemlig også at du registrerer testen elektronisk, for å ha best mulig oversikt over smittesituasjonen. Det gjør du enkelt slik:

 

Gå til følgende nettside:

hjemmetest.remin.no/hadsel

 

Logg inn, og fyll ut feltene om deg selv (eller den du skal registrere på vegne av) og om testen.

Du kan oppgi på nettsiden hvis du allerede har bestilt time for PCR-test.

Dersom du ikke har bestilt PCR-test (for eksempel om du har testet deg på kveld eller helg), så vil kommunens testpersonell ringe deg og avtale tidspunkt for test neste virkedag.

I tillegg vil du bli kontaktet av kommunens smittesporere, for informasjon om isolasjonsregler, og for å få en oversikt over dine nærkontakter. Dette gjør vi for å holde best mulig oversikt over smittesituasjonen i kommunen.

Du er selv ansvarlig for å informere dine nærkontakter. Hvis dette er vanskelig for deg må du informere smittesporeren om det, slik at vi kan hjelpe.

I helga (27. og 28. november) åpner vi koronatelefonen fra kl 11.00 til kl 13.00 lørdag og søndag. I helga er telefonen kun ment for mottak og registrering av positive koronaprøver. På grunn av sterk belastet kapasitet i helsesektoren er telefonen ikke bemannet av helsepersonell i helga. Generelle råd om korona finner du på FHI.no og Hadsel kommune sine nettsider.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(22.11.2021)

Smitte på sykehjem i Hadsel

Én pasient har testet positivt på hurtigtest for covid-19 på Stokmarknes sykehjem. Det er innført flere tiltak, blant annet er sykehjemmet stengt for besøk inntil videre.

 • Vi følger situasjonen nøye og vil gjøre videre tiltak utfra hva testene viser fremover, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Pasienten er isolert og det er satt i gang testing av alle nærkontakter og ansatte. Foreløpig har det ikke vært flere positive hurtigtester.

Det er innført bruk av munnbind og hansker for ansatte, i tråd med retningslinjene til Folkehelseinstituttet.

Testing vil bli foretatt på dag 1, 3 og 5.

Sykehjemmet er stengt for besøk inntil videre og pårørende vil få informasjon fortløpende.

Til og med fredag i forrige uke testet 46 personer positivt for korona i Hadsel. Mandag har vi fått melding om 19 positive hurtigtester. Disse testene er både fra helgen og mandag.

Tirsdag kl 19.00 vil kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin svare på innbyggernes koronarelaterte spørsmål. Du kan sende inn dine spørsmål til: hetory@hadsel.kommune.no.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(05.11.2021)

Råd til befolkningen i forbindelse med økt smitte i lokalsamfunnet

Rådene er felles for kommunene Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes og Andøy.

Det har vært en betydelig økning i smitteforekomst i kommunene siste 2 uker. I hovedsak gjelder dette blant barn og unge og voksne i deres omgangskrets. Men det er også flere sporadiske tilfeller, det vil si uten klar smittekilde eller tilknytning til miljøer med barn og unge. Det rapporteres i all hovedsak om milde og moderate symptomer. Vi ser imidlertid at smitteutviklingen øker risikoen for smitte blant sårbare grupper, deriblant eldre og folk med betydelig nedsatt immunforsvar.

På bakgrunn av dette utvides smittevernrådene til befolkningen. De generelle rådene vil fortsatt være helt grunnleggende fremover:

  *   holde deg hjemme ved symptomer, og ta en test

  *   god hånd- og hostehygiene

 

I tillegg anbefales alle:

  *   å holde avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.

  *   Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom

 

Det er viktig å understreke at dette gjelder offentlige rom. Skoler og barnehager skal fortsette på grønt nivå. Det er heller ikke grunnlag for å gjøre tiltak overfor arrangementer eller sosiale lag. Disse tiltakene er for å begrense den smitten som spres uten å kunne knyttes til nærkontakter eller miljø, men medvirker til raskere smittespredning.

Rådene gjelder både for å begrense koronasmitte, men også øvrige luftveisvirus. Med disse anbefalingene opprettholdes den normale hverdagen, men med noen flere forholdsregler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(03.11.2021)

Informasjon om koronasituasjonen i Hadsel

– Vi forstår at mange er bekymret nå når smittetallene øker. Vi ønsker fortsatt å begrense smitten, men det er viktig å understreke at vi er i en annen situasjon nå når risikogrupper og store deler av samfunnet er vaksinert, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Totalt er det påvist 10 koronasmittede i Hadsel siden fredag. Hadsel kommune går ikke lenger ut med informasjon ved enkelttilfeller av koronasmitte, men informerer dersom det iverksettes nye tiltak.

– Det vi er opptatt av nå er innleggelser og alvorlig sykdom. Smittetall i seg selv er ikke lenger så veldig viktige. Grunnen er at vaksinene gjør at langt færre av de smittede faktisk blir syke. Likevel er det nødvendig med en viss kontroll, derfor vil tiltak og ekstra testing noen ganger være fornuftig, sier Bleidvin.

Han nevner innføring av gult nivå på småtrinnet på Stokmarknes skole denne uka som et eksempel.

Når det gjelder tester holder Hadsel kommune seg til hovedlinjene i FHIs anbefalinger og deler ut tester til de prioriterte gruppene:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/testkriterier/

– Det er en del arbeid knyttet til å gjøre klart og dele ut tester og derfor ønsker vi å bruke de der de gjør mest nytte. Det er også slik at å teste personer uten symptomer gir fare for falsk negativ test. Det vil si at du kan få negativ test, men likevel være smittet, sier Bleidvin.

Det er helt konkrete forhold i den enkelte smittesituasjonen som avgjør om det er fornuftig å teste få eller mange.

– Smittesporingen er organisert på en helt annen måte nå. Blant annet skal ikke alle nærkontakter testes eller i karantene. Dette skiller seg fra det vi er vant til tidligere i år, sier Bleidvin.

En ansatt tilknyttet Riarhaugen omsorgsboliger er blant dem som har testet positivt. Vedkommende er ikke i jobb og et antall beboere er kontrolltestet og alle er negative. Det er innført skjerpede smitteverntiltak i tjenesten og vi presiserer at pårørende og andre besøkende må være symptomfrie når de skal innom omsorgsbygg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(31.10.2021)

Gult nivå på småtrinnet ved Stokmarknes skole

På grunn av to tilfeller av koronasmitte på småtrinnet på Stokmarknes skole, innføres gult nivå i uke 44 for 1.- 4.trinn.

To elever på 2. trinn ved Stokmarknes skole har testet positivt for koronasmitte. Det innføres derfor gult nivå for småtrinnet (1. – 4. klasse) i kommende uke, uke 44. Dette gjøres med minst mulig inngrep i skolehverdagen. Alle barn kan gå på skolen som normalt.

Endringene for småtrinnet vil bestå i at 1. – 4. klasse får eget uteområde, de går tilbake til å unngå håndhilsing og klemming og klassen regnes som én kohort. Kohortene kan samarbeide med de andre klassene på trinnet.

Tiltakene for småtrinn vil ikke påvirke mellomtrinnet eller ungdomstrinnet. Fritidsaktiviteter og kulturskole vil ikke bli påvirket og går som normalt.

Elevene på 2. trinn får selvtester de skal teste hjemme med på mandag, tirsdag og onsdag. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(22.09.2021)

Én ny positiv koronatest

Det er påvist koronasmitte hos ytterligere én person i Hadsel kommune. Personen, som var fullvaksinert i sommer, testet negativt på hurtigtest, men PCR-testen viste seg å være positiv. 

Personen er nærkontakt av påvist smittet og det er ingen nye nærkontakter.

Etter at det ble påvist fire positive tester tirsdag, ble 98 personer testet tirsdag og 49 personer er testet onsdag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21.09.2021)

Fire positive koronatester

Det er påvist fire positive koronatester i Hadsel tirsdag 21. september. En av testene dreier seg om en elev ved Stokmarknes skole og klassen til eleven blir testet. Smittesporing på øvrige personer pågår. Smittevei er foreløpig ikke kjent.

- Vi oppfordrer igjen alle som har symptomer, selv om du bare tror det er forkjølelse, til å holde seg hjemme og teste seg, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(17.09.2021)

Ber Rødbrygga-gjester være oppmerksomme

Var du på Rødbrygga torsdag 16.09 mellom kl 19 og 21? Da kan du ha vært utsatt for covid-19-smitte og skal være ekstra oppmerksom.

En person har testet positivt for covid-19 på hurtigtest i Hadsel kommune fredag 17.09. Personen er smittet utenfor regionen og nærkontakter er varslet. Den smittede er fullvaksinert.

Torsdag 16.09, før utvikling av symptomer, var den smittede på Rødbrygga i tidsrommet 19.00 til 21.00. De ansatte blir testet for covid-19, men er ikke å regne som nærkontakter.

- Vi ber gjester som har vært på Rødbrygga i det nevnte tidsrommet om å være ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer og holde antallet sosiale kontakter lavt. Dersom du får symptomer skal du holde deg hjemme og kontakte koronatelefonen for testing på mandag, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset. 

Vi gjør oppmerksom på at det for tiden er stor pågang hos laboratoriet i Bodø, som analyserer prøveresultater. De som venter på testresultat må være forberedt på at det nå kan ta flere dager.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(27.08.2021)

Ingen flere positive prøvesvar

Det er ikke flere positive prøvesvar i Hadsel og begge prøvene som var såkalt «inkonklusiv» viser seg å være negative.

Sent torsdag kveld kom svarene fra laboratoriet i Bodø på testene som var tatt i Hadsel onsdag. Ingen av testene var positive og de to såkalt «inkonklusive» testene viste seg å være negative.

- Dette ser lovende ut og gir gode sjanser for at vi kan unngå et større utbrudd, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(25.08.2021)

Én ny positiv koronatest i Hadsel

Det er én ny positiv hurtigtest i Hadsel onsdag. – Vi har fortsatt ikke oversikt over hvor smitten kommer fra, så vi ber folk begrense nærkontakter, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

I løpet av onsdag ble 68 personer testet med hurtigtest i Hadsel kommune. Én av disse testene var positiv. Testingen ble satt i gang etter at én person testet positivt for covid-19, i tillegg til to tilfeller av det som kalles «inkonklusiv test» dagen før. 

Tilfellene med «inkonklusive» tester skal inntil de er testet på nytt, behandles som positive tilfeller.

Nærkontaktene til disse tilfellene involverer både barnehage, grunnskole og videregående, som er blitt testet onsdag, og én av disse testene er altså positive.

- Vi har fortsatt ikke oversikt over hvor smitten kommer fra, så vi ber folk begrense nærkontakter de neste par dagene. Vi ser også at det er tilfeller hvor personer går på jobb med symptomer. Det er veldig viktig at alle holder seg hjemme når de har symptomer, sier Drageset.

Førstkommende helg er det åpning av Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Foreløpig vurderer ikke smittevernlegen at det er behov for nye tiltak rundt dette arrangementet.

- Men, vi oppfordrer alle til å bruke munnbind, både på utendørs- og innendørsarrangementer og så ber vi alle være nøye på å holde avstand, sier Drageset.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(25.08.2021)

Tre mulige nye smittetilfeller i Hadsel

Én person har testet positivt for covid-19 i Hadsel. I tillegg har to personer det som kalles «inkonklusiv test». De skal inntil de er testet på nytt, behandles som positive tilfeller. 

- Vi har potensielt tre nye smittede i Hadsel uten kjent eller sannsynlig smittevei. Det gir oss en uoversiktlig situasjon og det er også snakk om mange nærkontakter, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Smittesporingsarbeidet pågår og nærkontakter blir fortløpende testet. Hadsel kommune vil komme med mer informasjon i løpet av onsdag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21.08.2021)

Koronasmitte på fotballkamp

Én person har testet positivt for covid-19 i Hadsel kommune. Smitten er antatt å komme utenfra regionen. Nærkontaktene er varslet og testing er gjennomført. Ingen har testet positivt på hurtigtest. 

Den smittede har vært på 5. divisjonskampen i fotball mellom Stokmarknes og Luna på Stokmarknes tirsdag 17. august.

- Vi ber de som vært til stede på denne kampen om å være spesielt oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(05.08.2021)

Én person testet positivt torsdag, var allerede i karantene

Torsdag 5. august var ni personer til koronatesting på Melbu. Blant hurtigtestene som ble tatt, var det én som ga positivt utslag. 

Personen som avla denne prøven er nærkontakt med en som tidligere har testet positivt for Covid-19, og har selv vært i karantene siden da. Dermed er det ingen nye nærkontakter eller plasser med potensiell smittespredning å melde om. 

De endelige resultatene fra de 19 prøvene tatt onsdag var alle negative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04.08.2021)

Ingen nye smittetilfeller i Hadsel onsdag 4. august

19 personer ble testet ved Melbu legekontor i løpet av onsdagen, og som dagen før var alle hurtigtester negative. I tillegg var alle labsvarene på prøvene tatt tirsdag også negative. Dermed er ingen nye smittetilfeller registrert i Hadsel siden mandag.

– Det er en gledelig utvikling, men det er ennå for tidlig å senke skuldrene helt. Vi minner fremdeles om de regionale anbefalingene om bruk av munnbind på offentlige plasser der «enmeteren» ikke kan holdes og maks fem besøkende ved private sammenkomster innendørs, sier smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Videre peker han på de enkle, men effektive smittevernrådene som vi har blitt så godt kjent med det det siste halvannet året.

– Vask hender, bruk håndsprit, hold avstand og begrens sosiale kontakter. Ved sykdomssymptomer, ring koronatelefonen for å avtale testing. Jeg opplever at hadselværingene har tatt dette på alvor og spilt en viktig rolle i å stoppe smitten fra å spre seg ytterligere. Takk for innsatsen, alle sammen!, sier Larsen Drageset.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(03.08.2021)

Ingen nye smittetilfeller i Hadsel tirsdag 3. august

I løpet av dagen tirsdag, ble 20 personer testet og alle hurtigtester var negative. Det samme gjaldt de endelige svarene på de 45 prøvene tatt mandag, dog med unntak av prøvene til de tre som testet positivt på hurtigtest dagen før.

Testing foregår fremdeles og inntil videre på Melbu, og det er kun dem med symptomer som skal kontakte koronatelefonen (417 04 502) for å avtale testing. Telefonen er åpen 08.30-11.00 og 13.00-14.30 på hverdager.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(02.08.2021)

Tre nye smittetilfeller registrert i Hadsel mandag 2. august

Totalt er det dermed totalt 19 personer som har testet positivt i kommunen siden 21. juli.

I løpet av mandag var 45 personer innom legekontoret på Melbu for testing, og 44 av dem avla hurtigtester i tillegg til den ordinær PCRT-testen. Tre av hurtigtestene var altså positive for Covid-19-smitte.

Det ble raskt gjennomført smittesporing, og det viser seg at samtlige har vært hjemme i karantene.

– Alle tre er blant nærkontaktene til personer som tidligere har testet positivt. Det er sånn sett ikke overraskende at noen av dem nå viser seg å være smittet, sier smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Det var ingen testing i Hadsel i løpet av helgen, de endelige svarene på mandagens PCR-tester er ventet i løpt av tirsdagen.

– Det er fremdeles viktig å huske på grunnleggende smitteverntiltak som håndhygiene, avstand og å begrense antall sosiale kontakter. Jeg minner også om anbefalingen om å bruke munnbind på offentlige steder der enmeteren ikke kan holdes. Har du minste tegn til sykdomssymptom, så ber vi deg om å ringe oss for å bli testet, sier Larsen Drageset.

Koronatelefonen (417 04 502) har fremdeles åpent fra 08.30 til 11.00 og 13.00 til 14.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(30.07.2021)

To nye smittetilfeller fredag – få nærkontakter

Etter et par dager med utelukkende negative prøvesvar, ble det fredag påvist koronasmitte hos to personer i Hadsel.

Den ene personen testet positivt på hurtigtest i dag. Den andre hadde avlagt prøve i går, torsdag, og for vedkommendes del var det først det endelige svaret fra laben i Bodø (PCR-testen) som påviste koronasmitte.

Det er gjennomført smittesporing for begge. Den ene har ingen nærkontakter. Den andre har to, disse bor i samme husstand som vedkommende.

Totalt ble 23 personer testet ved legekontoret på Melbu fredag, og det kom i løpet av dagen svar på 15 PCR-tester tatt torsdag.

Med de to seneste tilfellene er det totalt 16 påvist smittede i Hadsel siden onsdag 21. juli.

Det er ikke planlagt testing i helgen, og koronatelefonen åpner etter planen ikke igjen før mandag 08.30. Men situasjonen kan som kjent forandre seg raskt. I så fall vil kommunen gjøre nødvendig grep og samtidig informere om det som skjer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(30.07.2021)

Forlenger skjenkestopp midnatt og innfører karantene for folk med én vaksinedose

Formannskapet i Hadsel vedtok fredag to lokale forskrifter som skal bidra til å stoppe koronautbruddet som har preget Vesterålen den siste drøya uka.

Den ene forskriften er en forlenging av forbudet mot å skjenke alkohol etter midnatt. Forskriften innebærer også at alkohol kun kan skjenkes i forbindelse med matservering.. Dette blir nå gjeldende fram til og med søndag 8. august.

Den andre lokale forskriften er ny, og innebærer at folk som har fått én vaksinedose nå skal i karantene på lik linje med uvaksinerte. Dette gjelder fra og med 1. august og til og med 22. august.

Saken ble i Hadsel behandlet ved skriftlig saksbehandling i formannskapet, og fredag formiddag ble det klart at de folkevalgte enstemmig går for innføringen av de to forskriftene. Alle kommunene i Vesterålen har i løpet av de siste dagene hatt likelydende saker til behandling.

Hadselpolitikerne benyttet også anledningen til å komme med ros til de ansatte i kommunen for den ekstra innsatsen som er gjort, og som fortsatt gjøres i forbindelse med de pågående koronautbruddet.

Fungerende kommunedirektør Marion Celius er tilfreds med at formannskapet enstemmig vedtok kommunedirektørens innstilling.

– Forskriftene er svært viktige for å få kontroll på det regionale utbruddet. Selv om vi i Hadsel ikke har hatt positive tester siden onsdag, så er det i utgangspunktet stor sirkulasjon av mennesker i Vesterålen. Det skal bare en smittet til før det igjen kan spre vidt omkring seg, spesielt siden deltaviruset har vist seg å smitte så lett. Vi tror at innbyggerne våre også skjønner det og at de vil forholde seg klokt til både forskriftene og til de anbefalinger som et samlet kommuneoverlegeforum har tilrådd, sier hun.

Forskriftene i sin helhet kan leses her:

Forskrift om skjenkestopp midnatt (1.- 8. august)

Forskrift om karantenebestemmelser (1.- 22. august)

Tre anbefalinger fra kommuneoverlegene

I tillegg har kommuneoverlegene i Vesterålen kommet med følgende lokale anbefalinger som gjelder til og med 8. august:

1. Munnbind:

Kommuneoverlegene anbefaler bruk av munnbind på offentlig sted der du ikke kan overholde 1-metersregelen. Munnbind kan beskytte mot smitte og at du smitter andre, men vil ikke gi fritak for karantene hvis du har vært i nærkontakt med smittet person

(Nærkontakter er definert som nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter)

 

2. Arrangementer:

Kommuneoverlegene anbefaler at alle som er arrangører gjør en ny risikovurdering i forhold til om arrangementet kan gjennomføres i tidsrommet. Momenter som taler mot gjennomføring er:

 • Alkoholservering
 • Innendørs
 • Antall personer
 • Muligheter til å holde avstand

Hvis det ikke kan gjennomføres med strenge smitteverntiltak bør det avlyses eller utsettes.

 

3. Private sammenkomster:

Maks fem besøkende innendørs.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(30.07.2021)

Ingen nye smittetilfeller registrert i Hadsel torsdag

For andre dag på rad er det ingen positive koronatester å rapportere om i Hadsel.

Samtlige 15 hurtigtester tatt i løpet av torsdagen var negative. De endelige svarene på 56 prøver tatt onsdag, som ikke var klare før natt til fredag, var også negative.

Derfor forblir antall smittede i Hadsel siden forrige onsdag 14, et tall som har vært uendret siden tirsdag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(28.07.2021)

Ingen ny smitte registrert i Hadsel onsdag

Samtlige hurtigtester tatt i løpet av onsdagen var negative, det samme var de endelige svarene på tirsdagens tester.

56 personer var innom for testing ved Melbu legekontor onsdag. 55 av disse avla hurtigtest i tillegg til den «ordinære» testen som sendes til laben i Bodø for analyse. Onsdag ettermiddag kom også svarene på gårsdagens 44 PCR-tester. Som nevnt var samtlige av dagens prøvesvar negative.

Selv om fraværet av nye smittetilfeller er oppløftende, minner kommunen fremdeles om at det er lav terskel for å ta kontakt for testing.

I løpet av dagen har Sortland kommune laget en oversikt over samtlige steder i Vesterålen hvor smittede har oppholdt seg over lengre tidspunkt:

https://www.sortland.kommune.no/aktuelt/koronasmitte-har-du-vart-innom-disse-stedene-i-vesteralen.58973.aspx

Har du vært på en eller flere av disse plassene innenfor gitt tidspunkt, ber vi deg være særskilt oppmerksom på eventuelle sykdomstegn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(28.07.2021)

Anbefaler fortsatt skjenkestopp midnatt, men vil endre besøksbegrensinger

Kommuneoverlegene i Vesterålen ble tirsdag kveld enige om hvilke lokale bestemmelser de anbefaler for regionen i tiden framover.

Det er politikerne i de forskjellige kommunene som endelig avgjør om de anbefalte bestemmelsene innføres. Denne politiske behandlingen gjennomføres i løpet av inneværende uke.

I forrige uke ble det innført en lokal forskrift om skjenkestopp midnatt, som også innebærer at alkohol kun kan serves i forbindelse med matservering. Den anbefales forlenget slik at den gjelder til og med lørdag 7. august 2021.

Det lokale forbudet som gjaldt sammenkomster i private hjem anbefales ikke videreført, denne erstattes heller av en anbefaling om maks fem besøkende innendørs.

Endring i karantene for én dose

Kommunene i Vesterålen anbefales imidlertid å innføre en ny lokal forskrift som sier at personer som kun ha fått én vaksinedose skal i karantene på lik linje med uvaksinerte. Dette med bakgrunn i FHIs ferske rapport som sier at «halvvaksinerte» har betydelig redusert beskyttelse mot deltavarianten, sammenlignet med andre varianter av viruset.  Denne forskriften skal i første omgang gjelde i tre uker, med tilbakevirkende kraft fra mandag 26. juli 2021.

Om politikerne følger kommuneoverlegenes råd, blir anbefalingene om bruk av munnbind videreført.

Når det gjelder anbefalinger rundt gjennomføring av arrangementer, kommer kommunene til å ha egne vurderinger rundt dette - tilpasset sine lokale forhold.

NB! Bestemmelsene innført i forrige uke er altså gjeldende ut juli måned. Rådene fra kommuneoverlegene, som skal til politisk behandling, omhandler perioden etter at gjeldende forskrift utløper.

Felles liste over potensielle smittesteder

Kommuneoverlegene har også blitt enige om at kommunene i Vesterålen samarbeider om å lage en oversikt over steder og tidspunkter personer med smitte har oppholdt seg, denne blir fortløpende oppdatert og det er Sortland kommune som har koordineringsansvaret for denne lista.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(27.07.2021)

Ett nytt smittetilfelle registrert i Hadsel tirsdag

Ytterligere en person i Hadsel har fått påvist koronasmitte. Kommunen er nå oppe i totalt 14 tilfeller siden onsdag.

Vedkommende var inne til testing mandag, og tirsdag ettermiddag kom det endelige svaret som bekreftet smitte. Personen er nærkontakt til en person som tidligere har testet positivt, og smittesporing er gjennomført.

Blant annet var vedkommende inne til vaksinering i helsehuset på Stokmarknes torsdag klokken 14.00 i forrige uke, på dette tidspunktet må det antas at personen allerede var smittebærende.

– Risikoen for smittespredning i forbindelse med vaksinering er imidlertid lav. Det holdes god avstand under gjennomføringen, alle som vaksineres har munnbind på og alle er innom så raskt som mulig, forklarer smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Kommunen kommer likevel til å kontakte alle som var inne til vaksinasjon på det aktuelle tidspunktet, slik at de blir testet.

Testing foregår inntil videre på Melbu. Tirsdag ble det avlagt prøver fra 44 personer, og alle hurtigtester var negative. Endelig svar for disse personene er ventet onsdag.

Etter hvert har kommunens kartlegging av de smittedes bevegelsesmønstre i mulig smittbar fase resultert i et betydelig antall steder og tidspunkt både i Hadsel og andre plasser i Vesterålen.

Har du vært på en eller flere av disse innenfor nevnte klokkeslett, ber vi deg være ekstra oppmerksom på sykdomstegn. Men av kapasitetshensyn er det fremdeles slik at kun folk med symptomer skal tinge koronatelefonen (417 04 502) for å avtale testing.

 

Lørdag 17.07

Blå bar 

 

Mandag 19.07

Europris Sortland – mellom 12.00-15.00

Coop Mega Sortland – mellom 12.00 og 15.00

Rocka Møbler Sortland 12.00-15.00

Jysk 12.00-15.00

Family sportsclub Stokmarknes 18.00-20.00

Ramberg gjestegård Lofoten 15.30-16.30

Coop Extra Stokmarknes 07.00-19.30

Kosmos Sortland 10.00-16.00

Lekeland Sortland på ettermiddagen

 

Tirsdag 20.07

Coop Obs Bygg Sortland ca. 07.00 

Esso Sortland 17.00

Bunnpris Sortland 17.30

Rema Sortland 19.00

Ringstad i Bø på restaurant 17.45-20.00

Coop Prix Stokmarknes 13.00

Coop Extra Stokmarknes 07.00-22.00>

Kosmos Sortland 11.30-19.00

Biltema Sortland mellom 17.00 og 18.00>

Clas Ohlsson Sortland mellom 17.00 og 18.00>

Ferge fra Melbu 14.00 og fra Fiskebøl 19.30

 

Onsdag 21.07

Sareptas Melbu – utpå formiddagen

Coop Extra Stokmarknes 7.00-19.00

 

Torsdag 22.07

Coop Extra Stokmarknes 07.00-16.00

Mormors Stokmarknes 11.30-12.00

Lekeland Sortland 15.30

Coop Mega Sortand ca. 17.00

Burger King Sortland ca.  17.00

 

Fredag 23.07

Coop Extra 07.00-10.00

Galleri uver Yttersia 12.00

 

Lørdag 24.07

Corner Sport Stokmarknes på morgenen<

Coop Extra Stokmarknes på morgenen.

 

Søndag 25.07

Hageland Harstad

 

Mandag 26.07

Coop Extra Melbu, ca. 15.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(26.07.2021)

Fem nye smittetilfeller i Hadsel mandag

I løpet av dagen er det påvist koronasmitte hos fem personer, alle gjennom hurtigtest.

– Tre smittede er i familie med en person som testet positivt for noen dager siden.

– En av personene var på Galleri Uver på Teigan fredag (kommunen gikk tidligere mandag ut med en oppfordring om at alle som var på denne kafeen mellom 12 og 15 fredag skal testes)

– Det er mer uklart hvor den siste personen kan ha fått smitten, men vedkommende hadde blant annet vært innom Biltema på Sortland i forrige uke.

Det er gjennomført smittesporing for samtlige og alle nærkontakter er informert.

Var du på ferga tirsdag? Eller Corner Sport eller Coop Extra lørdag?

Med bakgrunn i smittesporingen ber vi alle som var på ferga Melbu-Fiskebøl klokka 14.00 eller Fiskebøl-Melbu 19.30, tirsdag 20. juli, om å være spesielt oppmerksomme på sykdomstegn. Det samme gjelder folk som var innom Corner Sport eller Coop Extra på Stokmarknes lørdag formiddag. Om du var på nevnte plasser, er det bare dem med symptomer som bes kontakte koronatelefonen for å avtale testing. Dette av kapasitetshensyn.

Likevel er det fremdeles lav terskel for å teste alle innbyggere med milde symptomer, også dem som er fullvaksinerte. Koronatelefonen har åpent 08.30-11.00 og 13.00-14.30 tirsdag. Testing vil inntil videre fremdeles foregå på Melbu. 

Redusert kapasitet på legekontoret

I løpet av mandagen ble 96 personer testet, og med fem positive hurtigtester er det totale antall smittede i Hadsel siden onsdag oppe i 13. Samtlige 50 tester tatt søndag ble endelig bekreftet negative mandag.

Den pågående smittesituasjonen, med daglig storskala testing og kontinuerlig oppfølging av smittede, innebærer at kommunen har redusert kapasitet ved legekontoret resten av inneværende uke. Vi anmoder derfor folk, så langt det er mulig, til å vente til neste uke (uke 31) med rutineblodprøver og drop-in-besøk ved legekontoret.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(26.07.2021)

Var du på Galleri uver fredag?

En person i smitteførende fase gjestet kafeen Galleri uvær på Teigan fredag.

Kommunen oppfordrer derfor alle som var innom kafeen mellom 12.00 og 15.00 til å kontakte oss for testing, uansett symptomer eller ikke.

Testing avtales ved å ringe koronatelefonen på 417 04 502, telefonen har åpent 08.30-11.00 og 13.00-14.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(25.07.2021)

Ingen nye smittetilfeller registrert i Hadsel søndag

Søndagens hurtigtester og de endelige analysene av koronaprøvene tatt lørdag hadde alle samme svar, nemlig negativt.

I løpet av søndagen ble 50 personer testet på Melbu, deriblant med hurtigtest. Men det er først i løpet av mandagen de endelige svarene på disse prøvene kommer. Likevel betyr de foreløpige resultatene at ingen av de 70 som ble testet i helgen så langt har fått påvist koronasmitte. Antallet smittede registrert i Hadsel siden onsdag forblir derfor åtte.

– Det er likevel ikke kontroll på utbruddet i Vesterålen, så det må fortsatt utvises forsiktighet, påpeker helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Hun minner om den lokale forskriften som blant annet sier at det ikke er tillatt å ha besøk av flere enn to ut over egen husstand. I tillegg har regionens kommuneoverleger oppfordret alle arrangører til å revurdere gjennomføringen av sine arrangementer. 

 

Les mer om forskriften og anbefalingene her:

https://www.hadsel.kommune.no/begrensninger-for-sammenkomster-og-skjenking-i-hele-vesteraalen.6400480-328819.html

 

I tillegg til å overholde forskrift og følge anbefalingene, minner vi om at det fremdeles er viktig å holde avstand, begrense sosial kontakt, holde god håndhygiene og være oppmerksom på sykdomssymptomer.

I morgen, mandag, er koronatelefonen åpen som vanlig fra 08.30 til 11.00 og fra 13.00 til 14.30. Testing foregår fremdeles på Melbu, og kommunen ber om at det kun er folk med symptomer som ringer for å avtale testing.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(24.07.2021)

To nye smittetilfeller registrert i Hadsel lørdag

Fredagens økt på Melbu, der 91 personer ble testet for koronavirus, resulterte i to nye positive prøvesvar.

Hadsel kommune fikk denne informasjonen lørdag kveld, og dermed er det totalt åtte smittetilfeller i kommunen på en snau uke.

Smittesporing er gjennomført for begge personer, og vi oppfordrer dem som har vært på Coop Extra på Stokmarknes til å være særskilt på vakt etter eventuelle symptomer.

 

De mest aktuelle tidspunktene er:

Onsdag 21. juli (hele dagen)

Torsdag 22. juli (morgen og formiddag

 

Dette i tillegg til mandag klokken 11.30 til 19.00 og 07.00 til 15.00 tirsdag, som kommunen allerede har gått ut med i forbindelse med et annet smittetilfelle.

NB! Av kapasitetshensyn er det fremdeles kun er de med symptomer som skal ringe koronatelefonen (417 04 502) for testing.

Koronatelefonen er åpen 12.00 til 15.30 søndag, det gjennomføres testing på Melbu som tidligere. I løpet av lørdagen ble 20 personer testet, ingen av dem avla positive hurtigtester. De endelige svarene fra lørdagens prøver er ventet i løpet av søndagen

De siste dagene har det blitt innført skjerpet besøkskontroll både ved kommunens sykehjem og omsorgsboliger. Denne innskjerpingen varer i utgangspunktet ut juli måned.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(23.07.2021)

Nesten hundre testet i Hadsel fredag, ett nytt smittetilfelle registrert

Av 91 personer som møtte til koronatest på Melbu, var det én som testet positiv på hurtigtest fredag.

Vedkommende hadde vært på Sortland mandag og tirsdag (disse stedene er allerede listet opp som mulige smittekilder i mediene tidligere) og innom bruktbutikken Sareptas på Melbu onsdag. Av kapasitetshensyn oppfordrer vi fremdeles til at det kun er folk med sykdomstegn som ringer for å avtale testing. Om du var på Sareptas onsdag, ber vi deg være ekstra oppmerksom på eventuelle symptomer.

Koronatelefonen (417 04 502) holder åpent fra 09.00 til 11.30 lørdag, og det er mulig å teste seg samme dag.

De siste to dagene har Hadsels helsepersonell testet 247 personer, mange av dem både med hurtigtest og PCR-test. 156 ble testet torsdag, og fredag kveld kom svarene fra laben i Bodø. 152 av 152 tester var negative. I skrivende stund venter vi ennå på de siste fire svarene fra torsdagstestingen Lørdag ettermiddag får vi den endelige analysen av 91 tester som ble foretatt i løpet av fredagen.

Med denne seneste positive testen, er vi nå oppe i seks smittetilfeller i Hadsel den siste uka. Som kjent er situasjonen enda verre i noen av våre nabokommuner, og fredag formiddag innførte regionens kommuneoverleger en lokal forskrift som legger begrensinger på skjenking og private sammenkomster. I tillegg anbefales blant annet bruk av munnbind på plasser der det ikke er mulig å kunne holde minst én meters avstand.

Fredag ettermiddag hadde kommunens kriseledelse et nytt digitalt møte der smittestatus og den lokale utviklingen ble diskutert. Hadsel kommune følger selvsagt situasjonen nøye og gjør kontinuerlige vurderinger for innbyggernes beste.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(23.07.2021)

Begrensninger for sammenkomster og skjenking i hele Vesterålen

Med bakgrunn i smittesituasjonen og belastningen på lokalt helsevesen innføres en lokal forskrift som forbyr skjenking etter midnatt og setter begrensninger for private sammenkomster.

De fem kommuneoverlegene i Vesterålen besluttet i et møte fredag formiddag å ta grep for å få bukt med smittesituasjonen i regionen. 

– Utbruddet har svært mange armer som gjør det krevende å ha oversikt, og alle kommunene er påvirket i større og mindre grad. Vi sliter med å opprettholde kapasiteten på både testing og helsetjenestene for øvrig, forteller fungerende kommuneoverlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Lokale forbud

Kommuneoverlegene innfører blant annet en lokal forskrift som sier at «det ikke er tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig) likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede».

Forskriften innebærer også et forbud mot skjenking av alkohol etter klokken 24.00. Forskriften sier videre at «konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette ... Det er kun anledning å skjenke alkohol ved bordene og i forbindelse med matservering».

Forskriften som kan leses i sin helhet mot slutten av teksten trer i kraft 24. juli klokken 00.00 og gjelder til og med 31. juli 2021.

Folkehelseinstituttet deltok også i kommuneoverlegemøtet, og støtter innføringen av den lokale forskriften.

Lokale anbefalinger

Kommuneoverlegene kommer også med anbefalinger for bruk av munnbind og vedrørende arrangementer:

Munnbind:

«Kommuneoverlegene anbefaler bruk av munnbind på offentlig sted der du ikke kan overholde 1-metersregelen. Munnbind kan beskytte mot smitte og at du smitter andre, men vil ikke gi fritak for karantene hvis du har vært i nærkontakt med smittet person

(Nærkontakter er definert som nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter)»

 

Arrangementer

«Kommuneoverlegene anbefaler at alle som er arrangører gjør en ny risikovurdering i forhold til om arrangementet kan gjennomføres i tidsrommet. Momenter som taler mot gjennomføring er:

1.         Alkoholservering

2.         Innendørs

3.         Antall personer

4.         Muligheter til å holde avstand

Hvis det ikke kan gjennomføres med strenge smitteverntiltak bør det avlyses eller utsettes».

Den lokale forskriften i sin helhet:

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye.

 

§ 2.Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn 2 personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig) likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede. Dette gjelder tilsvarende på balkong/terrasse med adkomst fra egen boenhet.

Selv om antallet personer er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler hvor deltakere fra ulike husstander kan holde minst én meters avstand.

Det er ikke tillat å arrangere eller delta på private sammenkomster utendørs med mer enn 10 personer der alle må kunne holde minst en meters avstand.

•          Fullvaksinerte teller med i antallet.

•          «Der alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort, gjelder ikke antallsbegrensningene i denne bestemmelsen.»

•          Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

 

§ 3. Forbud mot skjenking etter klokken 24.00

Serverings- og skjenkesteder i …. kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.

Det er kun anledning å skjenke alkohol ved bordene og i forbindelse med matservering

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

 

§ 6.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan straffes iht. lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1.

 

§ 7.Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 24. juli kl. 00.00 og gjelder til og med 31. Juli 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(22.07.2021)

To nye positive tester, nærkontaktene er informert

Torsdag ettermiddag og kveld ble det klart at ytterligere to personer i Hadsel er smittet med Covid-19. 

Felles for begge er at de ble testet onsdag, og det er laboratoriet i Bodøs analyse av PCR-testene som nå viser to nye smittetilfeller i kommunen vår.

– Det ene tilfellet kan knyttes opp mot utbruddet ved Blå bar på Sortland. Det andre dreier seg om en tilreisende fra et annet sted i landet, og det er uvisst om vedkommende har blitt smittet før eller etter ankomst til Hadsel. Smittesporing er gjennomført for begge, og alle nærkontakter er informert, forklarer smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Som opplyst i går, onsdag, avdekket hurtigtester smitte hos tre personer som alle hadde mange potensielle nærkontakter gjennom jobb og fritidsaktiviteter.  Derfor rustet kommunen til testing i stor skala på Melbu. 

I løpet av torsdagen ble 156 personer testet for Covid-19 på Melbu, flere av disse med hurtigtest. Samtlige hurtigtester var negative. Svarene fra PCR-testene er ventet fredag.

– Igjen vil jeg oppfordre folk til å være ekstra påpasselige med å holde avstand og begrense sosial omgang. Vi har vist at vi er gode på smittevern tidligere, og i de kommende dagene er det veldig viktig at vi fortsetter å være oppmerksomme på disse tingene, sier smittevernlegen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21.07.2021)

All korona-testing flyttes til Melbu

I forbindelse med smitteutbruddet i Hadsel flyttes all testing torsdag og fredag, 22. og 23. juli, til Melbu legekontor, nedre inngang.

Dette gjelder også de som tidligere i dag, onsdag, har fått beskjed om å møte på Stokmarknes for testing.

Det vil bli gjort testing i bil og køen blir dirigert av personell fra Hadsel brann og redning.

Innkjøringen blir fra fylkesveien til parkeringsplassen mellom Melbu torg og fylkesveien (se bildet). Vennligst følg instruksjoner/trafikkanvisning på stedet og vis køkultur.

Koronatelefonen (417 04 502) har åpningstid fra 08.30 til 11.00 og 13.00 til 14.30.

Telefonen og testkapasiteten vil være oppbemannet disse to dagene. Vi ber likevel om forståelse for at det tidvis kan bli kø på telefonen, og da må man bare vente på tur. Det er kun på dette nummeret man kan bestille testing.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21.07.2021)

Tre positive tester i Hadsel, flere potensielle nærkontakter

Onsdag ble det avlagt tre positive hurtigtester i helsehuset på Stokmarknes, og alt tyder på at disse smittetilfellene har sammenheng med utbruddet knyttet til Blå bar på Sortland.

– Det er nå iverksatt smittesporing, og det viser seg at kartleggingen av nærkontakter og flere potensielt smittede er et betydelig arbeid, sier smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Én av hadselværingene som testet positivt onsdag hadde tidligere i uka vært på jobb på Coop Extra på Stokmarknes.

– Derfor oppfordrer vi alle som har vært på Coop Extra Stokmarknes mellom 11.30 til 19.00 mandag og 07.00 til 15.00 tirsdag om å begrense sin sosiale omgang, være særskilt påpasselig med smittevernsrutinene og ha lav terskel for å teste seg så snart som mulig, sier Larsen Drageset.

I tillegg har en av de smittede vært på treningssenteret Family sports club på Stokmarknes mandag mellom 18.00 og 20.00. Folk som har vært på treningssenteret i dette tidsrommet må ta samme forholdsregler som nevnt over og teste seg ved den minste mistanke om koronasykdom.

Én av de smittede har vært på jobb på Nordlaks. Kommunen har dialog med bedriften for å informere de ansatte som kan ha blitt smittet på arbeidsplassen, Nordlaks vil også sende ut en egen pressemelding onsdag ettermiddag.

Hadsel kommunes kriseledelse skal møtes onsdag ettermiddag klokken 16.00 for å diskutere situasjonen og hvilke grep som eventuelt skal tas for å slå ned smitten så raskt og effektivt som mulig.

– Uansett er det viktig at folk fortsetter å holde avstand, har god håndhygiene og i de nærmeste dagene er ekstra påpasselige med å holde seg hjemme og teste seg ved sykdomssymptomer, sier smittevernlegen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(09.07.2021)

To nye tilfeller av covid-19

Det er fredag 09. juli påvist to nye tilfeller av covid-19 i Hadsel kommune. Begge er nærkontakter av de to nylig påviste tilfellene i kommunen. 

- Det er som tidligere nevnt ikke sammenheng med utbrudd i Øksnes, Andøy eller Vågan, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

De aktuelle prøvene er analysert av Nordlandssykehuset i Bodø, som har påvist at de ikke er av standard covid-variant. I tillegg er én av de smittede fullvaksinert. 

- Det betyr at vi ikke kan utelukke at de er av delta-varianten, som er mer smittsom, sier Bleidvin.

- Både nye mutasjoner og at fullvaksinerte kan bli smittet, minner oss om hvor viktig smittevern fortsatt er. Pandemien er ikke over, selv om gjenåpningen er kommet langt. Vi oppfordrer alle til å huske på avstand, håndhygiene og å teste seg ved symptomer, sier Bleidvin.

Det blir ikke gjort koronatesting ved legevakten i helga, med unntak for alvorlig syke. Alle med mistanke om covid-19 må kontakte legevakt per telefon og ikke møte opp uten avtale. Fra og med mandag er det kommunal testing som normalt, ved behov for testing kan du kontakte koronatelefonen til Hadsel kommune: 417 04 502. Koronatelefonen er åpen hverdager fra 08.30 - 11.00 og 13.00 - 14.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(08.07.2021)

Nytt tilfelle av covid-19:

Det er torsdag 08. juli påvist et nytt tilfelle av covid-19 i Hadsel.
Alle nærkontakter er varslet og det er ikke mistanke om videre smitte. I likhet med tilfellet som ble meldt onsdag 7. juli, er det snakk om smitte etter opphold utenfor regionen. Det er ingen mistanke om forbindelse til utbruddet i Øksnes eller Vågan og de to tilfellene i Hadsel er heller ikke forbundet.
- Det er tilfeldig at vi nå har to tilfeller av covid-19 på kort tid. Det er ikke snakk om et lokalt utbrudd, men det er likevel grunn til å minne om at det fortsatt er viktig å holde avstand, ha god håndhygiene, være hjemme ved sykdomstegn og teste seg, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(07.07.2021)

Én person med påvist koronasmitte

Det er onsdag 07.07 påvist koronasmitte hos én person i Hadsel kommune. Vedkommende har to nærkontakter. Begge disse er varslet og satt i karantene.

- Per nå er det ikke grunn til å tro at smitten har bredt seg videre, men vi følger selvsagt ekstra nøye med den kommende tiden, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.

Det er snakk smitte etter opphold utenfor regionen. Det er altså ingen forbindelse til utbruddet i Øksnes eller Vågan. Kommuneoverlegen minner om at selv om vi er kommet langt i gjenåpningen, er det med god grunn at noen regler og råd fortsatt gjelder. Avstand, håndhygiene og det å holde seg hjemme ved sykdom er fortsatt viktig. I tillegg er testing helt sentralt:

- Alle som har symptomer på covid-sykdom må ha lav terskel for å teste seg. Husk at det kan være symptomer både fra luftveiene, magen eller simpelthen feber, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(18.05.2021)

Et tilfelle av covid-19-smitte

Det er påvist et nytt tilfelle av koronasmitte i Hadsel kommune. Personen har vært i karantene og det er ingen nærkontakter.

I løpet av helgen ble det påvist ett nytt tilfelle av koronasmitte i Hadsel kommune. Personen har kommet fra reise i utlandet, har vært i karantene siden innreise og har ingen nærkontakter. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(22.03.2021)

Ingen positive koronatester

Det er så langt ikke påvist koronasmitte ved noen av testene som ble sendt inn fra Hadsel kommune i forbindelse med smitte på Sortland.

Som meldt søndag var ingen av hurtigtestene positive og det er heller ikke påvist koronasmitte ved pcr-testene.

Vi tar forbehold om at det fortsatt kan være noen pcr-tester det ikke er kommet svar på. Alle som har fått negativt prøvesvar på helsenorge.no kan møte på skolen som normalt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21.03.2021)

Ingen positive hurtigtester

Tidligere i dag meldte vi at en skoleklasse ved Hadsel videregående, avdeling Stokmarknes, skulle koronatestes i løpet av søndagen.

Alle elevene er nå testet med hurtigtest og alle prøvesvarene var negative. De som ble testet er imidlertid i karantene til de får endelig svar på PCR-test mandag.

De som ble testet denne søndagen er ikke nærkontakter per definisjon, men testingen ble gjennomført i samråd med Folkehelseinstituttet som et ekstra sikkerhetstiltak.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21.03.2021)

Tester skoleklasse på Stokmarknes for covid-19

Rettelse: Ved en misforståelse ble det først oppgitt at dette gjelder studiested Melbu, det riktige er studiested Stokmarknes.

Det vil søndag bli gjennomført tester av en del elever ved Hadsel videregående skole, avdeling Stokmarknes på grunn av mulig forbindelse til smitte på Sortland.

De som skal testes er ikke nærkontakter per definisjon, testingen gjøres i samråd med Folkehelseinstituttet som et ekstra sikkerhetstiltak. De det gjelder, blir kontaktet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13.03.2021)

Ber helsepersonell vaksinert med AstraZeneca melde fra om bivirkninger

Legemiddelverket ber personer som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene, og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon, oppsøke legevakt eller fastlege umiddelbart. I Hadsel kommune er AstraZeneca kun brukt ved vaksinering av helsepersonell.

Enda er det for tidlig å si noe sikkert, men potensielt er bivirkningene alvorlige, og derfor har Hadsel kommune stoppet vaksinering med astrazeneca-vaksine og følger situasjonen tett.

AstraZeneca er i Hadsel kommune som nevnt kun brukt ved vaksinering av helsepersonell. Vi ber alle disse vært oppmerksomme på overnevnte.

Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen - FHI

 

Her er link til ytterligere informasjon hos FHI. 

 https://www.fhi.no/nyheter/2021/meldinger-om-blodpropp/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12.03.2021)

– Unødvendige fritidsreiser tilrådes ikke i påsken

En samlet kommuneoverlegestand i Lofoten og Vesterålen opplyser fredag kveld at de ser med bekymring på smitten som øker betydelig rundt oss. 

– Vi nærmer oss nå en påske, der sikkert mange har tenkt å besøke venner, familie eller ta seg en velfortjent ferie. Vi mener at med den smitten som vi ser nå i Norge er det ikke tilrådelig med unødvendige fritidsreiser denne påsken, heter det i en felles uttalelse fra kommuneoverlegene i regionen.

De peker videre på at regjeringen fredag ettermiddag (12. mars) holdt en pressekonferanse med klare råd til befolkningen angående påsken.

Disse er:

 

Reiser

• Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.

• Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.

• Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.

• Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

• Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

• Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

• Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.

• Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

• Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.

• Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.

• Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. 

• Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

 

Sosialt

• Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

• Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

• Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.

• Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

 

Reiseaktivitet må vurderes

– Vi kommuneoverlegene ønsker å presisere at det er særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av reiseaktivitet nå, men ønsker å presisere at det å reise hjem til sin nær familie i påsken kan betraktes som en nødvendig reise for de fleste, heter det i uttalelsen.

Kommuneoverlegene påpeker videre at om man reiser fra et område med mye smitte, er det veldig viktig å følge de strengeste smittevernreglene, unngå kontakt med andre enn de som er i den husstanden du reiser til, og at man velger utendørsaktiviteter. Hvis man får symptomer ta raskt kontakt for vurdering til test, og hold deg unna andre mennesker.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(07.02.2021)

Ingen nye positive koronaprøver i Hadsel

Hadsel kommune har fått svar på prøvene som ble sendt inn etter at en ansatt ved Nordlandssykehuset testet positivt for covid-19. Ingen av prøvene fra nærkontakter bosatt i Hadsel var positive.

- Nærkontaktene vil fortsatt være i karantene, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(05.02.2021)

Nytt tilfelle av koronasmitte i Hadsel 

En ansatt ved Nordlandssykehuset Vesterålen har testet positivt for covid-19. Smitten kommer utenfra regionen og har ikke sammenheng med de tre andre smittetilfellene i kommunen.

Det er 20 nærkontakter tilhørende ulike kommuner i Vesterålen og alle er blitt varslet og satt i karantene. De vil bli kontaktet for testing. 

- Alle nærkontaktene er knyttet til den smittedes arbeidsplass og det er ingen andre nærkontakter, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Pasienter skal møte til avtalte timer og innleggelse ved sykehuset, opplyser Nordlandssykehuset.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04.02.2021)

Ingen flere positive koronatester

Det er kommet svar på de fleste testene i forbindelse med tre tilfeller av koronasmitte i Hadsel den siste uka. Så langt er ingen av prøvene positive.

Det er fremdeles noen tester det ikke har kommet svar på.

- Det er selvsagt godt nytt. Dersom de siste testene også er negative, betyr det at vi kan fortsette å jobbe med vaksinering fremfor smittesporing og tiltak, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Status for vaksinering i Hadsel kommune er at i løpet av torsdag 4. februar vil tilsammen 314 personer vil ha fått første vaksinedose.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(02.02.2021)

Ikke mutert koronavirus i Hadsel

Analyser av koronaprøvene fra Hadsel viser at det ikke er det muterte viruset fra Storbritannia som har ført til smittetilfeller. 

I Hadsel kommune er det den siste uka påvist tre tilfeller av koronasmitte, knyttet til to ulike reiser. Nå viser det seg at det ikke er det muterte viruset som er påvist. 

- Vi er glade for at det ikke er den muterte varianten vi har med å gjøre, men det betyr ikke at vi kan ta noe lettere på smittevernstiltak. Det er viktig at hver og en av oss tar ansvar for å holde tallet på sosiale kontakter så lavt som mulig og holde avstand, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

En rekke elever og flere lærere ved Hadsel videregående skole, ble satt i karantene tirsdag, etter at det ble påvist smitte hos en elev. Alle blir testet fortløpende og det er forventet svar på disse prøvene i løpet av tirsdag og onsdag. Negative prøvesvar betyr imidlertid ikke at karanteneperioden er over. 

- Karantenetida går frem til og med fredag 5. februar. Det kan gå en del dager fra du er utsatt for smitte til det oppstår sykdom, så det er viktig at alle overholder karantenereglene, sier Bleidvin.

Samtidig understreker han at det er viktig at vi alle husker på at du kan bli utsatt for smitte, selv om du ikke har vært uforsiktig eller gjort noe galt.

- Det er viktig å ikke stigmatisere de som faktisk blir syke eller gjøre det skambelagt. Vi er nok mange som har vært i en situasjon hvor vi kunne blitt smittet dersom vi var uheldige. Det å bli syk er ofte en belastning i seg selv og vi må ikke gjøre den belastningen større, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(01.02.2021)

En elev koronasmittet – skoleklasse i karantene

En skoleelev ved Hadsel videregående skole, studiested Stokmarknes, har testet positivt for covid-19. Dette er en nærkontakt av en av personene som testet positivt i Hadsel i forrige uke. 

Hele klassen til eleven er nå satt i karantene til og med fredag 05. februar. Karantenen vil også gjelde en del elever som var på et elevrådsmøte. Dette gjelder kun disse enkeltelevene, ikke klassene deres. To lærere er også i karantene.

Alle personene som er satt i karantene vil bli kontaktet så snart som mulig angående innkalling til testing og mer informasjon.

- Det er lav mistanke om at eleven har vært smitteførende på skolen. Imidlertid vil konsekvensene av et utbrudd knyttet til en skoleklasse være så store, at vi anser det nødvendig å sette klassen i karantene, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

Eleven har ikke hatt symptomer og har vært i karantene siden 27.01.

- Dette er en påminnelse om hvor viktig det fortsatt er å ta smitteverntiltakene på alvor. Selv om vi har hatt lavt smittetrykk de siste ukene, kan det snu, sier Bleidvin. 

Smitten har kommet i forbindelse med reise.

- Vi vet ikke om dette er en mutert variant av viruset, det er i utgangspunktet sykehuslaboratoriet som avgjør om slike tester blir sendt videre. Likevel må vi ta høyde for at det kan være mer smittsomt, sier Bleidvin. 

Det vil ikke bli iverksatt mer generelle tiltak per nå.

- Det er ikke grunnlag for andre tiltak nå. De resterende nærkontaktene fra forrige uke har testet negativt to ganger, og har ikke symptomer, men vi følger situasjonen nøye, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(27.01.2021)

To personer smittet med covid-19

Det er to nye tilfeller av påvist koronasmitte i Hadsel. Begge er antatt smittet i forbindelse med reise. Smittesporing pågår og nærkontakter blir satt i karantene.

Foreløpig er det ikke aktuelt å innføre nye tiltak, men vi vil komme tilbake med informasjon dersom det blir aktuelt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(23.01.2021)

Tiltak i Lofoten og Vesterålen i forbindelse med utbruddet rundt Oslo:

Ikke nye regler, men klare anbefalinger

Kommunene i Lofoten og Vesterålen innfører ikke nye regler i forbindelse med utbruddet rundt Oslo og Follo, men oppfordrer til stor forsiktighet dersom du nylig har vært i området.

 • Den nye mutasjonen av koronaviruset virker å være mer smittsom. Utbrudd med denne mutasjonen er dermed ekstra viktige å slå ned. Derfor setter man inn kraftige tiltak i kommunene rundt Oslo nå, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.

  Det er til nå ikke kjente tilfeller av den nye mutasjonen i Vesterålen.
 • I Vesterålen er smittesituasjonen fortsatt rolig og håndterbar. Dette gjør at vi kan ha fullt fokus på å forberede og gjennomføre vaksineringsprogrammet fremover. Slik ønsker vi å fortsette å ha det. Derfor ber vi folk utvise ekstra forsiktighet etter opphold i Osloregionen den kommende tiden, sier kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes.

Som vanlig er lokale regler kontinuerlig under vurdering. Dersom et utbrudd skulle oppstå nå, vil man kunne se samme type restriksjoner her som man nå har rundt Oslo. 
 

Kommuneoverlegene ønsker likevel å presisere at det ikke er aktuelt å innføre generell karantene for alle som har oppholdt seg i Sør-Norge/Osloregionen.

 

- Søringkarantene gav kun mening i den helt spesielle situasjonen i starten av pandemien. Da var det nesten ingen smitte i nord, og mye smitte i store deler av Sør-Norge. Nå har vi imidlertid smitte av og på i det meste av landet, inkludert Nord-Norge. Det er for eksempel ikke lenge siden det var et stort utbrudd i Harstad, sier kommuneoverlege i Vågan, Jan Håkon Juul.

 

Kommuneoverlegene har følgende anbefalinger:

 

 • Ingen bør reise til Osloregionen, eller ta imot besøk derfra, dersom det ikke er nødvendig. 

 

 • Som før vil «nødvendig» ha forskjellige definisjoner. Arbeidsreiser som er avgjørende for drift og bevaring av arbeidsplasser kan være nødvendige. Besøk til alvorlig syke nærstående kan også være i denne kategorien. 

 

 • Dersom du innen de to siste ukene har vært i Osloregionen, må du være ekstra obs på symptomer på sykdom. Du skal ha svært lav terskel for å teste deg. Husk samtidig at negativ test ikke utelukker smittedersom den tas før du får symptomer.

 

 • Dersom du innen de to siste ukene har vært i Osloregionen, bør du i størst mulig grad unngå arrangementer, butikker og ansamlinger med flere mennesker de første ti dagene. 
   
 • De ti kommunene som er omfattet av utbruddet per 23.01 er Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

 

Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan

Eva Kibsgaard Nordberg, kommuneoverlege i Vestvågøy

Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø

Astrid Holm, kommuneoverlege i Andøy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(20.01.2021)

Letter på flere koronatiltak i Hadsel

Hadsel kommune åpner opp for skjenking i forbindelse med matservering og organisert aktivitet innendørs også for personer over 20 år.

Hadsel har for tiden lavt smittetrykk. Kommunen følger Stortingets vedtak og tillater skjenking i forbindelse med matservering fra fredag 22. januar. 

Stortingets vedtak tolkes slik at det er tillatt å skjenke alkohol til maten. Skjenkestopp gjelder fra midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Det vil gjennomføres stikkprøver og kontroll for å sikre at reglene opprettholdes.

Kommunen ønsker fortsatt at skjenkesteder og restauranter registrerer besøkende. Det anbefales at alle gjester registreres med navn, dato for besøk og telefonnummer. Disse listene er til stor hjelp dersom det skulle dukke opp smitte og kan makuleres etter 14 dager.

Fra og med mandag åpnes det opp for organisert aktivitet innendørs også for personer over 20 år, etter retningslinjer og anbefalinger til de ulike forbundene.

 • Når vi nå åpner opp enda mer, er det veldig viktig at hver og en av oss tar ansvar og er nøye med at antallet sosiale kontakter ikke blir for høyt. Har du vært på reise eller truffet mange i forbindelse med jobb for eksempel, kan du gjerne stå over treninga den uka, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Dersom smittesituasjonen skulle endre seg i kommunen eller regionen, vil det kunne komme nye tiltak eller endrede tiltak på kort varsel.

 • At vi nå letter på flere tiltak, betyr på ingen måter at vi kan slappe av når det gjelder smittevern. Fortsett med det vi vet fungerer: begrens antall sosiale kontakter, hold avstand, hold deg hjemme om du får sykdomssymptomer og vær nøye på hånd- og hostehygiene. Det har vært lagt ned en kjempeinnsats fra innbyggerne våre og den må vi fortsette med en stund til, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(18.01.2021)

Hadsel kommune letter på koronatiltakene

Det åpnes for fritidsaktiviteter for barn og unge igjen og alle skoler går tilbake til gult nivå fra onsdag.

- Vi er glade for at det er det åpnes for fritidsaktiviteter for barn og unge igjen og at skolene nå kan gå tilbake til gult nivå. Det vet vi at vil bety mye for barn og unge, sier ordfører Lena Arntzen.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin sa før helga at Hadsel kommune har god kontroll på smittevernsituasjonen per når og ønsket å lette så mye som mulig på tiltakene.

- Samtidig som vi nå letter på tiltakene, slik vi har ønsket, er det viktig at folk ikke tar lettere på smitteverntiltakene vi har hatt i hele koronaperioden. Det er fortsatt minst like viktig å holde avstand, begrense sosial kontakt og å være nøye på hygiene og å holde seg hjemme ved sykdom. Vi har sett hvor lett lokale utbrudd kan oppstå. Hvis det skjer samtidig som vi skal vaksinere, vil sannsynligvis vaksineringsprosessen bli forsinket, sier Bleidvin.

Regjeringen holdt i dag pressekonferanse om koronasituasjonen og nye tiltak. Noen tiltak, som fortsatt skjenkeforbud, er et nasjonalt forbud. Når det gjelder anbefalinger og tiltak som kan tilpasses lokalt, er tiltakene i Hadsel som følger:

Barnehager og skoler 

 • Ungdomsskoler går fra rødt til gult nivå fra og med onsdag 20.01. Det åpnes også for at videregående skoler kan gå ned til gult nivå fra og med onsdag 20.01 og senest mandag 25. januar.

Arbeidsplasser

 • I Hadsel kommune er det per nå lavt smittepress og få som benytter seg av kollektivtransport. Det åpnes derfor for å jobbe fysisk fra arbeidsplassen igjen fra og med onsdag 20.01.
 • Servicetorget på rådhuset åpner fra og med onsdag 20.01.
 • NAV-mottaket i 2. etasje på rådhuset åpner opp fra og med onsdag 20.01.

- Det er svært viktig at en fortsetter å tenke kohort på arbeidsplassene, slik at en er mindre sårbare dersom det skulle komme smitte. Det er også svært viktig at alle fortsetter å være nøye på avstand, håndvask og spriting, samt å holde seg hjemme ved sykdomssymptomer, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

 

Følgende anbefalinger og regler er nasjonale og vil gjelde i Hadsel:

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 

Reiser

 • Det anbefales ikke å gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. 

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne fra og med onsdag 20. januar. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger og lignende, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(17.01.2021)

Ett nytt tilfelle av covid-19

Det er per søndag 17. januar påvist ett nytt tilfelle av covid-19 i Hadsel. Smitten kommer utenfra regionen og påvirker ikke smittesituasjonen i kommunen.

- Smitten er antatt å komme utenfra kommunen og det er kun to nærkontakter som begge er i karantene, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Det nye smittetilfellet endrer ikke smittesituasjonen i kommunen, som det per i dag er god kontroll på.

Bleidvin sa før helgen at kommunen ønsker å lette så mye som mulig på lokale tiltak, særlig for idrettsaktiviteter og skolene, fra kommende uke. 

Regjeringen skal ha pressekonferanse ca kl 14 mandag 18. januar, etter å ha redegjort for koronahåndteringen for Stortinget.

- Vi vil selvsagt følge nøye med på det som kommer av retningslinjer under pressekonferansen og vil komme med informasjon om lokale tiltak i etterkant, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13.01.2021)

Ett nytt tilfelle av covid-19

Det ble 12.01 påvist et nytt tilfelle av covid-19 i Hadsel kommune. Det gjelder en person som ikke er hjemmehørende i kommunen, som har vært i karantene siden ankomst og det er ingen nærkontakter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10.01.2021)

To tilfeller av covid-19

I løpet av helgen er det påvist to tilfeller av covid-19 i Hadsel kommune. Begge tilfellene er personer som ikke er hjemmehørende i kommunen. Begge tilfellene har vært i karantene siden ankomst og det er ingen nærkontakter til noen av tilfellene.

Det ene tilfellet er den siste personen i besetningen på det utenlandske skipet som kom med koronasmitte til Stokmarknes 11. desember. Skipet har nå reist fra kommunen og personen blir ivaretatt til det er forsvarlig å reise igjen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(03.01.2021)

Hadsel kommuner følger alle nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak

Regjeringen offentliggjorde på kvelden søndag 03.01 en rekke nye smitteverntiltak for de kommende to ukene. Bakgrunnen er at smittetallene har økt mye over store deler av landet gjennom julehøytiden.

– Det er ingen hadselværinger som har testet positivt siden utbruddet i starten av desember, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Regjeringen skiller mellom regler og anbefalinger. Kriseledelsen i Hadsel kommune har besluttet at vi vil følge regjeringens anbefalinger i størst mulig grad.


- Det er ingen mistanke om smitte lokalt per nå. Men vi vet at det har vært mye reising og besøk i julen. I tillegg venter vi snart storinnrykk av gjestearbeidere til fiskeriene, samtidig som vi skal starte opp med vaksinering av befolkningen. Det er derfor ekstra viktig at smitten ikke kommer ut av kontroll akkurat nå, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

For skolene vil det bli visse tilpassinger de kommende to ukene.

– Ledelsen ved de aktuelle skolene, altså Strønstad, Melbu og Stokmarknes møtes i kveld for å planlegge for den neste perioden. Enkelte fag må utgå midlertidig eller organiseres på en annen måte, men dette får vi til, sier oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.


Hadsel kommune har avlyst en markering av byggestart for Stokmarknes miljøhavn som var planlagt mandag 4. januar.


De lokale tiltakene er oppsummert her:

Regler:
- Det anmodes om at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, blir utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Det presiseres at regelen gjelder uavhengig av antall personer som eventuelt skulle deltatt på aktiviteten.

- Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

- Alle ungsomsskoler, samt Hadsel videregående, går over til rødt nivå. Voksenopplæringen, samt ungdomsskolene på Melbu og Stokmarknes, har hjemmeskole mandag 04.01, slik at skolene kan forberede undervisningen i henhold til de nye reglene.

- Hadsel kommune innfører hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

- Servicetorget på rådhuset stenges for fysisk oppmøte, men kan nås på telefon og e-post.

- Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.


Anbefalinger:
- Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand.

- For sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger oppfordres det til å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.

- Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

- Alle private virksomheter anbefales å ha hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet til dette.

- Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.

- Idrett: Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(18.12.2020)

Nytt tilfelle av påvist koronasmitte på skip

Det er påvist et nytt koronatilfelle på skipet som kom til Stokmarknes fredag 11. desember. Dette er det tredje påviste tilfellet av covid-19 blant mannskapet på seks. 

- Det er viktig å understreke at dette er et separat utbrudd som ikke har noen sammenheng med det lokale utbruddet vi har hatt i Hadsel. Det påvirker derfor ikke at vi nå letter på tiltak, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

De syke personene blir tatt hånd om, mens det resterende mannskapet er i karantene på skipet og har forbud mot å gå på land. 

- Ingen av disse personene er smittet i Hadsel eller har utsatt noen her for smitte, så denne situasjonen håndteres helt separat, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(16.12.2020)

Ingen nye smittede – Hadsel kommune letter på tiltak

Smitteutbruddet i Hadsel ser ut til å være under kontroll. Barn og unge, samt sårbare grupper, prioriteres først når vi letter på smitteverntiltakene.

Onsdag ettermiddag er det ingen nye positive koronatester i Hadsel kommune, for fjerde dag på rad.

- Det har vært en positiv utvikling i smittesituasjonen, noe som gjør at vi kan lette gradvis på smitteverntiltakene. Barn og unge, samt sårbare grupper, prioriteres først når vi nå fjerner tiltak, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Sammen med smittevernlege Martin Larsen Drageset har han gjennomgått tiltakene som er blitt innført i forbindelse med smitteutbruddet som har ført til at 25 hadselværinger har fått påvist covid-19 siden 2. desember.

- Lørdag 19.12 er det gått ti dager siden siste gang vi vet sikkert at noen i kommunen har blitt utsatt for smitte. Det gjør at vi nå kan lette på noen av tiltakene, sier Drageset.

Følgende endringer annonseres derfor 16.12.2020:

- Fra og med lørdag 19.12 åpnes det opp for arrangement og aktiviteter for barn og unge. Ved tvil om et arrangement defineres som «for barn og unge», vil vi la arrangører selv avgjøre dette, men kommuneoverlege/smittevernlege kan spørres om råd.

- Fra og med mandag 21.12 gjeninnføres standard nasjonale regler for arrangement og aktiviteter.

- Fra og med mandag 21.12 er det normal drift i alle kommunens virksomheter, i henhold til standard nasjonale regler.

- Fra og med torsdag 17.12 normaliseres besøks- og aktivitetsregler for pleie- og omsorgsinstitusjonene i kommunen til normal nasjonal standard, samt andre kommunale tjenester der det har vært begrensninger.

Endringene gjøres med forbehold om at det ikke blir påvist nye tilfeller med koronasmitte. Dersom det skulle skje, kan det igjen bli innført tiltak på kort varsel.

- Det er fortsatt en uke til jul, og det kan fortsatt komme nye tilfeller. Vi oppfordrer derfor som før at folk er ekstra oppmerksomme på avstand, håndhygiene og smittevern generelt, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15.12.2020)

Ingen nye smittetilfeller i Hadsel tirsdag

Som de tre foregående dagene har Hadsel mottatt oppløftende prøvesvar tirsdag 15. desember.

Svarene på de rundt 30 prøvene tatt mandag var alle negative, det samme var samtlige hurtigtester tatt i dag, tirsdag. Antallet påvist smittet siden utbruddets start 2. desember forblir altså 25.

– For hver dag som går med fravær av positive svar, jo større er sjansene for at vi har klart å stoppe dette utbruddet i å spre seg videre, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Hadsel venter imidlertid fortsatt svar på et antall prøver tatt de siste dagene, og som tidligere er kommunens medisinske ekspertise nøkterne i sin optimisme.

– Vi minner om at kun er én person med smitte, ett tilfelle som vi ikke har fanget opp, er nok til å snu opp ned på situasjonen igjen. Så vi minner om at alle må fortsette å holde avstand, begrense sosial kontakt, vaske hendene og holde seg hjemme ved det minste symptom, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Onsdag ettermiddag møtes kommunens beredskapsledelse for å vurdere hvilke tiltak som skal gjelde framover, sett i lys av smittesituasjonens utvikling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14.12.2020)

Ingen positive koronaprøver mandag

Testresultatene mandag ettermiddag viser at det ikke er flere positive prøver blant lokalbefolkningen i Hadsel.

Status kl 18.00 mandag ettermiddag er at det ikke er noen nye positive prøver, men det gjenstår fortsatt noen prøvesvar fra Bodø. Det er med andre ord fortsatt 25 personer som har testet positivt for covid-19 i Hadsel siden 2. desember. 

- Dette må vi kalle gode nyheter. Tre dager uten nye positive er veldig bra, men på grunn av den lange inkubasjonstiden til covid-19, kan vi fortsatt ikke senke skuldrene, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset. 

Når det gjelder skipet med koronasmittet mannskap, er det to personer som har testet positivt, mens én person har testet «inkonklusiv» og må testes på nytt.

- Det kan fortsatt komme nye koronatilfeller og det er fortsatt viktig at vi passer på det veldig mange er blitt veldig gode på nå: avstand, få sosiale kontakter, hygiene og å  holde seg hjemme og teste ved symptomer, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

- Hvis denne utviklingen fortsetter, kan vi begynne å slippe opp på de lokale tiltakene tidligere enn fryktet, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13.12.2020)

Ingen nye positive koronaprøver søndag

Det er ingen som har testet positivt på hurtigtester i Hadsel søndag. Prøvesvar fra helgens prøver som er sendt til Bodø, kommer først mandag.

Heller ikke lørdag var det noen positive testsvar for lokalbefolkningen i Hadsel, hvor tilsammen 25 personer har fått påvist smitte siden onsdag 2. desember.

- Dette er nok et skritt i riktig retning, men vi har ikke fasiten for helga før vi får prøvesvarene fra Bodø mandag, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset. ​

Fordi det ikke går fly på lørdag, kommer helgens prøver til laboratoriet i Bodø for analysering først søndag.

Når det gjelder skipet med koronasmittet mannskap, som kom til Stokmarknes fredag, er status uendret. Det er fortsatt to personer som er syke med påvist covid-19. 

- Det lover godt med en forholdsvis rolig helg, men vi er fortsatt spente på fortsettelsen. Det er fremdeles avgjørende at alle forholder seg til gjeldende retningslinjer og smittevernregler. Men hvis det bildet vi ser nå fortsetter utover i neste uke, tyder det på at vi kan få kontroll på dette utbruddet, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12.12.2020)

Ingen nye tilfeller av smitte i lokalsamfunnet

Lørdag formiddag kom svarene på de 120 testene som ble tatt torsdag kveld og fredag. Alle disse var negative. På skipet som kom til Stokmarknes i går, har nå to personer testet positivt for koronasmitte.

Dette betyr at det fortsatt er 25 personer som er smittet i utbruddet i Hadsel, der første tilfelle ble påvist onsdag 2. desember.

– Dette må kunne kalles en bra dag, selv om vi som før er forsiktige med å juble for tidlig. Det er fremdeles særdeles viktig at alle forholder seg til de tiltakene som er satt inn i forbindelse med dette utbruddet, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Lørdag ble om lag 30 nye personer testet, både folk som har blitt anmodet om å teste seg fordi de har vært i potensielle smittesituasjoner og folk som på eget initiativ har tatt kontakt på koronatelefonen for testing.

– Vi fikk gledelige resultater i dag, men for at pila skal peke i rett retning også framover er det fortsatt helt nødvendig at alle begrenser sosial kontakt og overholder smitteverntiltakene, sier Bleidvin.

Skipet ligger nå ved kai på Stokmarknes. Alle på skipet er satt i karantene med forbud mot å gå i land. De to syke personene blir ivaretatt i egnet lokale på land.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(11.12.2020)

25 personer smittet - koronatiltak i Hadsel i helga

En nærkontakt av en smittet har testet positivt på koronasmitte. Dermed er det 25 personer som er smittet. Vi har åpen koronatelefon og vil teste ved behov, også i helga.

Fredagens testresultater viser at én ny person har testet positivt for covid-19. 

- Dette er en nærkontakt av en smittet som har utviklet symptomer og som testet positivt på hurtigtest torsdag. Personen har vært i karantene og det er dermed ikke nye nærkontakter, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

I helgen vil koronatelefonen være åpen fra kl 12-14 begge dager. Telefonnummer er 417 04 502. Vi minner om at mye informasjon finnes på hjemmesidene våre, både på norsk og engelsk, så let der først med mindre det gjelder symptomer og testing. Det er satt opp noen planlagte tester i helgen og kommunen har testberedskap ved behov. 

Gjeldende tiltak
Det ble innført en del tiltak på kort varsel torsdag og vil gjerne gjenta dem samlet: 

 • Det blir hjemmeundervisning for Melbu skole ut uke 51.
 • Det blir hjemmeundervisning for Voksenopplæringen ut uke 51.
 • Det er karantene til og med søndag 13.12 for alle som var innom Apotek 1 på Stokmarknes i tidsrommet 4. desember mellom kl 12.30 og og frem til stengetid.  
 • Det er karantene for elever ved Voksneopplæringen og alle i deres husstand til og med søndag 13.12.
 • Fortsatt skal all organisert aktivitet og arrangementer avlyses – gjelder ut uke 51.
 • Ansatte i Flyktningetjenesten er i karantene i påvente av testresultat.
 • Streng besøkskontroll gjelder ved institusjonene, vi ønsker ikke besøk på sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger – gjelder ut uke 51
 • Fortsatt påbud om munnbind i helse- og omsorgstjenestene
 • Vær oppmerksom om du har vært på følgende steder i oppgitte tidsrom, da du KAN ha vært utsatt for smitte: 
  Rema 1000 Melbu: 
  Mandag 07.12 fra kl 1600 - 2300
  Onsdag 09.12 fra kl 1600 – 2300

Apotek 1, Stokmarknes
Fredag 4. desember fra kl 1200 til stengetid.

Koronasmitte på skip
I tillegg til det pågående koronautbruddet i Hadsel kommune, fikk kommunen fredag ettermiddag melding om et skip på vei til havn med sykdom ombord. Skipet la til kai ved industriområdet på Børøya og en utenlandsk statsborger ble fredag kveld testet ombord med hurtigtest for koronasmitte. Denne testen var positiv og besetningen har fått beskjed om at de ikke har lov til å gå i land, ettersom det er påvist smitte ombord. 

- Det er relativt kort tid siden vi fikk beskjed om dette skipet. Vi har vært i dialog med FHI og vil håndtere det forskriftsmessig, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Foruten en los, som nå er i karantene på land, har ingen fra skipet vært i land eller utsatt noen for smitte. Hadsel kommune vil komme tilbake med informasjon rundt håndteringen av denne situasjonen. 

- Vi må hente frem det som bor i oss

- Denne førjulshelga blir heller ikke som vi har sett for oss. Covid-19 er en uforutsigbar sykdom og akkurat nå er det vi som må hanskes ved viruset. Jeg håper og krysser fingrene for at helga blir rolig. Så er det viktig at alle gjør det som må til, enten det er å holde seg i karantene, å svare på vanskelige spørsmål på koronatelefonen eller teste personer med symptomer. Vi må hente frem det som bor i oss og holde ut litt til. Jeg håper alle får så mye førjulskos som mulig innenfor de rammene vi dessverre må forholde oss til, sier ordfører Lena Arntzen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10.12.2020)

Har du vært på disse stedene? Da må du være oppmerksom.

Smittesporingen etter de siste koronatilfellene i Hadsel og Andøy gjør at vi går ut med informasjon om spesifikke steder og tidspunkter. 

Har du vært på et av disse stedene i tidsrommet som er oppgitt, KAN du ha vært utsatt for smitte, og skal forholde deg som følger:

Rema 1000 Melbu: 
Mandag 07.12 fra kl 1600 - 2300
Onsdag 09.12 fra kl 1600 – 2300

Var du innom på disse tidspunktene bør du minimere sosial kontakt til og med fredag 18.12, men du er ikke i formell karantene og kan for eksempel være på jobb. Ved selv de mildeste symptomer skal du isolere deg umiddelbart, og teste deg så snart som mulig.

Dersom du var på butikken før kl 1600 disse dagene, trenger du ikke gjøre noe spesielt ut over de vanlige smitteverntiltakene.

 

Apotek 1, Stokmarknes

Fredag 4. desember fra kl 1200 til stengetid.

Du skal være i karantene til og med søndag 13.12, uavhengig av eventuell negativ test.

Dersom du var på apoteket før kl 1200 fredag, eller en annen dag, trenger du ikke teste deg.

Som nevnt over, ved selv de mildeste symptomer, ber vi deg kontakte koronatelefonen på 417 04 502 for å avtale testing. Koronatelefonen vil bli bemannet ytterligere opp fredag 11.12 og er åpen fra 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00.

_____________

Torsdag fikk Hadsel kommune melding fra laboratoriet i Bodø om én ny pasient med koronasmitte. I Andøy er det også et nytt tilfelle, som ikke kan knyttes til kjent smitte på Andøy. Smittesporing viser at det er flere nye nærkontakter for smittetilfellet i Hadsel og at smittetilfellet på Andøy kan knyttes til smitte i Hadsel.

- Det er sammenheng mellom alle disse tilfellene. Men tidligere denne uken var de fleste smittede allerede i karantene. Da ble det få nye nærkontakter. Det er ikke tilfellet denne gangen, det er smittede som ikke var i karantene, og vi har nå en rekke nye nærkontakter. Den beste forklaringen vi har på de siste tilfellene er at folk er smittet gjennom å ta på samme overflate. Vi kan ikke utelukke at den varianten av viruset vi har smitter via overflater lettere enn vanlig, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Det siste smittetilfellet i Hadsel er knyttet til Voksenopplæringa på Melbu og alle ansatte og elever er nå satt i karantene. Det samme er enkelte ansatte på Rema 1000 på Melbu. Apoteket vil holde åpent med visse tilpasninger. 

- Det vi ser nå er svært alvorlig og det er en annen situasjon enn vi har sett de siste dagene. Nå er situasjonen uoversiktlig og det er all grunn til å være ekstra nøye med lite sosial kontakt og smittevernsregler de neste dagene, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

I tillegg til de to positive testene, er det tre nye positive hurtigtester. Disse er på kjente nærkontakter og får ikke konsekvenser. Til sammen er det nå dermed 24 bekreftet smittede i Hadsel. Smittesporing og testing av nærkontakter pågår nå for fullt. Hadsel kommune vil orientere fortløpende om smitte og tiltak på hjemmeside, Facebook og i media. 

På grunn av den uavklarte situasjonen, vil Hadsel kommune ha et nettmøte torsdag 10.12 (i kveld) kl 19.30 med kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. Møtet vil bli streamet og detaljer rundt møtet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside og Facebookside. Det vil være mulig å stille spørsmål i forkant til hetory@hadsel.kommune.no og i chatten under møtet. Vi ber om at ingen sender personsensitive opplysninger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10.12.2020)

Et nytt koronatilfelle i Hadsel

Torsdag 10.12 er det et nytt tilfelle av koronasmitte i Hadsel. Personen er tilknyttet Voksenopplæringa på Melbu, som nå er i karantene.

- Smittesporinga pågår nå for fullt. Foreløpig har vi satt alle elever og ansatte ved Voksenopplæringa på Melbu i karantene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av dagen, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset. 

Det er også et nytt koronatilfelle på Andøy, som kan kobles til smitte i Hadsel. Tilsammen er det nå 21 bekreftet smittede i Hadsel, hvorav en er innlagt på sykehus.

Hadsel kommune vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av torsdag. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(09.12.2020)

Et nytt koronatilfelle i Hadsel

Én person har testet positivt på hurtigtest onsdag. Det er snakk om en kjent nærkontakt som har vært i karantene, og dette tilfellet har dermed ikke noe å si for smitteutbredelsen.

Dagens testsvar fra laboratoriet i Bodø var alle negative, men én person har testet positivt på hurtigtest på smitteklinikken på Stokmarknes onsdag.

- Det er snakk om en nærkontakt som har vært i karantene og derfor er det ikke bekymringsfullt med tanke på smitteutbredelsen, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Tallet på koronasmittede i Hadsel er nå 20. 

- Situasjonen i dag er tilsvarende den vi hadde tirsdag. All smitte er knyttet til de kjente smitteveiene og vi har ikke nye nærkontakter. Det går altså fortatt i riktig retning, men det kan endre seg. Det er fortsatt helt nødvendig at alle begrenser sosial kontakt og overholder smitteverntiltakene, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Én pasient er nå innlagt på Nordlandssykehuset Vesterålen med covid-19.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(08.12.2020)

Ingen nye positive koronatester tirsdag. – Det går i riktig retning

Dagens prøvesvar viser ingen nye positive koronatilfeller i Hadsel. – Dette er veldig gode nyheter, og det må være lov å glede seg over dagens resultat, men vi må ikke tro at dette er over, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

– Covid-19 er en sykdom med lang inkubasjonstid, det kan gå opptil 14 dager før du får symptomer. Det er kort tid siden de fleste positive ble smittet og deres nærkontakter kan derfor fortsatt utvikle sykdom den kommende tiden. Det går i riktig retning, men det kan fortsatt endre seg, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

For å få overblikk og komme raskt i gang med smittesporingen, ble mange nærkontakter testet veldig tidlig. Mange nærkontakter er derfor fortsatt i starten av inkubasjonstida, og kan få positive tester utover i denne uka, selv om de har testet negativt nå. Hvis de får symptomer må de derfor teste seg på nytt.

Takker elever og ansatte på Melbu

Karantenen for elever og ansatte ved Melbu skole oppheves, med unntak av femtetrinn og de som har fått beskjed om at de er nærkontakter.

– Jeg vil gjerne takke elever og ansatte på Melbu skole for den tålmodigheten de har vist og at de har snudd seg rundt på kort varsel og fått undervisningen til fungere hjemmefra. De har lagt ned en helt avgjørende innsats, sier oppvekstsjef Line Pedersen. 

Det er mange som har vært bekymret for å sende barn på skole og i barnehage.

– Vi har forståelse for at en slik smittesituasjon skaper uro. Vi vil gjenta at tiltakene har vært strenge og omfattet flere enn de som har vært direkte berørt av smitte. Det har ikke vært grunnlag for å stenge ned mer enn det vi allerede har gjort, sier Bleidvin.

"Sannsynlig smittet" testet negativt

Av de som har fått positiv koronatest, er det ingen som er innlagt. Hadsel kommune har nå 19 bekreftet positive og to personer som er sannsynlig smittet. En av de som var regnet som sannsynlig smittet, har testet negativt.

50 personer er testet i dag og det har ikke vært noen positive hurtigtester. 

– Dette kunne gått en helt annen vei, men går nå tilsynelatende i den retningen vi håpet. Det er fortsatt helt nødvendig at alle begrenser sosial kontakt og overholder smitteverntiltakene, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(07.12.2020)

Fire nye smittede i Hadsel påvist mandag

Mandag 7. desember er det fire nye smittetilfeller i Hadsel kommune, knyttet til samme kjente utbrudd og smitteveier. – Vi begynner å få kontroll, men det er fortsatt svært viktig at alle følger karantene- og smittevernreglene, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Mandag har Hadsel kommune fått svar på i overkant av 100 koronatester som er tatt i løpet av helga. Av disse er 12 positive, men syv er personer som allerede har testet positivt på hurtigtester og én er fra kategorien «sannsynlig smittet». 

I tillegg er det én ny person i kategorien «sannsynlig positiv».

Til sammen 22 tilfeller
Det er altså fire nye smittetilfeller og til sammen er det nå 19 bekreftede koronatilfeller i forbindelse med det pågående smitteutbruddet. I tillegg er det totalt tre personer i kategorien sannsynlig smittet, slik at det tilsammen er snakk om 22 smittede og sannsynlig smittede. Så langt er det ingen av de smittede som er alvorlig syke. 

– Når det gjelder de nye smittetilfellene, er dette nærkontakter som allerede er i karantene. Det er blant annet én ny skoleelev ved Melbu skole. Det er snakk om kjente smitteveier og får heldigvis ikke mange nye nærkontakter, forteller smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Én av personene som ble bekreftet smittet mandag har tilknytning til miljøarbeidertjenesten. Smittesporing er gjort og nærkontaktene er i karantene. Mandag ble det også sendt ut informasjon til de aktuelle pårørende.

– Vi har relativt god oversikt over smittesituasjonen og vi begynner å få kontroll. Bildet i dag er heldigvis relativt likt det vi så søndag, sier Larsen Drageset.

Både han og kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin understreker at det fortsatt er svært viktig at alle følger retningslinjene for karantene- og smittevern.

– Vi må begrense antall kontakter, holde avstand og holde god håndhygiene. Alle som har symptomer, må holde seg hjemme og få avtalt testing. Vi tror vi har oversikt, men vi kan fortsatt ikke utelukke at det er smitte i samfunnet vi ennå ikke er kjent med. Hvis alle er ekstra strenge nå og forbeholder førjulsaktivitetene til dem de bor sammen med, er det grunn til å tro at vi kan få en mer normalisert situasjon til jul, men det skal i prinsippet bare én person til før det glipper igjen, sier Bleidvin.

Fornøyd med hurtigtestene

Kommunen fikk over 3000 hurtigtester levert fredag og har i løpet av helga hatt god nytte av verktøyet som altså er et tillegg til den ordinære testen der prøven sendes til Bodø for analyse.

– Jeg er imponert over hvor gode de har vært for oss så langt. Av de sju som slo ut positivt på hurtigtesten, er alle sju nå bekreftet positive fra laben. Av 19 negative, har vi kun opplevd én såkalt «falsk negativ», forklarer smittevernlegen.

Mandag ble det tatt ytterligere 70 hurtigtester, og samtlige ga negativt svar.

Ikke flere tiltak
På bakgrunn av smittebildet mandag har kommunens kriseledelse besluttet at det ikke er nødvendig med flere tiltak enn de omfattende tiltakene som allerede er iverksatt.

Men forbudet mot arrangementer, aktiviteter og samlinger videreføres ut uke 50.

Ordfører Lena Arntzen vil berømme både ansatte og innbyggere for en formidabel innsats når utbruddet først kom.

– Jeg er stolt av hvordan hadselværingene har stått sammen i denne situasjonen. Lag- og foreninger på Melbu som avlyste arrangement og treninger allerede før kommunen kom med anbefalinger, de ansatte som har drevet med smittesporing, testing og informasjon nesten døgnet rundt og ordnet digitalt læringsopplegg for 300 elever på svært kort varsel, sier Arntzen.

– Dette har en høy pris for mange, og jeg tenker spesielt på de som faktisk er syke og Melbusamfunnet som er hardt rammet. Vi hadde trengt en helt annen førjulstid, men når uflaksen først har rammet oss, så er den innsatsen dere alle legger ned nå helt avgjørende for at dette blir så kortvarig som mulig. Tusen takk til alle dere som bidrar nå, sier Arntzen.

Hadsel formannskap er kalt inn til ekstraordinært møte tirsdag 8. desember for at de skal få en orientering og diskutere situasjonen. Dette møtet vil bli streamet direkte. Link finner du på kommunens Facebookside: https://www.facebook.com/hadselkommune

Vi vil også fortsette å informere aktivt på hjemmesiden vår, på Facebook og i media i dagene fremover. Dersom situasjonen utvikler seg, kan det bli aktuelt med tiltak på kort varsel. De som blir direkte berørt vil bli kontaktet direkte så godt som mulig, ellers vil vi bruke hjemmeside, Facebook og pressekonferanser/pressemeldinger til å informere.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(06.12.2020)

Fire nye smittetilfeller påvist søndag

Etter testing i stor skala gjennom helgen, er resultatet per søndag ettermiddag fire nye tilfeller av koronasmitte i Hadsel kommune. Det betyr at det totale antallet siden torsdag er 14.

De fire nye positive tilfellene er påvist gjennom hurtigtester, og de kan alle knyttes til utbruddet som ble avdekket tidligere denne uken.

– Det er derfor snakk om smitte som vi allerede har brukbar oversikt over. De som har testet positivt er personer vi har hatt i kategorien «sannsynlig smittet». Det er gjennomført smittesporing for alle fire som testet positivt i dag, og det er derfor ingen grunn til å tro at det er store mørketall, forklarer smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Det er ytterligere tre som har status «sannsynlig smittet». Svaret på om de fører totalen opp til 17 kommer fra laben i Bodø mandag.

Det er ikke avdekket ny smitte tilknyttet Melbu skole.

Venter mange svar mandag

I løpet av helgen har det som tidligere nevnt vært stor testaktivitet, og det har blitt sendt i overkant av 100 tester som kommunen forventer svar på i løpet av mandag.

– Resultatene fra dem vil bli førende for hvordan vi skal håndtere denne situasjonen videre. Utviklingen går i ønsket retning, ved at de nye smittede er personer vi allerede hadde kartlagt, og de har få nærkontakter. Vi holder derfor på de eksisterende tiltakene, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

– Det har kommet spørsmål om hvorfor ikke flere skoler og institusjoner er stengt. Jeg vil derfor understreke at vi allerede har innført strengere begrensninger enn normale retningslinjer tilsier. Svært mange er satt i karantene på kort tid, og det er omfattende begrensninger på helse- og omsorgsinstitusjonene. Men det er i dag ikke grunnlag for å stenge ned alle skoler og barnehager eller andre institusjoner, sier Drageset.

– Når det gjelder karantene og testing vil vi minne om følgende: Alle som sitter i karantene fordi de er nærkontakter, må gjennomføre hele karanteneperioden. Dette gjelder selv om de får en negativ test. Når det gjelder den generelle karantenen for alle elever og ansatte på Melbu skole, og de ansatte på den rammede bedriften, vil dette bli revurdert senest tirsdag, sier Bleidvin.

Kommunens beredskapsledelse var samlet i digitalt møte søndag for å diskutere veien videre, og søndag kveld stilte ordfører Lena Arntzen til direkteoverført pressekonferanse sammen med kommuneoverlegen og smittevernlegen.

– Det er gjort, og gjøres fremdeles, en stor og oppofrende innsats av mange ansatte i kommunen denne helgen. I en situasjon som denne, er det godt å se, sier ordføreren.

Innførte tiltak og gjeldende retningslinjer per søndag 6. desember:

Helse og omsorg:

 • Inntil vi får kontroll over situasjonen innføres munnbind forebyggende som obligatorisk gjennom hele arbeidsdagen for samtlige tjenester.
 • All fellesbespisning/ pause for personell avvikles.
 • Matpakke og drikke bringes med hjemmefra. Personalet skal ikke oppbevare mat og drikke i felles kjøleskap i avdelingen.
 • Rapport og dokumentasjon skal også organiseres med færrest mulig samlet.
 • Så langt som mulig organisere kohorter med personell og pasienter.
 • Lister for besøkskontroll må føres nøye i hele tjenesten og vi ber om forståelse for at besøk til sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger ikke er ønsket kommende uke.  Vi anmoder også alle tjenestemottakere i egne hjem om å føre besøksliste.
 • Disse tiltakene gjelder fra søndag ettermiddag og inntil ny beskjed kommer.
 • Dagsentrene for eldre, brukere i miljøarbeidertjenesten og Kafé1- tilbudet er foreløpig stengt inntil kommunen har kontroll på situasjonen.
 • Det kan bli nødvendig å avvente/utsette avlastningsopphold både for eldre og barn. Dette avklares individuelt.
 • Rådhuskantinen blir stengt inntil videre

Videre er det besluttet at Melbu og Stokmarknes legekontor slås sammen fra mandag morgen den 6. desember med tilhold i Hadsel helsehus på Stokmarknes. Dette er av kapasitetshensyn, både når det gjelder leger og hjelpepersonell. Et økende antall ressurser må til for å drifte smitteklinikken nå, og da blir det for sårbart å drifte ordinært med samtlige kontor åpne. Vi beklager over for publikum den ulempe det måtte medføre, men med bakgrunn i situasjonen rundt coronautbruddet, håper vi at det er forståelse for at sammenslåingen vil vare til over nyttår. Alle som har time mandag 7. desember er kontaktet med beskjed.

Skole og barnehage:

Hadsel har i utgangspunktet gult nivå på alle skoler, men grunnet spesifikke tilfeller av smitte er det innført spesifikke tiltak for Melbu skole. Disse er:

– Melbu skole stenges og elevene skal ha hjemmeskole hele uke 50. Det vil bli gjort en ny vurdering rundt åpning av skolen neste fredag, den 11.12.

– Alle elever og lærere ved Melbu skole skal være i karantene til minimum tirsdag. Ny vurdering vil komme tirsdag. Vi presiserer at karantene ikke gjelder hele husstanden, men elever og lærere.

I tillegg er det innført hjemmeskole ved voksenopplæringen mandag og tirsdag.

Gult nivå innebærer:

• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

• Hele skoleklasser regnes som en kohort

• Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

• Trinnvise kohorter på SFO

• Unngå trengsel og store samlinger

• Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

 

I Hadsel er alle barnehagene på gult nivå

Gult nivå innebærer:

• Ingen syke skal møte i barnehagen

• God hygiene

• Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

• Hele avdelinger regnes som en kohort

• Faste ansatte per kohort

• Unngå trengsel og store samlinger

• Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

• Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(05.12.2020)

Smitteutbruddet er fortsatt ikke under kontroll

Hadsel kommune fortsetter med testing av nærkontakter lørdag kveld, etter fem nye positive koronatester lørdag 05.12.

Som meldt tidligere lørdag, er det fem nye positive koronatester i Hadsel kommune 05.12. Disse øker antallet positive koronatester til 10 de siste tre dagene. Alle knyttes til utbruddet som allerede er kjent. To av testene er analysert i Bodø, mens tre av testene er hurtigtester. 

- Vi har fortsatt et smitteutbrudd som ikke er under kontroll og dette er en alvorlig situasjon. Vi har vært forberedt på at noe slikt kunne skje og har foreløpig fortsatt god test- og smittesporingskapasitet, men det er avgjørende at alle bidrar med å holde seg hjemme ved symptomer og få testet seg, holder avstand og begrenser sosial kontakt, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

- Dette utvider antallet nærkontakter og vi er nå i full gang med å kontakte nye nærkontakter og avtale testing. Så langt har vi ganske god oversikt, men det er ganske mange nærkontakter nå, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset. 

Kommunen fortsetter å foreta testing lørdag kveld, slik at vi raskest mulig skal få avklart smittestatus hos nærkontakter og personer med symptomer. Det kan også bli innført nye tiltak søndag, basert på testsvarene som er forventet søndag ettermiddag.

- Nå er det viktigere enn noensinne at alle overholder smittevernreglene og har så få sosiale kontakter som mulig utover de de bor sammen med. Det er en vanskelig situasjon vi er i, Melbu-samfunnet er hardt rammet og vi må alle gjøre det vi kan for at ikke denne situasjonen skal bli verre, sier ordfører Lena Arntzen.

Den ene positive er knyttet til et klassetrinn på Melbu skole, og dette klassetrinnet og tilhørende lærere er nå å regne som nærkontakter. Disse vil bli kontaktet direkte for å avtale testing så snart som mulig, i løpet av lørdag kveld eller søndag. Det er også påvist en smittet som har en nærkontakt som er beboer i omsorgsbolig på Riarhaugen. Denne nærkontakten er isolert. Vi understreker at det per nå altså ikke er påvist smitte på Riarhaugen.

Vi minner om tiltakene som ble innført fredag 04.12:

 • Melbu skole stenges og elevene skal ha hjemmeskole hele uke 50. Det vil bli gjort en ny vurdering rundt åpning av skolen neste fredag, den 11.12.
 • Alle elever og lærere ved Melbu skole skal være i karantene til minimum tirsdag. Ny vurdering vil komme tirsdag. Vi presiserer at karantene ikke gjelder hele husstanden, men elever og lærere. 
 • De som ikke har fått beskjed om at de er nærkontakter skal avvente testing. Om du har symptomer skal du testes.
 • Det vil bli foretatt koronatesting både søndag fra kl 12 – 15. 
 • Hadsel kommunes koronatelefon vil være åpen fra 12 – 15 søndag. Vi ber om at bare de med symptomer eller behov for testing tar kontakt, slik at det er mulig å komme gjennom på telefonen for de som har behov for det. Telefonnummer er 417 04 502.
 • Alle arrangement og all organisert aktivitet skal avlyses inntil ny beskjed tirsdag.
 • Alle bedrifter oppfordres til å ha hjemmekontor så langt det lar seg gjøre.
 • Det er ikke laget lokale regler for antall personer som kan treffes, de nasjonale reglene gjelder, men vi oppfordrer sterkt til at folk har så få sosiale kontakter som mulig til vi har oversikt over situasjonen.

Det vil også bli en pressekonferanse søndag 06.12 kl 18.00. Denne kan følges direkte på kommunens Facebook-side: https://www.facebook.com/hadselkommune

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04.12.2020)

Nettmøte: Har du spørsmål om koronasituasjonen i Hadsel?

På grunn av det pågående koronautbruddet og mange nye tiltak i Hadsel kommune stiller kommunens smittevernlege, Martin Larsen Drageset, og kommuneoverlege, Ingebjørn Bleidvin, til nettmøte klokken 20.00 i kveld (fredag 4. desember).

Møtet vil bli streamet live på Facebook og blir også liggende der i etterkant. Les mer om den uavklarte situasjonen her: https://www.hadsel.kommune.no/tre-nye-smittede-uavklart-situasjon-i-hadsel-kommune.6351631-328819.html

Du kan sende inn spørsmål i forkant til hetory@hadsel.kommune.no eller på messenger til Hadsel kommune. Det vil også være mulig å stille spørsmål i chatten og på messenger under møtet. Vi ber om at ingen sender personsensitive opplysninger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04.12.2020)

Tre nye smittede – uavklart situasjon i Hadsel kommune 

Hadsel kommune har tre nye koronasmittede og setter i verk omfattende tiltak for å slå ned det pågående utbruddet. 

 • Dette er en alvorlig situasjon og vi har ikke oversikt eller kontroll over den ennå. Vi oppfordrer derfor alle til å holde seg mest mulig hjemme denne helga og avlyse alle samlinger. Dette er ikke helga for familiesamlinger og større juleaktiviteter, sier ordfører Lena Arntzen.

Fredag ettermiddag er det tre nye positive koronatilfeller i Hadsel kommune. Disse kommer i tillegg til de to positive tilfellene som ble meldt torsdag og tidligere fredag. 

 • Vi har fem bekreftede tilfeller og en nærkontakt som har symptomer og skal regnes som smittet inntil vi får testsvar. Når det gjelder det sannsynlige tilfellet, er dette en elev ved Melbu skole. Det er også flere skolebarn som er nærkontakter til en av de påvist smittede, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Etter møte i beredskapsledelsen fredag ettermiddag innføres følgende tiltak i Hadsel kommune:

 • Melbu skole stenges og elevene skal ha hjemmeskole hele uke 50. Det vil bli gjort en ny vurdering rundt åpning av skolen neste fredag, den 11.12.
 • Alle elever og lærere ved Melbu skole skal være i karantene til minimum tirsdag. Ny vurdering vil komme tirsdag. Vi presiserer at karantene ikke gjelder hele husstanden, men elever og lærere. 
 • De som ikke har fått beskjed om at de er nærkontakter skal avvente testing. Om du har symptomer skal du testes.
 • Det vil bli foretatt koronatesting både lørdag 14 - 17 og søndag fra kl 12 – 15. 
 • Hadsel kommunes koronatelefon vil være åpen fra 14 – 17 lørdag og 12 – 15 søndag. Vi ber om at bare de med symptomer eller behov for testing tar kontakt, slik at det er mulig å komme gjennom på telefonen for de som har behov for det. Telefonnummer er 417 04 502.
 • Alle arrangement og all organisert aktivitet skal avlyses inntil ny beskjed tirsdag.
 • Alle bedrifter oppfordres til å ha hjemmekontor så langt det lar seg gjøre.
 • Det er ikke laget lokale regler for antall personer som kan treffes, de nasjonale reglene gjelder, men vi oppfordrer sterkt til at folk har så få sosiale kontakter som mulig til vi har oversikt over situasjonen. 

Kommunens beredskapsledelse har vært samlet fredag og smittesporingsteamet arbeider for å få oversikt over og kontakte nærkontakter.

 • Grunnen til at vi setter i verk så alvorlige tiltak, er at vi ikke har oversikt over situasjonen ennå. Vi er heller ikke sikre på smitteveien og kan ikke utelukke at det er smitte i samfunnet som vi ikke kjenner til, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

 

 • Vi forventer flere testsvar lørdag ettermiddag og vil informere om eventuelt nye positive prøveresultat da. Nå er det svært viktig at alle tar smittevernreglene på alvor, holder avstand og er nøye med hygiene, sier Bleidvin.

Fordi disse tiltakene vil skape mange spørsmål og bekymring, vil kommunens smittevernlege, Martin Larsen Drageset, og kommuneoverlege, Ingebjørn Bleidvin, stille til nettmøte fredag kl 20.00. Detaljene rundt dette vil bli annonsert i forkant av møtet på kommunens hjemmeside og Facebook.

 

Dette betyr det at du er i karantene (FHIs retningslinjer):

 • At en person er i karantene, betyr ikke at hele husstanden er i karantene
 • Ikke gå på skole eller jobb
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå besøk
 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek 
 • Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold god avstand mellom voksne
 • De du bor med er ikke i karantene
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes
 • Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering  

 

For mer informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

Dette vil det si å være nærkontakt:

Hadsel kommune bruker Folkehelseinstituttets definisjon av «nærkontakt»: 

Man regnes som «nærkontakt» hvis: 

 

• man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. 

 

OG 

 

• kontakten har vært 

o under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 

o direkte fysisk kontakt ELLER 

o direkte kontakt med sekret. 

 

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten. 

 

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære". Det vil vanligvis si de som: 

• Bor i samme husstand. 

• Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap). 

• Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. 

 

Hva kan du gjøre?

Et nytt smittetilfelle er en påminnelse om hvor viktig det er at vi alle tar ansvar og gjør det vi vet virker: 

 

• Hold avstand 

• Hold deg hjemme dersom du er syk 

• Test deg om du har symptomer på sykdom 

• Vær nøye med hygiene, vask hendene ofte og bruk håndsprit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04.12.2020)

Viderefører lokale koronatiltak i Hadsel

Selv om det er tegn til at den nasjonale smittebølgen er på vei ned, viderefører Hadsel kommune de innførte koronatiltakene.

For første gang siden august, ble det torsdag 3. desember påvist koronasmitte i Hadsel kommune. En rekke personer på vedkommendes arbeidssted, Melbu Systems AS, er testet og svarene er ventet å komme i løpet av fredag. Vi kommer til å informere på kommunens hjemmeside, Facebook-side og i media, så snart vi har ny informasjon.

Nærkontakter blir kontaktet
Uavhengig av dette har kommunens kriseledelse bestemt at de forebyggende smittevernstiltakene som ble innført for en måned siden, videreføres i uke 50 og 51. 

– Vi forstår at det er mange som er bekymret over at det nå er testet mange på en arbeidsplass i kommunen. Hadsel er en liten kommune hvor mange kjenner hverandre og det er forståelig at koronautbruddet kjennes nærmere når vi har smitte lokalt, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

Det er viktig å understreke at alle nærkontakter til den smittede er kartlagt og informert. Dersom noen av de som nå er testet skulle vise seg å være smittet, vil deres nærkontakter bli kontaktet. 
 
– Mange synes det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg hvis man bor i samme husstand som en nærkontakt, eller er kjæreste eller nær kollega med en nærkontakt. Det er viktig å understreke at det er stor forskjell på en smittet og en nærkontakt. Bor du med en smittet skal du i karantene. Bor du med en nærkontakt, kan du leve som normalt selv, men du bør holde avstand til den i husstanden som er nærkontakt, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

Nærkontakt og karantene
Hadsel kommune bruker Folkehelseinstituttets definisjon av «nærkontakt»: 

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene OG
    
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

(Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten). 
 

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære".   Det vil vanligvis si de som:  

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap).
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.


Hva kan du gjøre?
Et nytt smittetilfelle er en påminnelse om hvor viktig det er at vi alle tar ansvar og gjør det vi vet virker:

 • Hold avstand
 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Test deg om du har symptomer på sykdom
 • Vær nøye med hygiene, vask hendene ofte og bruk håndsprit


Testing og spørsmål
Dersom du skulle ha symptomer og trenger koronatest, finner du informasjon om det her:
 
https://www.hadsel.kommune.no/trenger-du-aa-testes.543094.no.html
 
Har du koronarelaterte spørsmål, har Hadsel kommune en egen koronatelefon. 
 
https://www.hadsel.kommune.no/egen-koronatelefon.526741.no.html
 
Nummeret er 417 04 502 og telefonen er betjent mellom 9.00 og 14.30 på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell og det er altså generelle råd rundt de helsemessige sidene ved viruset, som luftveissymptomer og karantene, de kan svare på. Råd om eksempelvis økonomi og permitteringer må du ta opp med NAV, bank, forsikring, arbeidsgiver eller andre.


TILTAK SOM GJELDER I UKE 50 OG 51

 • Servicetorget blir fysisk stengt, men vi er tilgjengelige på telefon, e-post og det digitale servicetorget. Publikumsmottaket til NAV vil også være stengt i samme tidsrom.
 • Vi oppfordrer til at både administrative og politiske møter gjennomføres digitalt så langt det er praktisk mulig. Maks antall personer på fysiske møter er 10, med minst én meters avstand. Det gjøres unntak for opplæringstiltak i skolene, samt undervisning.
 • Administrativt ansatte som har mulighet til å ha hjemmekontor oppfordres til å ha det. Unntak skal avklares med nærmeste leder.
 • Det frarådes å reise ut av kommunen for å delta på møter eller jobbrelaterte aktiviteter. For kommunalt ansatte MÅ unntak avtales med leder.
 • Med henvisning til føringer fra nasjonale myndigheter om å begrense antall sosiale kontakter, presiseres det at personal-/avdelingsfester og julebord ikke arrangeres for kommunalt ansatte. Selv om de samme menneskene jobber sammen til daglig, blir avstands- og hygienetiltakene vanskeligere å overholde når mange mennesker samles i et lokale til mat og drikke.

Dersom det utvikler seg et lokalt utbrudd i Hadsel, kan det bli aktuelt med tiltak på kort varsel.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene i løpet av uke 51.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04.12.2020)

Nytt påvist koronatilfelle i Hadsel

Det er fredag 04.12 påvist et nytt koronatilfelle i Hadsel. Den nye positive testen er knyttet til smittetilfellet som ble meldt torsdag 03.12, som også hadde nærkontakter i andre kommuner i regionen. Det er altså ikke snakk om flere utbrudd i regionen, alle er knyttet til den samme situasjonen.

Viktig informasjon om koronasmitte i Hadsel

Husstandsmedlemmer av alle ansatte på Melbu Systems har blitt satt i karantene fredag 4. desember, dette inntil vi vet mer om hvilke prøvesvar vi får i løpet av fredag kveld. 

Mange av disse er ikke nærkontakter etter den formelle definisjonen, så dette er noe vi gjør sikkerhets skyld. Det er stor forskjell på å være smittet og å være en nærkontakt. Om du har vært på skole/fritid sammen med noen av nærkontaktene denne uken, er du ikke å regne som nærkontakt og trenger ikke å leve som om du er i karantene. Men det som fremdeles gjelder for alle i kommunen er at selv ved lette symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. Kommunen gjør smittesporing rundt de personene som eventuelt får positive tester, og kontakter direkte alle som er å regne som nærkontakter. 

Når det gjelder generelle anbefalinger og tiltak for lokalsamfunnet vil kommunen komme med dette så snart resultatene av prøvesvar og smittesporing blir klart. Med normal responstid for prøver blir dette trolig fredag kveld.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(03.12.2020)

Informasjon om koronasmitte i Hadsel

Etter at det er påvist ett nytt tilfelle av koronasmitte i Hadsel, har det kommet mange spørsmål. Vi ønsker derfor å minne om anbefalingene for nærkontakter og de som har vært i kontakt med nærkontakter.

– Det er viktig å understreke at det er stor forskjell på en smittet og en nærkontakt. Bor du med en smittet skal du i karantene. Bor du med en nærkontakt, kan du leve som normalt selv, men du bør holde avstand til den i husstanden som er nærkontakt, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

For første gang siden august, ble det torsdag 3. desember påvist koronasmitte i Hadsel kommune. En rekke personer på vedkommendes arbeidssted, Melbu Systems AS, er testet og svarene vil komme i løpet av fredag ettermiddag/kveld. 

– Vi forstår at det er mange som er bekymret over at det nå er testet mange på en arbeidsplass i kommunen. Hadsel er en liten kommune hvor mange kjenner hverandre og det er forståelig at koronautbruddet kjennes nærmere når vi har smitte lokalt, sier Bleidvin.

– Mange synes det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg hvis man bor i samme husstand som en nærkontakt, eller er kjæreste eller nær kollega med en nærkontakt. Det er viktig å understreke at det er stor forskjell på en smittet og en nærkontakt. Bor du med en smittet skal du i karantene. Bor du med en nærkontakt, kan du leve som normalt selv, men du bør holde avstand til den i husstanden som er nærkontakt, sier Bleidvin.

Nærkontakter blir kontaktet

Det er viktig å understreke at alle faktiske nærkontakter til den smittede i den aktuelle saken er kartlagt og informert. Dersom noen av de som nå er testet skulle vise seg å ha positiv prøve, vil de gå over fra å være nærkontakt, til å bli en ny smittet. Vi gjør da en ny kartlegging av deres nærkontakter, og varsler disse. 

Dersom du ikke selv er nærkontakt eller har sykdomssymptomer, kan du leve og jobbe som normalt innenfor de gjeldende smittevernreglene.

Nærkontakt

Hadsel kommune bruker Folkehelseinstituttets definisjon av «nærkontakt»: 

Man regnes som «nærkontakt» hvis: 

• man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. 

OG 

• kontakten har vært 

o under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 

o direkte fysisk kontakt ELLER 

o direkte kontakt med sekret. 

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(03.12.2020)

Ett tilfelle av påvist koronasmitte i Hadsel

Det er torsdag 03.12 mottatt ett positivt svar på en koronaprøve i Hadsel. 

Vedkommende oppholder seg nå i Andøy kommune. Alle nærkontakter til den smittede er kartlagt og informert.

Det anses mest sannsynlig at smitte har skjedd på vedkommendes arbeidsplass, Melbu systems AS. Det pågår nå smittesporing og testing i god dialog med bedriften. 

Alle ansatte testes torsdag 03.12, og vi forventer å ha svar på alle disse prøvene fredag ettermiddag/tidlig kveld. Vi vil da gå ut med ytterligere informasjon om situasjonen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(30.11.2020)

Nettmøte: Næringsliv i koronaens tid

Er du næringsdrivende og har spørsmål rundt koronautbruddet? Nå arrangerer Hadsel kommune et nettmøte for deg.

Retningslinjer som stadig endres, smittevernregler som må overholdes, anstrengt økonomi og ansatte som er syke og må i karantene eller testes.

Det er snart jul og mange kommer fra områder med svært høyt smittetrykk. Samtidig nærmer vinterfisket seg, som er avhengig av innleid arbeidskraft fra utlandet.

Onsdag 02. desember fra kl 10 – 11 stiller kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin, smittevernlege Martin Drageset Larsen og næringssjef Daniel Sowe til nettmøte.

Det blir først en 15 minutters introduksjon, så blir det 45 minutter med spørsmål og diskusjon.

Det er mulig å sende inn spørsmål på forhånd til: 

dansow@hadsel.kommune.no

Møtet vil foregå digitalt, i Teams. Lenken du bruker ligger under.

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmY0YWQxYjEtNWRjNC00NTYzLTkyMGEtZjNlYzgzZTIyZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6a50e79-d30f-4c1c-b6ec-d672492a6e19%22%2c%22Oid%22%3a%2266d4dd77-89b4-4e9b-95f8-541362a6f209%22%7d

Ettersom det kan bli mange deltagere i møtet, er det viktig at alle demper lyden og skrur av video, samt rekker opp hånden når det skal stilles spørsmål. Det er også mulig å legge inn spørsmål i chat-funksjonen underveis.

Vel møtt!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(25.11.2020)

Skal du hjem til jul?

Etter et krevende år, og annerledes studiesemester, ønsker Hadsel kommune alle våre unge og studenter, hjertelig velkommen hjem til jul.

Siden mye av undervisning og eksamener nå avholdes elektronisk, forventer kommunen at flere av våre studenter vender hjemover de neste ukene.

Mange kommer fra områder med svært høyt smittetrykk. Unge har ofte lette eller ingen symptomer. Kommunen oppfordrer studentene til å begrense sosial kontakt så mye som mulig de 10 første dagene etter hjemkomst.

Vi oppfordrer til en frivillig karantene på 10 dager.

Det vil også ha stor effekt å begrense sosial kontakt de siste 10 dagene på studiestedet for deretter å foreta en trygg reise hjem. Trygg reise i denne sammenhengen vil f.eks være bruk av bil eller fly/buss, kombinert med bruk av munnbind, god avstand samt god håndhygiene. 

Det er også viktig å holde to meters avstand til personer som er i risikogruppen, så tenk på dette ved besøk til for eksempel besteforeldre.

Skal du jobbe i Hadsel kommune?

Testing uten at en har symptomer gir høy risiko for falskt negativt resultat. Slik testing gir dermed ingen garanti for at man ikke er smittet. Det gir imidlertid en økt sjanse for å fange opp eventuell smitte på et tidlig tidspunkt. Det anbefales derfor at en tester seg snarest etter hjemkomst hvis du skal ut i jobb i Hadsel kommune. Ta kontakt snarest med avdelings-/soneleder for å avtale testing.

Alle studenter som skal jobbe i de kommunale tjenestene etter hjemkomst må tidlig opprette dialog med sin leder. På enkelte arbeidsplasser vil det være brukere og pasienter som er svært sårbare. Derfor må risikoen for smitte vurderes nøye.

For å jobbe i helse og omsorg vil det normalt være et krav om et negativt testsvar 5-7 dager etter ankomst Hadsel før du kan starte i arbeidet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(23.11.2020)

Lokale koronatiltak i Hadsel videreføres

For to uker siden innførte Hadsel kommune flere forebyggende smittevernstiltak på grunn av økt koronasmitte i Norge. 

Heldigvis har vi heller ikke i denne perioden opplevd et lokalt utbrudd. Det er ingen bekreftet smittede og testkapasiteten vår er god. At vi ikke har påvist smitte skyldes en kombinasjon av god innsats fra innbyggerne våre og at vi har vært heldige.

Andre kommuner har hatt uflaks og det neste lokale utbruddet kan like gjerne komme i Hadsel. Situasjonen i Norge har endret seg svært lite de siste to ukene og kriseledelsen i Hadsel viderefører derfor tiltakene som ble innført i uke 46 og 47.

TILTAK SOM GJELDER I UKE 48 OG 49

 • Servicetorget blir fysisk stengt, men vi er tilgjengelige på telefon, e-post og det digitale servicetorget.
 • Vi oppfordrer til at både administrative og politiske møter gjennomføres digitalt så langt det er praktisk mulig. Maks antall personer på fysiske møter er 10, med minst én meters avstand. Det gjøres unntak for opplæringstiltak i skolene, samt undervisning.
 • Administrativt ansatte som har mulighet til å ha hjemmekontor oppfordres til å ha det. Unntak skal avklares med nærmeste leder.
 • Det frarådes å reise ut av kommunen for å delta på møter eller jobbrelaterte aktiviteter. For kommunalt ansatte MÅ unntak avtales med leder
 • Med henvisning til føringer fra nasjonale myndigheter om å begrense antall sosiale kontakter, presiseres det at personal-/avdelingsfester og julebord ikke arrangeres for kommunalt ansatte. Selv om de samme menneskene jobber sammen til daglig, blir avstands- og hygienetiltakene vanskeligere å overholde når mange mennesker samles i et lokale til mat og drikke.

Vi understreker hvor viktig det er at alle tar retningslinjene på alvor. Selv om det ikke er påvist smitte i vår kommune i dag, kan situasjonen være en annen i morgen eller i neste uke. Om du eller noen på din arbeidsplass skulle bli smittet, handler det om å ha begrenset antall nærkontakter. Selv om du jobber fra eget kontor, vil du fortsatt ha mange nærkontakter dersom dere sitter tett sammen og spiser lunsj.

Selv om du og din familie er frisk og rask, kan situasjonen til kollegaen din være en helt annen. Å begrense den sosiale kontakten vår, er ikke noe som er naturlig for de fleste av oss. Derfor er det noe vi alle må være bevisste på å holde ut med i det som heldigvis ser ut til å være en begrenset tidsperiode.

Dersom situasjonen endrer seg eller vi får et lokalt utbrudd i vår kommune, kan det komme nye tiltak på kort varsel. I Hadsel slipper vi foreløpig de strengeste tiltakene for regioner med mye smitte. Slik vil vi holde det. Derfor sier vi tusen takk for innsatsen så langt og fortsett å følge smittevernsreglene.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene i løpet av uke 49.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10.11.2020)

Nå kan du få svar på dine koronaspørsmål

Onsdag 10. november klokken 13.00 stiller kommuneoverlegen og smittevernlegen til direktesendt nettmøte der de besvarer store og små spørsmål innbyggerne måtte ha rundt koronasituasjonen.

Du kan sende inn dine spørsmål i forkant allerede nå eller direkte i møtet.

Det er økende smitte i Norge og nye tiltak for å slå ned koronapandemien. Samtidig er det positive nyheter om korona-vaksine. Det er helt sikkert mange innbyggere som har spørsmål og nå stiller to av Hadsel kommunes fremste fagpersoner på feltet opp for å svare på dem

Fordi det har vært mange endringer i retningslinjer og anbefalinger den siste tiden, ønsker vi at så mange spørsmål som mulig kommer inn i forkant, slik at det er mulig å gi så gode og oppdaterte svar som mulig.

Det er satt av en time til nettmøtet og legene svarer på så mange spørsmål de klarer i løpet av denne tiden.

Spørsmålene kan sendes på e-post til postmottak@hadsel.kommune.no eller som en direktemelding til kommunen på Facebook. Det blir også mulig å sende inn spørsmål mens møtet pågår. Skriv gjerne hva du heter og hvor du bor, men det er ikke et krav for å få sitt spørsmål opplest onsdag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(06.11.2020)

Nye koronatiltak i Hadsel kommune

Det er ingen påvist koronasmitte i Hadsel kommune, men på bakgrunn av den nasjonale situasjonen innfører vi flere forebyggende tiltak. 

Det er mange som er bekymret over den økende smitten både i Norge og Europa, og det er vi i Hadsel kommune også. Selv om vi per i dag ikke har noen i kommunen som er bekreftet smittet, vet vi at det er smitte i Vesterålen og stor smittespredning mange steder i landet. Det neste lokale utbruddet kan like gjerne komme i Hadsel, som et annet sted. 

Samtidig er det viktig å understreke at årsaken til at vi har hatt lav smitte i Hadsel, er en felles innsats fra alle innbyggere og at vi har hatt flaksen på vår side. Det har vært lagt ned en stor innsats over lang tid og vi vet at det har kostet. 

Fordi det er såpass stor økning i koronasmittede i Norge og mange lokale utbrudd, er det også større risiko for et utbrudd i vår region. Det er derfor svært viktig at alle følger de nasjonale retningslinjene og rådene.

Kriseledelsen i Hadsel kommune har hatt møte 6. november og blitt enige om å innføre følgende tiltak for de kommende to ukene, uke 46 og 47:

 • Større planlagte politiske møter, blant annet folkevalgtopplæring 9. november og kommunestyremøte 12. november, vil bli gjennomført digitalt
 • Vi oppfordrer til at både administrative og politiske møter gjennomføres digitalt så langt det er praktisk mulig. Maks antall personer på fysiske møter er 10, med minst én meters avstand. Det gjøres unntak for opplæringstiltak i skolene, samt undervisning.
 • Servicetorget blir fysisk stengt, men vi er tilgjengelige på telefon, e-post og det digitale servicetorget.
 • Administrativt ansatte som har mulighet til å ha hjemmekontor oppfordres til det, men dette skal avklares med nærmeste leder.

Dersom situasjonen endrer seg eller vi får et lokalt utbrudd i vår kommune, kan det komme nye tiltak på kort varsel. I Hadsel slipper vi foreløpig de strengeste tiltakene for regioner med mye smitte. Slik vil vi holde det. Derfor sier vi tusen takk for innsatsen så langt og fortsett å følge smittevernsreglene.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene i løpet av uke 47.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(27.08.2020)

Ti personer i karantene i Hadsel

Onsdag 26.08 ble det meldt om én ny person med påvist smitte i Sortland kommune. Ti nærkontakter av den smittede i Hadsel kommune er nå i karantene.

- Alle nærkontakter i Hadsel er informert og er i karantene, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.

Han oppfordrer til ro rundt situasjonen, og minner om at mange opplever det å være knyttet til en smittesituasjon som belastende ikke bare helsemessig, men også sosialt.

Nærkontaktene følges opp av kommunen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(27.08.2020)

Testing ved koronatestsentre ved grenseoverganger

Folkehelseinstituttet har sendt ut infomasjonsskrivet unde rtil reisende oom testing ved kooronatestsentre ved grenseoverganger. 

Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært i røde land, lar seg teste for covid-19 når de kommer til Norge.

Testen er frivillig, og gratis for den som testes. Testingen skjer ved testsenter på ankomststedet.

Du kan være smittet selv om testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen.

Svar på testen vil foreligge senest innen 3 dager. Dersom testen viser at du har covid-19, vil du bli kontaktet og fulgtopp av helsetjenesten  i kommunen hvor du bor, eller oppholder deg som turist. Derfor er det nødvendig at du oppgir bo- eller oppholdssted med adresse og telefonnummer.

Vi har ikke kapasitet til å gi ut alle negative prøvesvar. Dersom du ikke har hørt noe fra oss i løpet av 3 dager, betyr detteat testen din er negativ.

De som er fast bosatt i Norge kan likevel finne testsvaret på Min side, HelseNorge.no. Reisende som ikke er bosatt iNorge vil i en del kommuner få tilsendt en påloggingslenke på SMS. Det tilbys ikke support ved innloggingsproblemer. Alle som får påvist covid-19, blir kontaktet av helsetjenesten og fulgt opp.

Testsenteret tilbyr kun test.

Kontakt lege hvis du føler deg syk. Personer bosatt i Norge kontakter fastlege eller legevakt. Reisende som bor i andre land skal ta kontakt med legevakt på telefon 116117, hvis de blir syke.

Testsenteret må prioritere hvem som blir testet, dersom mange ønsker å bli testet samtidig. Personer med tegn på sykdom, eller som vet at de har vært i kontakt med andre med covid-19, vil bli prioritert.

Takk for at du lar deg teste!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(03.08.2020)

Redegjørelse vedrørende utbruddet på Hurtigruten

I lys av utviklingen rundt koronautbruddet på MS "Roald Amundsen", og ettersom det har kommet innsynsforespørsler knyttet til saksgangen i kommunen, ønsker Hadsel kommune, ved kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin og smittevernlege Martin L. Drageset, å komme med følgende redegjørelse:

En person hjemmehørende i Hadsel gikk av MS "Roald Amundsen" i Tromsø på morgenen fredag 24. juli, etter å ha vært ombord siden 17 .juli. Hen fikk symptomer forenlig med covid-19 på morgenen søndag 26. juli. Test ble utført mandag 27 .juli.

På ettermiddagen tirsdag 28. juli mottok vi melding om positivt prøvesvar. Pasienten ble da kontaktet av lege og isolert. Initiell smittesporing ble gjort for perioden mellom 48 timer før symptomdebut og frem til isolasjonstidspunkt. Sporingen tilsa at eventuell smitte fra vår pasient var under kontroll.

Onsdag 29. juli på morgenen ble det gjennomført nøyere kartlegging av pasientens bevegelser. Det forelå etter denne prosessen ikke mistanke om at pasienten hadde vært en smittefare for andre enn de nærkontaktene som vedkommende allerede hadde identifisert selv, og som hen hadde vært i kontakt med etter hjemkomst.

Vår neste oppgave var å se på hvor pasienten selv kunne ha blitt smittet. Vi anså det som svært sannsynlig at pasienten ble smittet ombord på ett av de to hurtigruteskipene vedkommende hadde tatt på reisen. Inkubasjonstiden for covid-19 er mellom én og fjorten dager. Pasienten var ombord på Hurtigruten fra dag fem til dag tolv av de fjorten dagene før symptomdebut. Inkubasjonsperioder på over ni dager og under to dager anses som relativt sjeldne.

Som resultat av dette anså vi det som nødvendig og naturlig å kontakte MS "Roald Amundsen" og informere om et sannsynlig, pågående utbrudd av koronasmitte ombord. Smittevernlege Martin L. Drageset stod for kommunikasjonen med Hurtigruten og FHI, i nær dialog med kommuneoverlegen.

Drageset refererte hele pasientens sykdomsforløp til følgende personer i Hurtigruten: Kapteinen på MS "Roald Amundsen", en skipslege på turen 17.-24., en skipslege på turen 24.-31, en kommunikasjonrådgiver i Hurtigruten og Officer of hygiene på turen 24.-31. 

Det ble formidlet utvetydig til alle disse personene at vårt klare råd var å snarest mulig varsle alle passasjerer på begge turer. Dette rådet ble også formidlet til FHI per telefon og epost. FHI støttet dette rådet.

Ut fra omstendighetene ville det være potensielt identifiserende for vår pasient dersom vi spesifiserte hvor hen hadde vært på reise. Det var derfor ønskelig at Hurtigruten gikk ut på generell basis med varsel om smitte ombord, heller enn at vi som helsepersonell og ansvarlige for å best mulig ivareta denne enkeltpasientens personvern gikk ut med spesifikk info om hens situasjon. Som fremgår av de utsendte dokumentene var kapteinen og den ene legen først positive til å informere offentlig. 

Noe senere på dagen kom det kontrabeskjed fra Hurtigruten. De var nå uenige i at vår pasient trolig hadde blitt smittet ombord.

Vi formidlet tydelig at vi var uenige i dette, og at vi anså sannsynligheten for at vår pasient var smittet andre steder enn Hurtigruten som svært liten, om enn teoretisk mulig. 

Vi etterkom likevel Hurtigrutens klare anmodning om å ikke involvere dem på noen som helst måte i vår kommunikasjon rundt saken. Dette gjorde vi dels ettersom vi ikke hadde noen hjemmel til å pålegge Hurtigruten tiltak, og ettersom smittefaren var varslet de korrekte kanaler, og dels de personvernhensyn som er nevnt over.

Da denne saken nå skal undersøkes av politiet, understreker vi at vi ikke kommer til å kommentere nærmere om kommunikasjonen med Hurtigruten ut over det som fremgår av de utleverte epostene.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(31.07.2020)

Koronasmittet var på Hurtigruten

– Vi kan bekrefte at pasienten fra Hadsel som testet positivt for covid-19 på onsdag var passasjer på MS "Roald Amundsen" på reisen 17.-24. juli, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.

Da nyheten om et nytt tilfelle av koronasmitte i Hadsel kom på onsdag, ble det ikke opplyst hvor smitten hadde skjedd, bare at det var på en innenlandsreise. Dette av personvernhensyn.

– Vi har etter god dialog med pasienten fått hans tillatelse til å bekrefte dette, ettersom utbruddet påvirker svært mange mennesker og er av stor offentlig interesse, opplyser Martin Drageset, smittevernlege i Hadsel.

De to nærkontaktene til pasienten har testet negativt for korona, og det er dermed ingen tegn til at det er lokal smitte i Hadsel.

– Vi meldte fra til Hurtigruten og Folkehelseinstituttet på onsdag om at en av passasjerene på MS "Roald Amundsen" hadde testet positivt for covid-19. Inkubasjonstiden for covid-19 er på fjorten dager. Det er en betydelig risiko for at pasienten ble smittet ombord, ettersom han var ombord i åtte av disse fjorten dagene. Vår anbefaling var derfor å varsle alle passasjerene så snart som mulig. Det er imidlertid ikke hjemmel for oss til å pålegge Hurtigruten noen tiltak, så vi overlot den videre håndteringen av saken til dem, sier Bleidvin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(29.07.2020)

Én bekreftet smittet med COVID-19

Det er ett nytt tilfelle av påvist koronasmitte i Hadsel kommune.

- Én person har fått påvist smitte. Vi kan ikke si sikkert hvor eller når pasienten er smittet, men det er ingenting som tyder på at vi har lokal smitte i Hadsel og pasienten har nettopp vært på innenlandsreise. Av personvernhensyn gir vi ikke ut nærmere detaljer om smittesituasjonen, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Nærkontakter testes

Kommunen har oversikt over nærkontaktene til pasienten og to personer testes i Hadsel onsdag. Drageset har vært i kontakt med både Folkehelseinstituttet og reiseselskapet pasienten har benyttet i smittesporingsarbeidet. 

Sist det var et bekreftet tilfelle av COVID-19 i Hadsel kommune, var 6. april. Tilsammen har det nå vært seks bekreftede smittetilfeller i kommunen, hvorav fem er friskmeldt. 

- Tilstanden til pasienten som nå har fått påvist smitte er god og vedkommende er i hjemmeisolasjon, sier Drageset.

Faren er ikke over
Verken smittevernlegen eller kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin er overrasket over at det kommer et nytt tilfelle av smitte.

- Det er ikke uventet med tanke på den reisevirksomheten vi ser og at mange slapper mer av når det gjelder smittevern. Det er viktig å huske på at smitten fortsatt er i samfunnet og at vi ikke kan slappe av før vi har en vaksine. Dit er det fortsatt et godt stykke igjen, sier Bleidvin.

- Dette er en påminnelse om hvor viktig det fortsatt er å overholde smittevernstiltakene. Faren er ikke over og det er handlingene til hver og en av oss som avgjør hvor mange som blir smittet fremover, sier Drageset.

 

Dette kan du gjøre:

 • Hadsel kommune oppfordrer alle til å følge reiserådene til helsedirektoratet:
 • Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.
 • Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:
 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

 

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

 

Her kan du lese mer om de offisielle reiserådene:

https://helsenorge.no/koronavirus/reise#Fritidsreiser-innenlands

Hadsel kommune oppfordrer alle til å følge med på oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet og Hadsel kommunes hjemmeside. Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/hadselkommune

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(20. mai 2020)

Forsiktig åpning for besøk på sykehjem og bofellesskap

Pårørende kan nå kontakte sykehjem eller omsorgsbolig for å avtale fysiske besøk. Men fremdeles er det adgangskontroll og tydelige retningslinjer som må overholdes.

Søndag 15. mars ble det innført nasjonalt besøksforbud, og de siste månedene har dermed muligheten for kontakt mellom beboere og pårørende vært begrenset til telefon- eller videomøter. For dem en slik løsning er aktuell for. Men smittesituasjonen nasjonalt har ført til at myndighetene lar kommunene åpne opp litt, og fra og med 20. mai gis det altså igjen anledning for fysiske besøk i Hadsel, dog kun for dem som har avtale.

– Vi er veldig glade for å kunne slippe opp litt nå slik at de nærmeste kan besøke sine kjære igjen. Jeg har forståelse for at det har vært noen krevende og lange uker, sier helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius.

På vegne av kommunen takker hun folk for forståelse og samarbeidsvilje i den vanskelige perioden.

– Jeg vil berømme våre pårørende for at de har etterlevd de strenge, men nødvendige tiltakene som ble iverksatt for å beskytte de som er aller mest sårbare for denne smitten, forklarer hun.

Celius minner om at det fremdeles er klare regler rundt besøk av beboerne.

– Besøk må avtales og det er klare rutiner for hvordan besøkene skal foregå, hvor lenge de varer og den besøkendes ansvar for å følge de retningslinjene vi har fastsatt, sier hun.

Her kan du lese mer om retningslinjer rundt besøk og gjeldende adgangskontroll. De forskjellige tjenestestedene vil også hjelpe til med å veilede og informere pårørende som tar kontakt.

 

Retningslinjer for besøk ved Stokmarknes sykehjem fra 21.05.20

Alle som besøker sykehjemmet skal skrive seg inn i besøkslogg som er tilgjengelig i u.etg. Dette vil gjelde som en egenerklæring på at kriteriene nedenfor er innfridd

Følgende kriterier benyttes i adgangskontrollen per 21.05.20:

 • Dersom du har feber, hoste eller har andre luftveissymptomer som ved koronainfeksjon (covid-19) eller influensa, skal du ikke besøke beboer
 • Dersom du i de siste 10 dagene har vært på reise utenfor Norge, skal du ikke besøke beboere
 • Dersom du i de siste 10 dagene har hatt nærkontakt med person som har fått påvist koronainfeksjon, skal du ikke besøke beboere

Fra og med 21.05.20 gis det anledning for besøk så lenge tiltak og restriksjoner som beskrives nedenfor, overholdes.

 

Retningslinjer ved besøk hos beboer uten COVID-19

1. All besøk skal avtales med aktuell avdeling i forkant, inntil en uke fram i tid. Det er mulig å være to besøkende om gangen.

2. Sykehjemmet tar imot 2 besøk på formiddag og 2 besøk på ettermiddag. 

 • Besøkstid avdeling 1: kl. 11.00-11.30 og 17.30-18.00. 
 • Besøkstid avdeling 2: kl.12.00-12.30 og 16.30-17.00. 

3. Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller er bekreftet med covid-19, skal ikke komme på besøk.

4. Besøk kan skje i eget besøksrom (reminisensrommet i u.etg) eller utendørs. Det skal holdes minst 1 meters avstand til andre.

5. En ansatt (besøksvert) følger beboer til besøksrom eller utgangsdør. Besøksverten tar imot besøkende ved ankomst og er til stede under hele besøket, helt frem til de forlater hovedinngang, for å sikre at alle:

 • utfører håndhygiene når de går inn i sykehjemmet
 • skriver seg inn i besøksprotokoll
 • holder minst 1 meters avstand til beboer og ansatte på sykehjemmet
 • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer

6. Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst, skrive seg inn i besøksprotokoll og holde minst 1 meters avstand til beboer/pasient og ansatte. Når beboer har behov for rullestol, skal besøksverten trille denne.

7. Antall personer som oppholder seg i besøksrommet samtidig skal ikke overstige 4 stk (2 besøkende, beboer og ansatt)

8. Dersom beboer ikke er mobil, kan det legges til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet. Bruk sidetrapper om dette begrenser gangavstanden i fellesareal til beboerens rom.

 

Besøk hos beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

Beboere som har mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 er isolert og skal som hovedregel ikke ha besøk. Dersom beboeren er døende legges det til rette for besøk og følgende må overholdes:

1. Besøk må skje på beboerens rom grunnet isolasjon

2. Besøksverten tar imot besøkende ved ankomst og er til stede under hele besøket, helt frem til de forlater ved hovedinngangen, for å sikre at alle:

 • utfører håndhygiene når de går inn i sykehjemmet
 • holder minst 1 meters avstand til andre beboere og ansatte
 • går direkte til og fra beboerrom og ikke oppholder seg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når de forlater beboerrom

3. Besøkende gis veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn på rommet:

 • kirurgisk munnbind
 • frakk med lange ermer
 • hansker
 • øyebeskyttelse

4. Vi oppfordrer til å benytte digitale kommunikasjonsverktøy hvor en kan se hverandre fremfor fysisk besøk.

 

Besøk hos alvorlig syke og døende

Det legges til rette for besøk hos alvorlig syke og døende. Besøkende må ringe til aktuell avdeling for å avtale sitt besøk. Personalet har ansvar for adgangskontroll ved å gå i gjennom restriksjoner og sjekke ut med potensielt besøk. Antall personer per besøk begrenses til max 2 personer om gangen slik at minst 1 meters avstand kan overholdes inne på beboerrommet.

Dersom pårørende til den døende er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, har bekreftet eller mistenkt smitte med COVID-19, gis det ikke tilgang til å komme på besøk.

 

Adgangskontroll og restriksjoner i forbindelse med besøk og varelevering ved heldøgnsbemannede omsorgsboliger (HDO-er)

HDO-ene på Stokmarknes, Melbu og Innlandet har adgangskontroll gjeldende fra 12.03.20. Alle som besøker Thodebo, Riarhaugen eller Innlandet omsorgssenter skal skrive seg inn i besøkslogg som er tilgjengelig hos den enkelte beboer.

Følgende kriterier benyttes i adgangskontrollen per 19.05.20:

 • Dersom du har feber, hoste eller andre luftveissymptomer som ved koronainfeksjon (covid-19) eller influensa, skal du ikke besøke beboer.
 • Dersom du i de siste 10 dagene har vært på reise utenfor Norge, skal du ikke besøke beboere.
 • Dersom du i de siste 10 dagene har hatt nærkontakt med person som har fått påvist koronainfeksjon, skal du ikke besøke beboere.

Fra og med 20.05.20 gis det anledning for besøk så lenge tiltak og restriksjoner som beskrives nedenfor, overholdes. Tjenesten oppfordrer til at en begrenser antall besøk så mye som mulig og at det kun er nærmeste pårørende som kommer på besøk nå i oppstarten.

 

Retningslinjer ved besøk hos beboer uten COVID-19

Alle besøk skal avtales med aktuell avdeling i forkant, inntil en uke fram i tid. 

1. HDO-ene tar imot besøk både på formiddag og på ettermiddag. Tidsrom for besøk er 11.00 – 12.30 og 16.30 – 18.00. Avtaler om besøk føres på egen liste. Det er lagt inn en halvtime mellom hvert besøk slik at det er tid til desinfeksjon av overflater og kontaktpunkt etter besøket.

2. Varigheten av besøket skal ikke overstige 30 minutter.

3. Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for, eller er bekreftet med covid-19, skal ikke komme på besøk.

4. Besøk kan skje i eget besøksrom der dette finnes eller i leiligheten til den enkelte beboer. Det skal holdes minst 1 meters avstand til andre.

5. En ansatt skal følge besøkende til og fra besøksrom eller til beboers leilighet. Den ansatte tar imot besøkende ved ankomst og er til stede under hele besøket, helt frem til de forlater, for å sikre at alle:

 • utfører håndhygiene når de går inn på HDO-en
 • skriver seg inn i besøksprotokoll
 • holder minst 1 meters avstand til beboer og ansatte
 • går direkte til og fra besøksrom/leilighet og ikke oppholder seg i fellesarealer

6. Antall personer som oppholder seg i besøksrom/leilighet samtidig skal ikke overstige 3 stk.

7. Etter hvert besøk rengjøres/ desinfiseres kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. med vanlige rengjøringsmidler, klorblanding eller med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

8. Dersom beboer ikke er mobil, bør det legges til rette for besøk i beboerens leilighet. Pårørende skal da gå direkte til og fra beboerens leilighet og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet. Bruk sidetrapper om dette begrenser gangavstanden i fellesareal til beboerens rom, eller altandører der dette finnes og det er mulig å gå inn i leiligheten direkte fra utsiden uten å passere gjennom fellesarealer.

 

Råd ved besøk hos beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet Covid-19

Beboere som har mistenkt, sannsynlig eller bekreftet Covid-19 er isolert og skal som hovedregel ikke ha besøk. Dersom beboeren er døende legges det til rette for besøk. I disse tilfellene gjelder følgende:

1. Besøk må skje på beboerens rom grunnet isolasjon.

2. Ansatte tar imot besøkende ved ankomst og er til stede under hele besøket, helt frem til de forlater ved hovedinngangen, for å sikre at alle:

 • utfører håndhygiene når de går inn i HDO-en
 • holder minst 1 meters avstand til andre beboere og ansatte
 • går direkte til og fra beboerrom og ikke oppholder seg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når de forlater beboerrom

3. Den besøkende skal gis veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn på rommet:

 • kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • frakk med lange ermer
 • hansker
 • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

4. Personalet legger også til rette for, og pårørende oppfordres til, å benytte digitale kommunikasjonsverktøy hvor en kan se hverandre.

 

Besøk hos alvorlig syke og døende hvor det ikke foreligger mistanke om Covid-19

Det legges til rette for besøk hos alvorlig syke og døende hvor en ikke har mistanke om smitte eller det ikke er bekreftet smitte av Covid-19. Besøkende må ringe til avdelingen for å avtale sitt besøk. Personalet har ansvar for adgangskontroll ved å gå igjennom restriksjoner og sjekke ut med potensielt besøk. Antall personer per besøk begrenses til maksimum 2 personer om gangen slik at minst 1 meters avstand kan overholdes inne på beboerrommet.

For begge disse to siste kategoriene gjelder allikevel følgende:

 • Dersom du har feber, hoste eller andre luftveissymptomer som ved koronainfeksjon (covid-19) eller influensa, skal du ikke besøke beboer.
 • Dersom du i de siste 10 dagene har vært på reise utenfor Norge, skal du ikke besøke beboere.
 • Dersom du i de siste 10 dagene har hatt nærkontakt med person som har fått påvist koronainfeksjon, skal du ikke besøke beboere.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15. mai 2020)

 

Besøk på sykehjem/institusjon

Så snart den nasjonale veilederen kommer, er Hadsel kommune klar til å åpne opp for besøk fra pårørende.

Når det gjelder besøk på sykehjem og institusjoner, venter Hadsel kommune på den nasjonale veilederen for besøk. Den har vært utsatt flere ganger, men er ventet i løpet av dagen. Vi forbereder oss på å åpne for besøk fra pårørende, slik den nasjonale veilederen ventes å åpne for. Så snart vi får de nasjonale retningslinjene, er vi klare til å åpne på besøk raskt. Årsaken til at vi ønsker å vente på de nasjonale retningslinjene, er for å være trygge på at vi gir et tilbud som ikke må endres igjen raskt. Vi ønsker å legge til rette for at pårørende kan få besøke sine på en trygg og forsvarlig måte og vil informere om åpning for dette, så snart vi kan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15. mai 2020)

 

Biblioteket åpner igjen

Mandag 18. mai vil det igjen være mulig å låne bøker som før på Hadsel folkebibliotek.

Vi er veldig glade for å igjen kunne ta imot besøk på Hadsel folkebibliotek. Utlån vil fungere som før, men andre tilbud vil være begrenset. Det er dessverre ikke mulig å sette seg ned, lese aviser eller magasiner, spille spill, tegne, bruke PC eller skrive ut dokumenter. Innleverte bøker skal fortsatt i innleveringskassen utenfor inngangen.

Vi oppfordrer til å bestille det du skal låne. Da plukker og pakker vi bøkene du har reservert og gjør de klar for henting. Hvordan dette gjøres kan du lese her. Om du ønsker at noen henter for deg eller at vi setter det du vil låne på hentehylle, ordner vi det. 

Når du skal på biblioteket, ber vi deg huske å:

 • Bruke hånddesinfeksjon ved inngangen 
 • Holde avstand til personalet og andre brukere
 • Ikke oppsøke biblioteket dersom du er syk

 

Åpningstider

Mandag 10.00-15.00

Tirsdag 10.00-15.00

Onsdag 10.00-15.00

Torsdag 10.00-18.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8. mai 2020)

– Vi gleder oss til å få elevene tilbake på skolen

I løpet av neste uke åpner skolene i Hadsel for alle elever, men til ulike tidspunkt. – Når skolene åpner opp, skal foreldrene vite at det er trygt å sende ungene sine tilbake, sier oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.

I går ble det kjent på regjeringens pressekonferanse at skolene åpner også for 5.-10.trinn, i løpet av uke 20.

Trygt på skolen

– Vi gleder oss til å fylle skolene med elevene. Vi har savnet dem og ser positivt på at samfunnet sakte, men sikkert, kan åpne igjen. Dette vil skje i tråd med smittevernrådene og på en trygg og forsvarlig måte. Når skolene nå åpner opp, skal foreldrene vite at det er trygt å sende ungene sine på skolen igjen, sier oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.

I uke 20 vil det være litt ulikt tilbud mellom skolene. Alle elevene fra 1. – 4. klasse vil få et minimumstilbud på fire timer hver dag. Det vil være gradvis oppstart for elevene fra 5. til 10. klasse og det vil variere fra skole til skole hvilket tilbud de får. Skolene sender informasjon til sine elever og foreldre om de lokale tilpasningene

 • Sandnes: 5. – 7. klasse starter mandag og vil ha samme tilbud som 1. -4. klasse.
 • Innlandet: 5. – 7. klasse starter mandag og vil ha samme skoletilbud som 1. – 4. klasse.
 • Melbu: Alle elever starter mandag og vil ha ulik lengde på skoledagen. 
 • Strønstad: Alle elever starter mandag. Skoledagen for 1. – 10. klasse blir fra kl. blir 08.00-12.45. 
 • Stokmarknes: Åpner onsdag 13. mai kl 08.30 for alle elever på 5. – 10. trinn.

Stokmarknes har en stor skole å planlegge for og i løpet av mandag 11. mai vil det komme mer informasjon om hvordan skolehverdagene vil bli organisert. Det kan bli endringer på elevenes timeplaner, hvilket klasserom de skal være på og antall skoletimer i uka. 

Fremover blir det viktig at foreldre og elever fortsetter å begrense sosial kontakt på fritida og kun er sammen med de man er i klasse med på skolen, sier Pedersen.

Det vil fortsatt være redusert tilbud på SFO.

Nesten alle tilbake i barnehagene

Det vil fortsatt være lokale tilpasninger i de ulike barnehagene, men målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for. 

Over 90 prosent av barna i barnehagene (kommunale og private) er nå tilbake. Det er under fire prosent av barna totalt i alle barnehagene som er hjemme fordi de eller familiemedlemmer er i risikogrupper. Alle barn både i skole og barnehage skal holdes hjemme ved sykdomstegn.

– For å begrense smitte i barnehage og skole er det viktig skal barna ha vært friske en hel dag før de kommer tilbake i barnehage og skole, dersom de har vært syke. I denne perioden må vi være svært nøye med å følge de rådene som kommer, sier Pedersen. 

Hadsel voksenopplæring tilbyr kombinert undervisning med digital opplæring. Skolen åpner onsdag 13. mai med undervisning frem til lunsj kl. 11.30.

Det blir faste kohorter og lærerne vil forlytte seg.  Samfunnshuset har flere innganger slik at deltakerne vil gå inn og ut av samme inngang.

I tillegg vil deltakerne deles inn i to hovedgrupper hvor de tilhører hver sin etasje.

Fra uke 21 blir det undervisning tre dager i uka til 1130, (mandag, onsdag og fredag)

Og to dager pr. uke til kl. 13.30 (tirsdag og torsdag).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5. mai 2020)

Veileder for reiselivsbedrifter i Lofoten og Vesterålen sommer 2020

Innledning

Kommunene i Lofoten og Vesterålen vil etter all sannsynlighet få en økning i turisme fremover. Sentrale myndigheter reklamerer for Norge som feriemål for nordmenn og flere mediehus setter området på kartet. Dette medfører at kommunene vil få en økning i folketall også denne sommeren. For at vi sammen skal lykkes med å unngå en stor økning i smitte regionalt av Covid 19, har kommuneoverlegene i området utarbeidet en veileder til bedrifter og kommuner. Samtidig har vi utarbeidet informasjonsmateriell som skal leveres gjester hos de ulike bedriftene.

En del virksomhet er regulert i https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-4

Denne forskriftens paragraf 14 og 15 beskriver hvilke virksomheter som per nå skal holde stengt og hvilke krav som stilles til serveringsstedene som kan ha åpent.

Bakgrunnsinformasjon

SARS-CoV-2 smitter gjennom dråpe-, direkte og indirekte kontaktsmitte. Dråper fra luftveier vil sedimentere på flater i omgivelsene rundt den som er syk (ca. 2m omkrets) i løpet av kort tid (minutter).

SARS-CoV-2 kan overleve på ulike typer flater i omgivelsene fra timer opp til dager avhengig av type overflate (materiale), temperatur, luftfuktighet og tilstedeværelse av biologisk materiale (blod, kroppsvæsker som eksempelvis luftveissekret).

SARS-CoV-2 lar seg enkelt fjerne med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler.

 

Tegn på sykdom

Personer som man skal mistenke kan ha Covid- 19:

 • Feber og sykdomsfølelse/ muskelsmerter
 • Hoste og halsvondt
 • Tungpust
   

Generelle råd og informasjon
Alle reiselivsbedrifter med nettsider og som har direktekommunikasjon med gjester pr telefon og mail, bør levere ut informasjon om de til enhver tids gjeldene regler for karantene, isolasjon og reiseråd. Disse oppdateres jevnlig på FHI sine hjemmesider

NHO har også kommet med en smittevernveileder for reiselivet

Renhold

Risikovurderinger:

 • Renhold bør følge ordinære rutiner
 • Lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger
 • Vurder om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold. 
 • Ha fokus på hyppig berørte kontaktpunkter (dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere, telefon m.fl.) og toaletter

 

Behov for beskyttelsesutstyr

 • Benytt hansker med lang mansjett (nitril, lateks eller vernehansker)
 • Vurder behov for frakk ved mye søl med organisk materiale

 

Fremgangsmåte

 • Benytt vanlig rengjøringsmidler i henhold til gjeldende rutiner.
 • Benytt engangskluter i størst mulig utstrekning. Flergangskluter rengjøres i henhold til gjeldende rutiner
 • Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig tiltak som desinfeksjon på arbeidsplasser som følge av covid-19

Om desinfeksjon skal benyttes, må den være målrettet mot det området som har blitt forurenset og er dermed kun nødvendig om en person som oppholder seg på et overnattingssted viser symptomer på Covid 19 og/ eller har fått dette påvist. Desinfeksjonsmidler kan benyttes til hyppig berørte kontaktpunkter og eventuelt forurensede overflater. Desinfeksjonsmidler som kan benyttes;

Alkohol 70% til teknisk desinfeksjon; Benyttes ufortynnet. Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig. La området lufttørke noen minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant.

Klorin® (4 % natriumhypokloritt); Må blandes ut i forholdet 2.5 dl klorin/10 liter vann eller 1.25 dl klorin/5 liter vann, noe som tilsvarer 1000 ppm. Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Utblandet Klorin påføres flaten slik at den er synlig fuktig, fortrinnsvis med en klut. La flaten stå i 10 minutter før flaten rengjøres på vanlig måte.

Desinfeksjonsmidler virker ikke om det er søl med kroppsvæsker o.l. Kroppsvæsker må derfor tørkes vekk med tørkepapir før desinfeksjonsmidler påføres

Spesielt om senger, madrasser og puter. Det er tilstrekkelig med vanlig skifte mellom gjester. Hvis en gjest blir syk under oppholdet bør dyner og puter vaskes, og madrassen bør «settes i karantene» i 3 dager. 

Smittevernråd til campingplasser

Helsedirektoratet har gitt en tydelig anbefaling om at folk ikke skal reise på fritidsreiser som ikke er strengt nødvendige. Målet med reiseanbefalingene er å få folk til å holde seg mest mulig i ro rundt hjemmet og dermed bremse spredningen av viruset. Dette vil fremdeles være et viktig smitteverntiltak. 

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives nedenfor, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges. 

I utgangspunktet skal alle bransjer ha en bransjestandard som bør følges. Kommunen er lokal smittevernmyndighet på smittevern og kan utføre tilsyn med alle aktører som operer i kommunen.

 • Ingen som har luftveisinfeksjon skal oppholde seg på campingplassen – verken innendørs eller utendørs. 
 • For å holde åpent må campingplasser følge de generelle smittevernstiltakene som gjelder om avstand, renhold etc. 
 • Heng opp FHIs informasjonsplakater om smittevern og håndvask på aktuelle plasser Koronavirus plakater og informasjonsmateriell
 • Ingen grupper med flere enn 5 personer på samme sted/uteareal dersom de ikke tilhører samme husstand. 
 • På alle andre områder må det også sørges for at det holdes avstand, minst en helst to meter. 
 • Lekeplasser med lekeapparater stenges. 
 • For å kunne overholde tiltakene er kommuneoverlegens råd å holde innendørs fellesanlegg som f.eks. kjøkken, spiserom og andre fells oppholdsrom stengt inntil videre. 
 • Dersom man velger å ha åpent felleskjøkken skal alt felles dekketøy og bestikk fjernes. 
 • Hvis noen toalettfasiliteter anses som nødvendig å holde åpne, må det sikres jevnlig og omfattende renhold ved disse fasilitetene: 
 • Håndvask/desinfeksjon før man går inn 
 • Toaletter, vaskeservanter og dørhåndtak må rengjøres

Hyppig renhold og desinfisering av alle utsatte flater. Dette må organiseres ut fra virksomhetens størrelse og antall gjester. Eksempler på renholdsrutiner er 1 gang i timen i "rushtiden", tre ganger om dagen e.l. Dersom hyppig renhold ikke er mulig, vurder hel eller delvis nedstengning av servicebygg/ sanitæravdeling, slik at det bare tillates gjester som har egne fasiliteter i campingvogn/ bobil/ hytte.

 • Tørk over flater som toalettsete, spyleknapp og kran på servanten min 5 ganger daglig.
 • Engangspapirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig. 
 • Bruk f.eks. bare annenhver håndvask, dusj, pissoar 
 • Se på muligheten for ikke å åpne aller dusjer/ toaletter (ha avstengte soner). Det er lettere å foreta hyppig vask på et mindre areal. 
 • Sikre dusjanlegg mot spredning av legionella. Legionellaråd for hyttefolk etter korona-stenging
 • Det må settes begrensning på antall som kan komme inn i resepsjonsområder, og det må sørges for jevnlig renhold av berøringsoverflater. Dette gjelder også utendørs på eventuelle utekraner, bommer etc. 
 • Fjern informasjonsbrosjyrer i resepsjonsområder (slike som vanligvis leses og deles av flere personer). Del ut aktuell informasjon til de enkelte besøkende ved ankomst. 
 • Fjern evt. kaffeservering 
 • Ved kiosksalg følg FHI retningslinjer for dagligvarehandel. Råd til all varehandel, inkludert dagligvarehandel
 • Ved bruk av dotømmestasjoner har personer som benytter dette selv et ansvar for god håndhygiene, men hvis mulig er det lurt å tilrettelegge for såpevask eller håndsprit i tilknytning til dette. 
 • De som oppholder seg på campingplasser har selv et ansvar for å forholde seg til disse retningslinjene. Det er derfor viktig at informasjon om tiltakene er tilgjengelig og synlig. Koronavirus plakater og informasjonsmateriell
 •  Gjester som ikke forholder seg til reglene må bortvises fra campingplassen.

Hoteller og lignende

Alle overnattingssteder bør lese nøye de generelle rådene. De fleste har også servering av mat og må forholde seg til https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 paragaf 15

§ 15.Krav til virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet

Den enkelte virksomhet må vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. 

 • Ingen med luftveissymptomer skal oppholde seg i fellesarealer i hotellet og skal få beskjed om å isolere seg på rommet og ikke ta offentlig transport. Personen kan reise med eget transportmiddel om mulig
 • Heng opp helsedirektoratets informasjonsplakater om smittevern og håndvask på aktuelle plasser. Informer gjerne gjestene per mail før de kommer. Koronavirus plakater og informasjonsmateriell
 • Det må settes begrensning på antall som kan komme inn i resepsjonsområder og det må sørges for jevnlig renhold av berøringsoverflater.

Offentlige serviceanlegg

Kommunale, statlige og private serviceanlegg som er åpen for allmennheten anbefales å holdes åpne med forbehold om at man klarer å opprettholde et regelmessig renhold. Begrunnelsen for dette er at turister som er i transitt, turister som ikke er tilknyttet hoteller og/eller campingplasser med denne typen fasiliteter, vil ha behov for dette tilbudet. Om tilbudet ikke eksisterer vil de benytte seg av naturen

Nødvendig renhold

Det må renholdes så hyppig at anlegget oppleves rent av både besøkende og eiere. Det kan bety renhold alt fra ganger 1 i døgnet til hver time. Kommuneoverlegene forutsetter at dette kan den enkelte som eier disse vurdere selv.

Det bør henges opp informasjonsplakater om koronavirus på alle slike steder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5. mai 2020)

Helsestasjonen er på vei tilbake til normalen

I henhold til helsedirektoratets anbefalinger er vi i gang med opptrapping til normal aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Vi er glade for at vi nå kan åpne opp mer av vårt tilbud til dere. Ring oss gjerne, vi er tilgjengelig for dere på telefon.

I tillegg kan vi ønske dere som har avtale velkommen til våre nye lokaler i Hadsel helsesenter (dr. Thodesgate 8).  Åpningstid er 08.30- 15.00, og vår kontakttelefon er fremdeles 76164220.

 

Følgende smitteverntiltak er nødvendig for å ivareta alle på en god måte:

Barn, foreldre, ungdom eller gravide som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon, til jordmor eller til skolehelsetjenesten. Det kan etter avtale gjennomføres konsultasjonen via telefon eller video.

Dere bør komme til oppsatt tid og ikke oppholde dere lengre i våre lokaler enn nødvendig.

Antall besøkende på venterommet begrenses og vi ber dere holde avstand til andre så langt det er mulig

Barnet følges av en forelder/ voksen og søsken tas ikke med- såfremt ikke annet er avtalt.

Partner kan følge den gravide til konsultasjon i uke 32.

Stellerom benyttes kun via kontakt med helsestasjonens personale.

Ikke kom på helsestasjonen hvis du ikke har avtale- ta heller kontakt med oss på telefon 76164220.

Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.

Gruppekonsultasjoner utgår inntil videre, men det planlegges alternative løsninger.

Åpen time utgår.

 

Svangerskapsomsorgen:

Tilbudet om svangerskapskonsultasjoner opprettholdes etter anbefalinger i nasjonale retningslinjer og prioriteringer blir gjort etter individuell vurdering og risiko. Alternative løsninger kan være telefonkonsultasjon og videokonsultasjon.

 

Helsestasjon 0-5 år:

Tilbudet vil etter hvert bli tilnærmet normalt. Vi må allikevel ta høyde for litt ventetid for konsultasjoner som er blitt utsatt grunnet Covid- 19.

 

Tilbud i skolehelsetjenesten:

Gjenopptas for 1.-4 trinn. Inntil grunnskolen for de øvrige klassetrinn og videregående skole åpner, er skolehelsetjenesten tilgjengelig for henvendelser per telefon og vi følger opp barn og ungdom med behov.

 

I tillegg tilbys følgende:

5.-7 trinn: gjennomføre veiing og måling og Barnevaksinasjonsprogrammet.

8.-10 trinn (ungdomsskolen): gjennomføre 8. trinns samtale, veiing og måling og barnevaksinasjonsprogrammet.

Videregående skole har tilgang til helsesykepleier på skolen.

 

Helsestasjon for ungdom:

Tilbudet åpnes midlertidig ved at helsesykepleier kan kontaktes på telefon nr. 952 01 105, mandag -torsdag kl 10. Helsesykepleier vil kunne ta kontakt med lege ved behov.tar med

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(23. april 2020)

SFO kan også ha kortere åpningstid

I forrige uke kom de nye forskriftsbestemmelsene som skal sikre at barnehager, skoler og SFO åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Barnehagene er allerede i gang og fra mandag 27. april skal 1. til 4. trinn ved skolene starte med firetimersdager.

Onsdag kom en presisering fra regjeringen for å tydeliggjøre at det er lov å korte ned åpningstiden, sammenlignet med det tilbudet som normalt sett gis, dersom smittevernhensyn gjør det nødvendig.

– Dette betyr at skolefritidsordninger også kan redusere antallet elever som er tilstede samtidig, for eksempel at ulike grupper er tilstede til ulik tid, men vi må fortsatt ha et tilbud til barn med foresatte som tilhører gruppen personell i samfunnskritiske funksjoner, opplyser oppvekstsjef i Hadsel, Line Jeanette Pedersen.

For Stokmarknes skole opplyser rektor Renate Kvandahl at det fra neste uke gis et tilbud om seks timers oppholdstid (samlet for skole og SFO) for de som må bruke SFO-tilbud.

På Sandnes skole er det imidlertid normale åpningstider for SFO. Altså fra 07.00 til 07.50 og 11.50 til 16.30. Dette opplyser inspektør Kari Hoseth Larssen.

Les mer om temaet i Utdanningsdirektoratets smittevernveiledere for barnehager og skoler

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(22. april 2020)

Skolene starter med firetimers dag

Skolene i Hadsel starter opp igjen mandag 27. april. For å åpne skolene på en trygg og kontrollert måte, vil skoledagen vare i fire timer de neste to ukene.

– Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern, sier oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.

Det er gjort endringer i midlertidige forskrifter om tilpasninger i opplæringsloven og med hjemmel i smittevernloven og midlertidige forskrifter for opplæringslova reduseres undervisningstiden i uken. 

– For skolene i Hadsel er vi opptatte av en kontrollert og trygg åpning. Dette innebærer at elevene på 1.- 4.trinn de neste to ukene har fire timers skoledag hver dag. Elevene vil være i en fast elevgruppe med faste kjente lærere og fagarbeidere. På denne måten ivaretar vi smittevern på en trygg og god måte både i skoletiden og i skolefritidsordningen. Det blir fint å få elevene tilbake på skolene og jeg vet at de ansatte gleder seg veldig, sier Pedersen. 

Nå som barnehagene og skolene åpner delvis igjen, er det begrensninger av smittehensyn som påvirker hvordan barnehage- og skoledriften kan organiseres. Begrensningene kan for eksempel dreie seg om redusert kontakthyppighet, avstand, gruppestørrelse, karanteneregler mv. Det er krevende for barnehager og skoler å forholde seg til to regelsett (smittvernloven og barnehageloven/opplæringsloven) som ikke fullt ut er mulig å oppfylle samtidig. Dette innebærer også en risiko for at barn, unge og voksne ikke får oppfylt sine rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet mener derfor at det er behov for midlertidige regler til erstatning for «så langt som mulig»-kravene som over en tredel av stortingsrepresentantene ikke samtykket til

Forslaget innebærer følgende tilpasninger av reglene i opplæringsloven med forskrifter i perioden hvor skolen er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven: 

 • Reglene om organiseringen av opplæringen i grupper og kravet om forsvarlig gruppestørrelse gjelder bare så langt de er mulige å oppfylle. Forslaget må ses i sammenheng med den tidligere vedtatte tilpasningen om at «skoleeier skal organisere opplæringen slik den finner det hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold»
 • Skoleeier kan bare gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av enkeltvedtak med hjemmel i opplæringslova kapittel 2, 3, 4A, og 5 dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. I vurderingen av hvilke tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr. Forslaget innebærer at individuelle rettigheter til spesialundervisning, særskilt språkopplæring mv. skal gjelde, men at det gis større fleksibilitet i hvordan opplæringen gjennomføres og antallet timer. 
 • Når det er forsvarlig, kan skoleeier fatte enkeltvedtak om individuelle rettigheter og tilrettelegging av opplæringen uten at det er gjennomført sakkyndig vurdering. 
 • Kravet i opplæringsloven § 9-4 om lærebøker og andre læremidler suspenderes for lærebøker og læremidler som anskaffes for undervisning i perioden. 
 • Reglene i kapittel 9 A om det psykososiale miljøet gjelder tilsvarende når elevene får opplæring hjemme, med de begrensninger som følger av at elevene ikke er fysisk til stede på skolen, og at skolen ikke rår over elevens hjemmeforhold
 • Kravet om ha tilbud om skolefritidsordning gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.
 • Kravet om ha å tilbud om leksehjelp gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.
 • Kravet om å tilby leirskole gjelder ikke overfor elever på 10. trinn hvor det var planlagt leirskole for våren 2020.

 

For å ivareta både smittevernhensyn og rett til opplæring, innfører Hadsel kommune følgende tiltak rundt åpningen av skolene

 • Fra 27. april 2020 skal alle elevene på 1. – 4. trinn ha en skoledag på fire timer.
 • For foresatte i samfunnskritiske funksjoner og med behov for pass av sine barn i tiden som avviker fra ordinær skoletid/SFO skal det gjøre en kartlegging, og innvilges pass etter behov.
 • Elevene skal være i faste kohorter både på skolen og SFO. Kohortene kan ikke endres midt i en uke, kun etter helg.
 • Skoleeier gjør en vurdering av skoletiden, og med en eventuell utvidelse fra mandag 11.mai, og/eller ved endringer i midlertidige forskrifter og nasjonale føringer.

 

I samsvar med beslutningen om delvis åpning av skolene, foreslår departementet at det fastsettes i forskriften at elever som er i risikogrupper, eller som har nær familie i risikogrupper, også skal tilbys opplæring hjemme. Når det gjelder hvem som er i risikogrupper, vises det til veiledere om smittevern i skoler som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Skoleeier må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves. Departementet har vurdert at det ikke er nødvendig å stille absolutt krav om legeerklæring. Departementet antar at det i mange tilfeller er klart, eller at det allerede foreligger dokumentasjon på at barnet eller noen i nær familie er i risikogrupper, og at det dermed ikke er nødvendig å innhente dokumentasjon særskilt for dette. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at barnet isoleres fra i en periode. Skoleeier i Hadsel kommune mener at rektor ved den enkelte skole er i stand til å gjøre skjønnsmessige vurderinger, ved tvil og usikkerhet kan skoleeier ta beslutningen. Foresatte kan også ta direkte kontakt med skoleeier.

Elever som ikke er omfattet av unntakene over, skal møte opp på skolen etter vanlige regler. Departementet foreslår ikke egne regler om permisjon, men viser til at kommunen etter ordinære regler kan innvilge permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker dersom det er forsvarlig. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke, må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges. Dersom foreldre til barn som ikke er omfattet av unntakene over, ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan de velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi barnet privat hjemmeopplæring i samsvar med opplæringsloven § 2-13. Det kreves ikke forhåndsgodkjenning fra kommunen. Det følger av opplæringsloven § 14-3 at kommunen fører tilsyn med privat hjemmeopplæring. Departementet foreslår ikke tilpasninger av disse reglene. Det er mulig å gjennomføre tilsynsaktiviteter uten fysiske møter, og det er viktig å opprettholde en kontroll med at opplæringsplikten ivaretas. Når og hvordan det skal føres tilsyn, må kommunen vurdere ut fra risikoen for elevens opplæring. I Hadsel kommune må rektor ved den enkelte skole orientere skoleeier vedr. opplæringsloven § 14-3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(20. april 2020)

Nærmere 200 barn tilbake i barnehagen

I dag var den første barnehagedagen på lenge for over mange små hadselværinger.

Siden regjeringen bestemte seg for å stenge barnehagene den 12. mars, har det vært svært sparsomt med barn i barnehagene i Hadsel. Mandag åpnet 9 av de 11 barnehagene i kommunen, Grytting åpner tirsdag og Innlandet åpner onsdag.

Tilsammen møtte 187 av de 383 barna som har barnehageplass i barnehagen i dag. Det forventes opp mot 250 barn i løpet av uka.

Et av de viktigste smittevernstiltakene som måtte på plass for å kunne åpne opp igjen barnehagene, var inndeling i faste, mindre grupper, såkalte kohorter. Den nye gruppeinndelingen krever mer plass og noen barnehager driver fra alternativ lokasjon for å få "kohort-regnestykket" til å gå opp. Både Vesterålshallen på Melbu og Flerbrukshallen på Stokmarknes er tatt i bruk som alternative lokaler. Det er også planer om å ta i bruk Samfunnshuset på Melbu og menighetshuset på Stokmarknes kan også bli aktuelt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(17. april 2020)

Barnehage/skoleåpning i Hadsel kommune

Det er gjort en stor innsats og satt i verk en rekke tiltak for å sikre et trygt tilbud hvor smittevernet er ivaretatt i tråd med veilederen. Mandag åpner de fleste barnehagene i Hadsel igjen.

– Først og fremst er vi glade for å kunne åpne barnehagene og etterhvert skolene. Det har vært en krevende situasjon siden vi stengte. Men de ansatte har vært veldig flinke, og barna har hatt god kontakt med lærere og pedagoger mens de har vært hjemme, sier oppvekst Line Jeanette Pedersen.

Mandag 20. april åpner de aller fleste barnehagene i Hadsel helt eller delvis, og fra onsdag har alle åpnet. De nasjonale retningslinjene er at barnehagene åpner fra 20. april, mens skolene og SFO for 1.-4. trinn åpner 27. april. Det er utarbeidet en god nasjonal veileder for åpning av barnehager og det vil også bli lagt frem en før åpning av skolene. Hadsel kommune har vært tydelig på at barnehagene og skolene i kommunen ikke vil bli åpnet før vi har nødvendige smitteverntiltak på plass.

– Vi har et kriseteam for barnehager, som har jobbet knallhardt for å få på plass det som skal til for å gjøre barnehagene klare til å ta imot barn igjen. Nå er vi der at de fleste barnehagene er klare til å ta imot barn fra mandag, sier Pedersen.

Dette er de viktigste smitteverntiltakene som er innført:

 • Kun friske barn og voksne skal være i barnehagen.
 • Det vil være såkalte kohorter, det vil si faste grupper med barn og voksne. Størrelsen på gruppene er inntil 6 barn og 1 voksen for store barn og 3 barn og 1 voksen for små barn. To grupper kan samarbeide om praktiske forhold, men barna i de to gruppene skal i minst mulig grad være i lag.
 • Redusert åpningstid vil være nødvendig i en overgangsfase, men alle barnehager gir tilbud om minst seks timer pr dag. Foreldre med arbeid i for eksempel helsevesenet vil få utvidet tilbud der det er nødvendig for å ivareta samfunnskritiske funksjoner.
 • Endrede rutiner rundt matlaging og servering i trå med nasjonale råd.

Kommunens logopeder og spesialpedagoger kan igjen jobbe med barn/elever, men det vil iverksettes særskilte smittevernrutiner.

Alle foreldre får informasjon fra sin barnehage, og det er greit å være oppmerksom på at ulike lokale forhold gjør at vi vil oppleve at tilbudene fra barnehagene blir noe ulikt ei tid fremover.

Det viktigste er at det skal være trygt å være i barnehagen - for alle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(16. april 2020)

Nå kan hadselværingene få svar på sine koronaspørsmål

Fredag ettermiddag stiller kommuneoverlegen og smittevernlegen til direktesendt nettmøte der de besvarer store og små spørsmål innbyggerne måtte ha rundt koronasituasjonen.

Derfor inviteres folk til å sende inn sine spørsmål allerede nå, slik at vi får samlet dem sammen og presentert dem for to av Hadsel kommunes fremste fagpersoner på feltet. Nemlig smittevernlege Martin Larsen Drageset og kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. 

Gjenåpning av barnehager og skoler. Hva betyr det om «søringkarantenen» oppheves? Hva skjer med 17. mai-feiringen? Hva betyr det at Vesterålen nå er i fase 2 av pandemien? Dette er eksempler på koronaelementer som hadselværinger kanskje har meninger om og spørsmål rundt. 

De to legene er selvsagt kapable til å snakke om generelle og nasjonale forhold, men vi anbefaler folk også til å benytte muligheten til å stille de lokale spørsmålene som ikke fanges opp av Debatten på NRK og andre riksmedier.

Det er satt av en time til nettmøtet og legene svarer på så mange spørsmål de klarer i løpet av denne tiden.

Spørsmålene kan sendes på e-post til postmottak@hadsel.kommune.no eller som en direktemelding til kommunen på Facebook. Det blir også mulig å sende inn spørsmål mens møtet pågår. Skriv gjerne hva du heter og hvor du bor, men det er ikke et absolutt krav for å få sitt spørsmål opplest fredag ettermiddag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14. april 2020)

Gjenopptar foreldrebetaling i barnehage og SFO

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april.

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Regjeringen har sagt at barnehager kan åpne fra 20. april og småskolen og SFO fra 27. april. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april. 

– Dette betyr at foreldre i Hadsel som har barn i barnehage eller SFO må betale for tilbud fra og med 14. april, sier oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte.

Barn og elever som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13. april 2020)

Koronatiltak i Hadsel kommune

Før påske kom regjeringen med de nye nasjonale koronatiltakene. Hadsel følger de nasjonale føringene. Dette er en oppsummering av de gjeldende tiltakene for ulike samfunnsområder.

– De største endringene gjelder skole og barnehage, som de fleste sikkert er kjent med. Vi følger i utgangspunktet de nasjonale åpningsdatoene, men alle skal være trygge på at vi ikke åpner før vi vet at smittevernrutinene våre er gode nok, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

– Lokalt kan folk merke seg at vi åpner opp igjen for idrett og andre typer aktiviteter, så lenge en kan overholde smittevernkravene, sier Bleidvin.

Her kan du se oversikten over gjeldende tiltak i Hadsel PDF document ODT document

Helsedirektoratets regler om avstand og antall personer er gjeldende.

– Kravet om maks fem personer og minst to meters avstand gjelder alltid, sier Bleidvin.

Selv om det fortsatt ikke er påvist lokal smitte i Hadsel, er regionen som helhet nå i fase to av epidemien. Det vil si at det er antatt lokal smitte i Vesterålen/Lofoten.

Situasjonen kan endre seg også i Hadsel og det kan komme endringer i tiltak på kort varsel. Vi ber derfor innbyggere følge med på hjemmesiden til kommunen og følge Hadsel kommune på Facebook.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7. april 2020)

Snart kan idrett, kultur og andre frivillige søke om korona-kompensasjon

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. 

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen. 

Nå er mye klart for at aktører som faller inn under ordningen kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. 

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot kulturlivet.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(6. april 2020)

Nytt tilfelle av koronavirus påvist

En ny person har testet positivt for COVID 19 i Hadsel kommune. 

Dette er det femte tilfellet av påvist smitte i kommunen. I likhet med de fire foregående tilfellene, er det snakk om smitte fra utlandet. Vedkommende har overholdt karanteneregler og er i isolasjon etter at smitten er påvist.

– Fordi pasienten har fulgt karantenereglene, har vi ikke noen nærkontakter som har vært utsatt for smitte. Det er fortsatt ingen lokal smitte i Hadsel, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(6. april 2020)

Viderefører lokale karantenevedtak

Kommunestyret i Hadsel videreførte torsdag de lokale karantenevedtakene. Det betyr at alle som kommer på innenlands reise til kommunen fra sør for Nordland fylke, må i hjemmekarantene.

For å forebygge og begrense smitte samt forsinke spredning av Covid-19-sykdommen, og for å beskytte sårbare grupper, vedtok  kommunestyret i Hadsel 2. april å opprettholde lokale karantenevedtak, med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 første ledd bokstav d.

Vedtaket har virkning fra 2. april 2020 og gjelder for ankomster de følgende sju dager, som er lovens maksgrense. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020 og lokalt vedtak av henholdsvis 14. mars og 22.mars 2020, samt forlengelse av lokalt vedtak 29. mars.

Vedtaket i sin helhet, med retningslinjer og unntak, kan du lese her:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3. april 2020)

Nytt tilfelle av påvist smitte

Til sammen er det nå fire personer som har fått påvist smitte av koronavirus i Hadsel kommune.

Det er påvist ett nytt tilfelle av koronavirus i Hadsel. Dette er det fjerde tilfellet av påvist smitte i kommunen.

– Dette er, som ved de tre andre vi har hatt i kommunen, en person som har blitt smittet i utlandet, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Det er med andre ord fortsatt ikke lokal smitte i Hadsel kommune.

Pasienten har gjort alt riktig når det gjelder karantene etter opphold i utlandet og har ikke hatt nærkontakt med andre. Det har derfor ikke vært nødvendig å kontakte andre om mulig smitte i dette tilfellet, sier Drageset.

Pasienten er i isolasjon hjemme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1. april 2020)

– Hold deg i ro i påsken

– Påsken er høysesong for å samles i familien på tvers av landet, og for å være ute i fjellet og naturen. Men akkurat denne påsken må vi velge annerledes.

Dette er den klare oppfordringen fra Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø, og hans kollegaer i regionen.

For tiden mottar kommunene i Vesterålen og Lofoten flere henvendelser om folk som vil legge påsketuren hit. Studenter vil hjem og treffe familie og gamle venner. Turister vil på topptur og skreifiske. Det er også mye trafikk over grensa til Sverige for handel og skiaktiviteter. Kommuneoverlegene er bekymret for konsekvensene dersom mange gjør alvor av planene.

– Når var det smitten virkelig kom til Norge og spredte seg? I stor grad var det rundt vinterferien, da mange var i Alpene på skitur, og uforvarende tok smitten med seg hjem. En storstilt påskeutfart vil kunne gi akkurat samme ødeleggende effekten internt i Norge, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.

–Bedrifter går konkurs og livsverk ligger i grus. Nasjonen vår har den høyeste arbeidsledigheten siden krigen. Mange ofrer nå veldig mye for å begrense smittespredningen. I en slik sammenheng må hver enkelt spørre seg hvor viktig det er at akkurat du drar på påsketur akkurat nå, sier Bleidvin.

Kommuneoverlegene understreker at det er vanskelig å anslå hvordan smitten vil spre seg og øke fram til påsken. Selv om situasjonen er bra akkurat nå, kan mye endre seg på to uker.

– Akkurat nå ligger hundre mennesker i Norge på respirator på grunn av korona. Vi har et veldig sårbart helsevesen her vi bor, og ikke minst gjelder dette sykehusene. To-tre intensivpasienter ekstra er en veldig stor belastning, sier Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland

Fylkesmannen i Nordland har i sine tilbakemeldinger til sentrale myndigheter uttrykt stor bekymring for at påskeutfart kan medføre at viktige redningsressurser, særlig helikoptrene, blir satt ut av spill.

– Værforhold kan fort gjøre at vi ikke kan få assistanse fra helikopter eller ambulansefly.  Forrige uke tok det 10 timer å frakte en smittet pasient fra sykehuset i Lofoten til Bodø, påpeker Røkenes.

–Unntak vil alltid finnes. Vi forstår selvsagt om noen reiser for å besøke nær slekt som ligger på det siste, og bebreider ikke noen for det. Vi har ikke innreiseforbud. De må fortsatt følge karantenereglene, men vi verken kan eller vil komme med reaksjoner mot de som er i slike situasjoner, understreker Bleidvin. 

– Dette er snakk om sjeldne tilfeller. Karantenereglene og reiserådene er myntet på det store flertallet av fritidsreisende og studenter, ikke personer som har viktige oppdrag for næringslivet eller alvorlig sykdom i familien, sier han.

– Besøk av slekt og venner får vi ta igjen når denne tiden er over.  Vi håper så mange som mulig kan kose seg hjemme. Kjøp et brettspill, som Erna sa. Eller legg et puslespill, bygg en snømann, eller gå en tur i lysløypa, avslutter Svensson.

 

Kommuneoverlegenes råd for påsken:

 • Det er, per i dag, lovlig å reise inn til regionen, men du må være i karantene mens du er her. Det er også lov å reise ut av regionen igjen, men bruk av offentlig transportmiddel er brudd på karantenebestemmelsene. 
 • Vi oppfordrer sterkt til å ikke driv med risikoaktiviteter som kan utløse redningsaksjoner. Hold deg til langrenn!
 • Ikke reis til Sverige: Smittesituasjonen der er mindre oversiktlig, og per nå har de tre ganger flere døde enn Norge i forhold til innbyggertall.
 • Opphold på hytter er forbudt, og kan bli bøtelagt. Det gis ingen dispensasjoner.
 • La barn ha 1-2 faste lekevenner som er de samme gjennom perioden. Snakk sammen blanmt foreldrene så ingen havner utenfor.
 • Unngå forsamlinger på flere enn 5 mennesker hvis det ikke er snakk om medlemmer av samme husstand/familie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(29. mars 2020)

Viderefører lokale smittevernregler

– Vi er tilfredse med at regjeringen åpner for å videreføre lokale smitteverntiltak så lenge de har en god, faglig begrunnelse, og håndheves med fornuft, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen har søndag kveld gjennomgått regjeringens nye veileder. De har også evaluert konsekvensene og effekten av de samordnede karantenevedtakene som har vært gjeldende i kommunene i regionen de siste to ukene.

– Helt fra starten av har vi hatt den type regional samordning og nødvendige unntak som regjeringen ber om i veilederen. Vi har hatt en fleksibel dispensasjonspraksis. Derfor føler vi oss i liten grad truffet av kritikken mot vedtakene. Samtidig har den gunstige smittesituasjonen vedvart en god del lenger enn vi trodde den ville, sier Bleidvin.

I hovedsak anbefaler derfor kommuneoverlegene at vedtakene blir videreført. Unntakene er Værøy, som hele tiden har hatt en egen, noe strengere bestemmelse, og øykommunen Røst, der de anser at situasjonen kan håndteres uten videre lokalt vedtak. I Hadsel blir vedtakt videreført frem til torsdag, da det er opp til kommunestyret å vedta om det lokale karantenekravet skal videreføres i kommunen.

– Vi ønsker nå å være ekstra tydelige på at dersom næringslivsaktører opplever problemer knyttet til lokale vedtak, så oppfordrer vi dem til å ta kontakt med kommunen, så skal vi prøve å finne løsninger, sier Bleidvin.

Formelt vil videreføringen variere noe mellom kommunene. Enkelte steder har kommuneoverlegen delegert fullmakt, og kan da videreføre direkte. Andre steder må vedtaket bekreftes av kommunestyret, dersom politikerne velger å følge kommuneoverlegens anbefaling. De fleste kommunene har kommunestyremøte de kommende dagene.

– Det vil kunne være ulike vurderinger rundt hvorvidt det fortsatt eksisterer en hastesituasjon, der kommuneoverlegen har fullmakt, eller om det nå er påkrevd med vedtak i kommunestyret. Man må se dette i lys av at smitteverntiltakene de siste to ukene har vanskeliggjort også politiske møter, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan.

– Hvordan hver kommune løser dette vil være en individuell vurdering, men intensjonen bak kveldens råd fra oss er tydelig: Vi skal ivareta godt smittevern samtidig som vi skal legge til rette for næringslivet. Men vi ønsker ikke at folk kommer på påsketur til Vesterålen og Lofoten.

– Vi forstår at mange studenter har lyst hjem i påsken. At folk har lyst til å besøke slekt. At det svir å avlyse topptur-ferien. Men husk: Sykdommen Covid-19 kan ha lang tid fra smittetidspunkt til du blir syk. Og i en tid der helsevesenet er presset, er en øy i havgapet et dårlig sted på et dårlig tidspunkt for å bli syk. Det er ikke noe særlig å bli fraktet i en smittekuvøse av luftambulansen når vinterstormen hyler rundt deg, avslutter Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(25. mars 2020)

Storsatsing på hjemmeundervisning for Hadsel-elevene

Hundrevis av nettbrett og datamaskiner ble raskt gjort tilgjengelige for utlån da skolehverdagen ble snudd på hodet for knappe to uker siden

Tirsdag 25. mars ble det kjent at de fem grunnskolene i Hadsel skal holdes stengt i minst noen uker til. Sluttdatoen for regjeringens strenge tiltak for å hindre smittespredning er nå satt til første skoledag etter påske, men perioden kan bli ytterligere forlenget.

Som et ledd i arbeidet med å sikre skolegang for dem som er hjemme, har kommunen de siste ukene stått på for å distribuere nødvendig verktøy til elevene.

– Alle elever har fått mulighet til å låne en datamaskin eller en ipad for å delta i skolearbeidet hjemmefra. Vi hadde 186 ipader som ble gjort klare til utdeling så snart det ble besluttet at skolene skulle stenges, og den påfølgende uken fikk vi 200 til. Vi har også bestilt 100 datamaskiner til utlån, forteller oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.

– Eksemplarisk politisk handlekraft

Kommunedirektør Ola Morten Teigen peker på politisk gjennomføringskraft, i kombinasjon med dedikerte ansatte, som en nøkkel til at skolene kom raskt i gang og fikk utstyret som trengtes.

– Da skolestenging var et faktum, var gode råd dyre, for her var det nesten 900 elever som skulle få sin lovpålagte undervisning. Dette uten at vi hadde lov til å samle dem på skolene våre. Jeg ringte umiddelbart da ordfører og forklarte mangelen på digitalt utstyr som var nødvendig for å få dette til. Han hev seg rundt i et eksemplarisk tilfelle av politisk handlekraft, ringte rundt til formannskapets medlemmer og de gav sin tilslutning til at vi hadde politisk ryggdekning for et større innkjøp av nettbrett og datamaskiner. Innen fire dager var de første på plass fra leverandør, attpåtil var dette de siste de hadde på lager. Her er det mange ansatte som har måttet jobbe både kveld og helg for å få løsningen på plass, skole etter skole, sier han.

– Inspirerende innsats fra ansatte

Sandnes har vært en foregangsskole når det gjelder å ta i bruk nettbrett og digital undervisning.

– Dette hadde vi ikke fått til om ikke lærerene hadde vist slikt fantastisk pågangsmot og vært utrolig positive. Skikkelig dugnadsånd! Noen av lærerne hadde ikke tatt i en ipad tidligere, men har sittet og jobbet iherdig for å lære, slik at de kunne bruke den til å undervise. Foreldrene har også vært veldig flinke. En skikkelig gladhistorie, mener Kari Hoseth Larssen, som har vært sentral i arbeidet på Sandnes skole.

Teigen er imponert over hvordan organisasjonen hans har håndtert utfordringen.

– Noe av det mest gledelige, i tillegg til den politiske handlekraften som bare er imponerende, er å se alle de ansatte som har ivret og stått på for å få dette til. Fra de som har ansvaret for implementering av ipader i skole, via ledelse i skolene og ikke minst lærerne som har tatt dette i bruk på en så inspirerende og god måte. Senest tirsdag denne uken var jeg på Melbu i forbindelse med en gjennomgang og opplæring der, hvor lærere i alle aldre tok i bruk det nye hjelpemiddelet og straks gikk i gang med inntil da ukjente apper. Alt med kreativitet og pågangsmot. Det er i slike tilfeller det er ekstra morsomt å jobbe i Hadsel kommune, sier kommunedirektøren.

Varierte oppgaver for elevene

Oppvekstsjef Pedersen forklarer hvordan hjemmeskolen fungerer.

– Vi bruker læringsplattformen «It’s learning» og alle ungene har definerte gjøremål hver dag. Det er en absolutt tidsfrist på å besvare disse oppgavene, fra åtte om morgenen til åtte om kvelden, og lærer retter i etterkant. Slik er det mandag til fredag. Dersom det er slik at elever blir syke og ikke får gjort gjøremålet, må de melde fravær på vanlig måte, sier hun.

Til tross for god innsats og kreative lærere er situasjonen fremdeles uvant og annerledes sammenlignet med vanlig klasseromsundervisning.

– Vi deltar på en felles nasjonal dugnad som gjør av vi må organisere oss annerledes enn det vi er vant til. Det ber vi om forståelse for. Det legges opp til varierte teoretiske og praktiske oppgaver i henhold til læreplanen og vi vet at det vil avvike noe fra klasse til klasse. Men vi tenker at vi skal klare å formidle de læringsmålene som de skal være gjennom i løpet av denne perioden, sier oppvekstsjefen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(24. mars 2020)

Mange har meldt seg til helsejobbing

Til nå har 117 personer med helsebakgrunn meldt seg etter at Hadsel kommune ba om hjelp.

– Vi er veldig glade og takknemlige for denne positive tilbakemeldingen, sier helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius.

Hadsel kommune gikk i forrige uke ut og oppfordret alle med helsefaglig utdanning eller erfaring, men som jobber med helt andre oppgaver i dag, om å registrere seg på kommunens hjemmeside.

Responsen har vært god. Til nå har 117 meldt seg, blant disse er det sykepleiere, fysioterapeuter, helsefagarbeidere og andre med helsefaglig utdanningsbakgrunn. Noen er pensjonister med helsefaglig bakgrunn, andre jobber i andre yrkesgrupper enn helsesektoren. Elever og studenter under helsefaglig utdanning står også lista.

– Med denne lista har vi reservepersonell vi kan ta kontakt med dersom situasjonen blir langvarig og eskalerer. Vi vil ta kontakt med den enkelte dersom behovet melder seg, sier Celius.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(22. mars 2020)

Vesterålen og Lofoten viderefører lokale karanteneregler i én uke

Kommuneoverlegene i regionen fattet i dag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke.

– Vi har gjort de vurderinger justisministeren og Folkehelseinstituttet har bedt oss om å gjøre. Vår region er fortsatt i det som defineres som fase én av epidemien. Da har fortsatt denne type tiltak effekt, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.

Dette betyr at personer som har vært sør for Dovre fra og med 10.03, får hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til regionen. Det har i det siste vært en del oppmerksomhet rundt slike lokale vedtak. Blant annet har det blitt stilt spørsmål ved lovgrunnlaget og om det kan ha negative effekter.

– Hva angår lovgrunnlaget registrerer vi at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gått ut og støttet kommunene sine vedtak der. Vi forstår selvsagt at slike vedtak er problematiske dersom det er snakk om en kommune med mye gjennomgangstrafikk, eller dersom store mengder pendlere påvirkes, sier kommunelege i Vågan, Jan Håkon Juul, og påpeker at de har tatt høyde for slike problemer.

– Vårt vedtak har ikke lagt begrensninger på ferdsel eller varetransport internt i regionen, og heller ikke fra naboregioner. Vi har hatt utstrakt kontakt med ledere i samfunnskritiske bedrifter og organisasjoner. Vi har trygget dem på at de står fritt til å gjøre de dispensasjoner som trengs for å opprettholde driften, sier Juu

– Hva tenker dere om at Folkehelseinstituttet i en nylig uttalelse anbefalte «å ikke å iverksette slike tiltak», og at justisministeren ber kommuner avslutte slike vedtak.

– Vi forstår godt at ukontrollert bruk av lokale vedtak kan gi store, negative konsekvenser. Vi har derfor brukt mye tid på samordning og tilpassing. Vi understreker derfor at vårt vedtak på ingen måte kan anses som «total forsegling av et lite samfunn» eller at vi «stenger kommunegrensene», slik det advares mot, sier Bleidvin.

– Vedtaket er spesifikt rettet mot å redusere import av smitte fra områder som er i en definisjonsmessig annen fase av epidemien, sier han.

Kommuneoverlegene ser det som urealistisk at lokale tiltak skal forhindre all smitte inn regionen, og er tydelige på at mer og mer smitte vil nå deres lokalsamfunn den kommende tiden. Tanken med å videreføre vedtaket er altså ikke å stoppe all smitte, men å forsinke den for å slik kunne gjøre bedre forberedelser.

– Vi har en overhengende mangel på smittevernutstyr i Norge, og vet fortsatt ikke når vi får nye forsyninger. Dersom epidemien kan forsinkes noe fra å bryte ut for fullt i noen deler av landet, vil de første forsyningene kunne konsentreres om de hardest rammede områdene, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(19. mars 2020)

Egen koronatelefon opprettet for å avlaste legekontorene

Fra i dag, torsdag, er det etablert en telefontjeneste der innbyggere kan ringe for å få helsefaglig informasjon om koronaviruset.

Kommunens koronatelefon er ment som et lavterskeltilbud for generell rådgivning omkring koronaviruset for kommunens innbyggere. Den vil være betjent mellom 10 og 14 på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell og det er altså generelle råd rundt de helsemessige sidene ved viruset, som luftveissymptomer og karantene, de kan svare på. Råd om eksempelvis økonomi og permitteringer må du ta opp med NAV, bank, forsikring, arbeidsgiver eller andre.

Nummeret er 417 04 502.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(17. mars 2020)

Slik vil kommunen hjelpe hadselværinger å hjelpe hverandre

Hadsel kommune ønsker å hjelpe innbyggere i karantene og vil legge til rette for koordinering av frivillige, blant annet gjennom en helt ny app. I samarbeid med administrasjonen har varaordfører Lena Arntzen fått i oppdrag å lede koordineringen av dette arbeidet.

Det er laget et skjema for egenregistrering av hadselværinger i karantene, der blant annet dato for karantenestart og -slutt og årsak til karantene innhentes. Dette for å få bedre oversikt over hjem som må holde seg hjemme, men også for å innfri Helsedirektoratets krav om å lage denne typen oppdaterte lister i forbindelse med frivillig arbeid. 

Skjemaet finner du her: https://forms.gle/G5mBkT9bHDC2e8Bi6

Det oppfordres til å ikke gå i detalj rundt egen helsesituasjon eller oppgi andre personsensitive opplysninger.

Den som ikke har mulighet til å registrere seg ved hjelp av skjemaet, kan ringe eller sende sms til varaordføreren på 953 64 472 for å melde inn sin karantene.

 

Ny app som skal fordele oppdrag

Målet er å kunne kartlegge behovet for hjelp fortløpende, slik at den frivillige innsatsen som hadselværingene allerede har gitt uttrykk for at de vil bidra med, kan rettes mot dem som trenger det.

– Rett før helga opprettet hadselværingen Renathe Eriksen facebookgruppa «I Vesterålen hjelper vi hverandre». Responsen har vært helt formidabel og svært mange har meldt seg som hjelpere. Vi ser at det er behov for at man koordinerer hjelpebehovene og de frivillige, og tar derfor i bruk appen «NyBy» som skal hjelpe oss i dette arbeidet, sier varaordfører Arntzen.

– Her kan du be om hjelp, og her kan du gi hjelp. Det er på en måte tufta på samme form for delingsøkonomi som «Aibnb» og «Uber». Det legges inn oppdrag, og så blir det opp til de registrerte frivillige si ja dersom de kan forplikte seg til å utføre det. Hjerterommet er stort i Hadsel – og nå må bare hjertene organiseres, legger hun til.

 

Også mulig å ringe inn behov

Det er ventet at appen er klar til å tas i bruk i løpet av kort tid, men allerede nå er det mulig å registrere seg. Både for dem med ønske om å bidra frivillig og de som har behov for hjelp, enten de er pålagt karantene eller av andre årsaker må holde seg innendørs grunnet smittefare. Kommunen melder fra når appen er kvalitetssikret og klar til bruk.

– Vi legger opp til at de som kanskje ikke er så datateknisk kyndige får mulighet til å melde behov på annen måte. Eksempelvis ved å ringe et telefonnummer. Her er vi i dialog med Hadsel frivilligforening og Hadsel Røde Kors som forhåpentligvis kan spille en viktig rolle, sier Arntzen.

For å hindre smittespredning, sikre at personvernet ivaretas og forøvrig sørge for at det hele foregår på en god og forsvarlig måte, vil det utarbeides retningslinjer for hvordan arbeidet skal foregå.

 

Registrering til NyBy-appen

Frivillig? Klikk her: https://nyby.no/join/uEYGSuuGngf6cS3bj/samfunns-dugnad-har-du-mulighet-til-a-bidra-til-a-hjelpe-andre-som-trenger-det-hadsel-kommune

Er du i karantene og ønsker hjelp? Følg denne lenken: https://nyby.no/join/kTFn3PFLd73sGeo9e/er-du-i-karantene-og-trenger-hjelp-til-a-handle-ol-frivillige-i-hadsel-kommune-star-klare-til-a-hjelpe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(17. mars 2020)

NAV-samarbeid om oppfølging av bedriftene i Vesterålen

På grunn av stort trykk på kontaktsentrene i NAV, og den spesielle situasjonen vi står i, har NAV-lederne i Vesterålen besluttet å samarbeide om oppfølging av bedriftene i vår region.

– Fra og med i morgen, tirsdag 17.3, og inntil annen beskjed blir gitt, vil bedriftene i Vesterålen som har behov for å komme i kontakt med NAV kunne ringe inn til følgende nummer: 412 81 073. Nummeret betjenes av NAV-ansatte i Vesterålen med ansvar for oppfølging av bedriftene. Det oppfordres til å søke informasjon på www.nav.no før man ringer, opplyser NAV.

Nummeret vil være betjent på hverdager fra klokken 08.00 til 15.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(17. mars 2020)

Informasjon og oppfordring fra ergo- og fysioterapitjenesten

I tråd med helsedirektoratets pålegg stenges fysioterapi og ergoterapi på grunn av Covid-19.

Stengingen gjelder i perioden 16. mars til 26. mars 2020. Det kan påregnes forlengelse.

Alle fysikalske institutter er stengte. Telefonkonsultasjoner er tilgjengelige.

Kommunal fysioterapi og ergoterapi er stengt. Telefonkonsultasjoner er tilgjengelige.

UNNTAK: Pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Rettslig grunnlag: Smittevernloven § 4-1 andre ledd.

Vi oppfordrer sterkt til å følge med på nettsidene til Hadsel kommune. Det kommer det fortløpende informasjon om koronasituasjonen lokalt.

Informasjon og konkrete råd om koronaviruset på sidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(17. mars 2020)

Biblioteket er stengt

Hadsel folkebibliotek holder stengt inntil videre. Det betyr at du ikke får purring og at bblioteket ikke tar imot bøker til innlevering.

– Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om utlån fremover, opplyser biblioteksjef Katrine Seipäjärvi.

– For de som ikke rakk å låne før vi stengte og i ren desperasjon nå leser baksiden på melkekartongen for tiende gang minner vi om våre digitale tjenester. Gjennom bibliotekenes app Ebokbib, som 18. mars erstattes av BookBites, kan du lese e-bøker og streame lydbøker gratis. Du trenger nasjonalt lånenummer og pinkode, forklarer biblioteksjefen.

Ta kontakt med oss på bibliotek@hadsel.kommune.no eller telefon 417 04 460 om du mangler tilgang, så hjelper de bibliotekansatte deg. Nasjonalbiblioteket har tjenesten Billedbokhylla der du kan lese billedbøker uten innlogging. Du kan også søke i digitaliserte aviser, bøker og bilder fra Nasjonalbiblioteket på www.nb.no.

– Ta vare på hverandre og finn frem en god bok. Vi er tilgjengelig på e-post og telefon og hjelper gjerne til med å finne litteratur som er tilgjengelig digitalt, sier Seipäjärvi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(16. mars 2020)

Ett nytt påvist tilfelle av koronasmitte

Det er påvist ett nytt tilfelle av koronavirus i Hadsel kommune. Det vil si at det per 16. mars er totalt tre påvist smittede i Hadsel. Det er viktig å understreke at det fortsatt ikke er lokal smitte i kommunen.

For det siste påviste smittetilfellet gjelder det samme som for de to foregående: Vedkommende er smittet i utlandet, det er gjort smittesporing og de som kan ha blitt utsatt for smitte er allerede blitt kontaktet.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin og smittevernlege Martin Larsen Drageset understreker at det fortsatt ikke er lokal smitte i Hadsel:

- Det er tilfeldig og rett og slett uflaks som er årsaken til det det nå er tre personer med påvist smitte. Felles for alle de tre tilfellene er at smitten kommer utenfra, det er gjort grundig smittesporing og situasjonen er oversiktlig. Det er viktig å understreke at det fortsatt ikke er noe lokal smitte i Hadsel eller Vesterålen. For å holde det slik, er det ekstremt viktig at alle overholder de strenge retningslinjene som er innført.

Legekontorene har stor pågang og har et par oppfordringer til publikum:

Tenk deg godt om før du bestiller legetime
Ingen bør bestille legetime med mindre det er helt nødvendig og ingen skal møte opp uten å ha kontaktet legekontoret på telefon først. Milde luftveissymptomer er ikke grunn til å ta kontakt med legekontoret.

Brudd på karanteneregler
Det har kommet inn en del bekymringsmeldinger som gjelder mulige brudd på karanteregler. Det er viktig å understreke at folk selv har ansvar for å følge de reglene som enhver tid gjelder. Legekontorene har ikke mulighet til å gjøre noe med slike bekymringsmeldinger. Om det er snakk om grove brudd hvor det for eksempel er mistanke om at en arbeidsgiver bryter reglene, kan kommunen kontaktes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(16. mars 2020)

NAV-mottaket stenges fra og med mandag

NAV Hadsel har etter råd fra kommuneoverlegen bestemt at mottaket stenges med virkning fra 16. mars. 

Kontoret iverksetter nå beredskapsplanen, slik at de mest kritiske tjenestene kan opprettholdes over tid.

– Vi vil benyttes oss av både videokonferanse, telefon og andre digitale løsninger, for i størst mulig grad gi de samme tjenester som før. Alle som har behov for tjenester hos NAV oppfordres å bruke www.nav.no, kommunisere digital i sin aktivitetsplan eller via Skriv til oss/nav.no, opplyser NAV Hadsel.

Dokumentasjon/papirer kan leveres i postkasse ved Rådhusets inngangsparti. Dersom du er i karantene kan nav.hadsel@nav.no benyttes.

For personer som har nødvendig kontaktbehov til NAV Hadsel kan telefonnummer 404 50 458 benyttes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15. mars 2020)

Korona - Betaling for SFO og barnehage

Har barnet ditt plass i barnehage eller SFO, skal du betale faktura for mars måned som vanlig.

Helsedirektoratet har besluttet å stenge alle barnehager og SFO, i første omgang frem til 26. mars.

Faktura for mars skal betales som normalt. De som ikke har et tilbud i perioden på grunn av stengingen, får dette betalt tilbake (fra og med den 13. mars og så lenge barnehage og SFO er stengt). Hadsel kommune følger de nasjonale retningslinjene og vil fortløpende legge ut mer informasjon.

Betalingsfritak ved stengt barnehage gjelder både kommunale og private barnehager.

Inntil mer informasjon foreligger, bes foresatte om å betale faktura innen forfallsdato.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15. mars 2020)

Ett nytt tilfelle av påvist koronasmitte

Det er per 15. mars totalt to personer som har fått påvist smitte med koronavirus i Hadsel kommune. Smitten kommer i begge tilfeller fra utlandet.

Det er gjort grundig smittesporing og de som kan ha blitt utsatt for smitte er allerede blitt kontaktet.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin er ikke overrasket over at det kommer flere smittetilfeller.

– Det er som forventet at det kommer flere smittetilfeller og ingen trenger føle noen ekstra engstelse av den grunn. Det er gjort grundig smittesporing og situasjonen i Hadsel er fortsatt oversiktlig. Det som er viktig nå, er å holde det slik, sier Bleidvin.

På grunn av taushetsplikt og personvernet til smittede, vil det ikke bli opplyst kjønn, alder eller andre identifiserende opplysninger.

Lørdag ble det innført nye karanteneregler for Vesterålen og Lofoten. Også reisende fra store deler av Sør-Norge må nå i 14 dagers karantene, dersom de ankom etter 10. mars.

– Dette innebærer at har du kommet fra et av fylkene som er definert i vedtaket, må du være i 14 dagers karantene. Du kan med andre ord ikke reise med fly eller annen kollektiv transport i denne perioden, sier Bleidvin.

Han understreker igjen at dette er alvorlige tiltak med stor inngripen i folks liv, som ikke blir tatt lett på.

- Det vi gjør, gjør vi fordi det vil spare liv, sier Bleidvin.

Både han og smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset, oppfordrer innstendig om å følge tiltakene som er innført nøye.

- Dette innebærer dessverre at for eksempel privatfester, hytteturer og sosiale samlinger må utgå i en periode. Om alle følger de tiltakene som nå er innført, vil det spare liv og føre til at samfunnet kommer raskere tilbake til normalen, sier Bleidvin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14. mars 2020)

Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

Det er innført krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars.

- FHI har hele tiden oppfordret til at man bør ta lokale avveiinger. Vi har per i dag et lavt smittepress, og som en sårbar region er det vårt ansvar å gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Dette er inngripende, alvorlige tiltak, som statsministeren og helseministeren sagt. Dette er ikke noe verken vi eller sentrale myndigheter gjør med lett hjerte, men la det være helt klart: Disse tiltakene vil redde liv, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.

Sammen med sine kolleger i de andre kommunene i Vesterålen og Lofoten, innfører han nå krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Unntaket er Værøy, som har innført sin egen, strengere forskrift. Regelen gjelder fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

- Vi er en sårbar region, preget av små tettsteder og lange avstander. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss, sier kommuneoverlege Bleidvin.

Kommuneoverlegene anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. Innstrammingen gjelder per nå fylkene

- Vi gjør de samme unntak og tilpassinger som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, med mulighet for unntak for helt kritisk nøkkelpersonell. Vi regner heller ikke transitt på flyplasser som et opphold i de berørte områdene, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan.

Hva betyr dette vedtaket i praksis for folk? - Det betyr at alle som var i disse fylkene 10.mars eller senere, må være i hjemmekarantene i 14 dager, på samme måte som alle som har vært i utlandet, sier Juul.

- For øvrig gjelder alle reglene som ellers gjelder nasjonalt, for eksempel om du er helsepersonell eller får mer enn helt milde luftveissymptomer.

Kommuneoverlegene har inntrykk av at det er stor forståelse i befolkningen for tiltakene, og understreker at folk må forberede seg på at situasjonen kan vare lenge.

- Det å holde avstand til hverandre har vært det soleklart mest effektive tiltaket mot pandemien i alle land som har klart å holde den i sjakk., avslutter Bleidvin.

HER KAN DU LESE HELE VEDTAKET:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14. mars 2020)

Informasjon og oppfordring fra Stokmarknes helsestasjon

I tråd med helsedirektoratets anbefalinger begrenses aktiviteten på Stokmarknes helsestasjon på grunn av Covid-19.

 • Helsestasjon for ungdom er stengt
 • Alle gruppekonsultasjoner er avlyst
 • Åpen time utgår
 • Vi gjennomfører ikke hjemmebesøk, og flere av de ordinære konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet utgår. Vekt-/trivselskontroller av de yngste barna, all vaksinasjon, utvalgte svangerskapskontroller og andre nødvendige oppfølginger prioriteres.

Hvis du har spørsmål, kontakt oss på tlf. 76 16 42 20.

Alle som har timeavtaler som utgår vil bli kontaktet. Andre møter som avtalt.

Ikke kom innom helsestasjonen hvis du ikke har avtale.

Vi oppfordrer sterkt til å følge med på nettsidene til Hadsel kommune. Det kommer det fortløpende informasjon om koronasituasjonen.

Informasjon og konkrete råd om koronaviruset på sidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13. mars 2020)

Viktig melding om legevakten

Vesterålen interkommunale legevakt opplever stor pågang fra personer med generelle koronaspørsmål og milde luftveissymptomer.

Det tar mye av hjepepersonellets tid og kan i verste fall blokkere for innringere som virkelig trenger hjelp.

Her finner du svar på vanlige spørsmål om korona:

https://helsenorge.no/koronavirus

Du kan også ringe informasjonstelefonen for spørsmål om korona 815 55 015. Åpningstider: Hverdager 8-18 og helg 10-16.

Kun personer som trenger akutt helsehjelp skal kontakte helsevesenet. Personer i karantene skal ikke testes! Karantereglene MÅ etterleves og de oppdateres stadig. Følg med på Folkehelseinstituttet - FHI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13. mars 2020)

Stokmarknes lufthavn blir stengt

Avinor har besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt.

Avinor melder fredag 13.03 at de stenger ni kortbaneflyplasser, blant annet Skagen, for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars.

I en pressemelding skriver de følgende:

"Regjeringen har iverksatt de mest inngripende tiltak i fredstid for å sikre vårt samfunn. Avinors oppgave i denne situasjonen er å bidra til å sikre at liv, helse og vitale samfunnsinteresser ivaretas for hele nasjonen gjennom hele krisen. Transport og Avinor er av myndighetene definert som en sentral del av nasjonal helseberedskap. Stengingen gjøres for å sikre at denne beredskapen kan opprettholdes over tid.

- Avinors ansatte vil også utsettes for smitte, vil gå i karantene eller ivareta et omsorgsansvar for egne barn/personer de har omsorg for. For å sikre at vi har et nettverk av flyplasser i drift, frigjør vi nå ressurser slik at vi er mer robuste ved andre lufthavner og på den måten kan sikre drift over tid, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor. Berørte lufthavner vil sikres et flytilbud ved at det organiseres transport til nærliggende lufthavn.

Vurderer ytterligere tiltak fortløpende

Følgende lufthavner vil bli midlertidig stengt for kommersiell trafikk fra og med onsdag 18. mars, naturlig alternativ lufthavn i parentes;  

•           Vardø (Alternativ lufthavn Vadsø)

•           Berlevåg (Alternativ lufthavn Båtsfjord)

•           Sørkjosen (Alternativ lufthavn Tromsø)

•           Stokmarknes (Alternativ lufthavn Andøya)

•           Svolvær (Alternativ lufthavn Leknes eller Evenes)

•           Mo i Rana (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)

•           Mosjøen (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)

•           Førde (Alternativ lufthavn Sogndal eller Florø)

•           Sandane (Alternativ lufthavn Ørsta/Volda eller Florø)

- Stenging av ni kortbaneflyplasser for kommersiell trafikk er et første tiltak for å sikre at det er tilgjengelig ressurser for å drifte et nettverk av flyplasser. Avinor vurderer fortløpende ytterligere tiltak, inkludert tiltak ved Oslo lufthavn, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12. mars 2020)

Informasjon om skole-, sfo- og barnehagestenging

Skole, sfo og barnehager i Hadsel kommune er stengt for ordinær drift fra og med fredag 13. mars til 26. mars.

På grunn av nasjonale tiltak i forbindelse med korona-pandemien, holder skole, sfo og barnehager i Hadsel kommune stengt for ordinær drift fra og med fredag 13. mars til 26. mars.

Vi vil imidlertid holde åpent for barn der begge foresatte har arbeid i samfunsskritiske funksjoner som helse og omsorg, beredskap og transport, og som ikke har mulighet til å ordne alternativt barnepass for sine barn. For skole gjelder dette barn i 1. til 4. trinn. Elever fra 5. trinn -10.trinn er definert til å klare seg selv hjemme, så fremt de ikke har særskilte behov.

Dersom du som foresatt ikke kan ivareta viktige samfunnsoppgaver uten å benytte skole/sfo/barnehage kontakter du rektor/styrer ved din skole/barnehage.

Denne ordningen varer i første omgang til og med 26. mars 2020.

Takk for at du er med å bidra til nasjonal dugnad!