I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger begrenses aktiviteten på Stokmarknes helsestasjon på grunn av Covid-19.

  • Helsestasjon for ungdom er stengt
  • Alle gruppekonsultasjoner er avlyst
  • Åpen time utgår
  • Vi gjennomfører ikke hjemmebesøk, og flere av de ordinære konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet utgår. Vekt-/trivselskontroller av de yngste barna, all vaksinasjon, utvalgte svangerskapskontroller og andre nødvendige oppfølginger prioriteres.

Hvis du har spørsmål, kontakt oss på tlf. 76 16 42 20.

Alle som har timeavtaler som utgår vil bli kontaktet. Andre møter som avtalt.

Ikke kom innom helsestasjonen hvis du ikke har avtale.

Vi oppfordrer sterkt til å følge med på nettsidene til Hadsel kommune. Det kommer det fortløpende informasjon om koronasituasjonen.

Informasjon og konkrete råd om koronaviruset på sidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge