Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Hvordan skal Stokmarknes by utvikle seg?

Stokmarknes i

Forslag til sentrumsplan ligger nå ute på høring, og høringsfristen er 08.01.2016. I denne forbindelse inviterer vi til folkemøte torsdag 3. desember kl. 19.00 i Hadsel rådhus.  Da har du som innbygger eller næringsliv anledning til å komme med dine innspill. Med mulighetene i fokus skaper vi fremtiden. Du kan laste ned planen i sin helhet på følgende adresse: http://www.hadsel.kommune.no/reguleringsplan-sm43-stokmarknes-sentrum-offentlig-ettersyn.5813872-343641.html. Du oppfordres til å komme med innspill innen 8.1.2016. Innspill sendes til: Hadsel kommune, Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes, evt. epost postmottak@hadsel.kommune.no.

 

2015-11-12

Områdereguleringsplanen på 1-2-3:

 • Avklarer hva flatene i sentrum kan brukes til, avklarer utnyttelsesgrader og byggehøyder. Ingen større arealendringer, høyere utnyttelsesgrader på de fleste eiendommer, tillatt å bygge høyere på en del bygg (info om hvilke finnes i planbestemmelsene).

 • Avsetter ekstra arealer i sjø til kai slik at vi får laget flere plasser til besøkende småbåter samt tilstrekkelig arealer til tiltak utenfor nytt vernebygg over gamle Finnmarken

 • Enveiskjøring i Ranværingsgata (det blir lov å kjøre ut fra Markedsgata og ikke andre veien). Gjøres for å minke trafikken i Markedsgata og flytte mer trafikk til Havnegata

 • Markedsgata skal fremdeles være to-veis kjørt men ha lav fart og høy grad av trafikksikkerhet. Barn, unge og myke trafikanter prioriteres i gatebildet.

 • Rundkjøring i krysset Ranværingsgata/Fv82 for å bedre trafikksikkerheten og gjøre det tryggere for barn og unge. Sving på Elkjøp-hjørnet rettes litt ut.

 • Samme bussholdeplasser som før, men her legges i tillegg opp til moderne buss-skur

 • Torget defineres som byens senter (origo), og byens «fugleberg» der vi alle møtes.

 • Planforslaget er helt konkret på enkelte deler, bl.a. rundkjøringen. I Markedsgata og rundt Hurtigrutens hus og det fremtidige vernebygget er her bare satt av nødvendige flater. Her skal arkitektene inn å tegne. For miljøgata i Markedsgata sin del vil arkitektforslagene bli presentert i et folkemøte og diskutert. Dato for møtet er ikke fastsatt.

 • 4 siktsoner er lagt inn for å opprettholde byens tilknytning mot sjøen.

 • Det skal utarbeides en form- og byggeskikksveileder for å øke den estetiske kvaliteten på nye tiltak, og rehabilitering av eksisterende bygg/anlegg.

 • Universell utforming vektlegges i større grad

 • Egne skiltregler

 • Parkeringsnorm, og anledning til frikjøp av parkeringsplasser

 • Sykkelparkering utenfor alle nye tiltak, rehabiliterte tiltak

 

Planforslaget er laget på slik måte at det er mulig å gjennomføre og finansiere. Barn og unge, myke trafikanter skal prioriteres og gis en høyere status. Vi ønsker oss også flere gående i Markedsgata. Dette vil gi oss gode synergier i forhold til handel, trivsel, sosiale forhold, trafikksikkerhet. Hva er viktig for deg?

 

Tip a friendTips en venn