www.hadsel.kommune.no

Hvordan henvender jeg meg til habilitering og rehabilitering?

Alle kan henvende seg til habilitering og rehabilitering direkte, både privatpersoner og profesjonelle. Skriv ut aktuelt skjema:

Skjema for barn og unge:     Henvisning barn og unge 2.doc PDF document ODT document  

Skjema for voksne og eldre: Henvisning voksne og eldre 2.doc PDF document ODT document

 

Send utfylt skjema per post til:

Fysio- og ergoterapitjenesten, Helsehuset, Dr. Thodesgt. 8, 8450 Stokmarknes.

Du vil deretter bli kontaktet for timeavtale.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME