Hva slags hjelp kan du få?
Hadsel kommune og NAV Hadsel kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:
• Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
• Å sette opp et husholdningsbudsjett
• Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
• Gjøre avtaler med dem du skylder penger
• Skrive søknad om utsettelse av betaling
• Få opplysninger om rettigheter og plikter
• Dersom du har mye så gjeld at det er umulig å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning
• Hjelp til å ta kontakt med aktuelle kreditorer
• Kontakt med namsmannen

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.
Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, har de plikt til å henvise videre til noen som har denne kompetansen.

Hvordan søker du?
Hadsel kommune og NAV Hadsel tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld.
Ta kontakt med NAV Hadsel, Rådhuset, 8450 Stokmarknes.

Økonomisk rådgivning er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg.

Relevante vedlegg til søknaden kan være:
• Utskrift av ligning
• Siste tilgjengelige selvangivelse
• Saldo på alle konti
• Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
• Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
• Dokumentasjon på eventuell bostøtte
• Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
• Kvittering for betalt husleie og strøm
• Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.
• Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
• Utgifter til forsikring
• Opplysninger om innskudd i spareordninger
Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Saksgang
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver.
Følgende fremgangsmåte er vanlig:
• Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett
• Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen
• Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med deg