www.hadsel.kommune.no

Hva koster en langtidsplass?

Prisen på en langtidsplass beregnes etter din inntekt etter skatt. Dette utgjør 75 % av grunnpensjonen og 85 % av øvrige pensjoner og inntekter.

Satser for langtidsopphold er fastsatt i statlig forskrift jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME