Du kontakter NAV Hadsel ved å ringe 55 55 33 33. Da får du snakke med en ansatt ved NAV kontaktsenter. De prøver å besvare din henvendelse. Dersom det er behov for det, setter de deg videre til din saksbehandler på ditt NAV-kontor.

NAV-kontorene skal også sikre at bedrifter i Hadsel har nødvendig tilgang til kompetent arbeidskraft. Bedrifter kan henvende seg til NAV-kontoret og få bistand til å få rekruttert tilgjengelig arbeidskraft. NAV har eget nummer for bedrifter: 55 55 33 36 (tast 1).

NAV-kontorene skal også bistå slik at du får de ytelser du har krav på.

Ut over dette har NAV-kontoret i oppgave å gi deg nødvendig økonomisk rådgivning. For de som mangler bolig  eller har en ustabil bosituasjon har NAV-kontoret i oppgave å bistå slik at du er sikret et sted å overnatte, og NAV-kontoret kan også bistå med råd og veiledning når det gjelder din boligsituasjon.

Dersom du trenger bistand fra NAV-kontoret fordi du er arbeidsledig eller har ulike helseutfordringer som påvirker din arbeidssituasjon, eller fordi du mangler bolig, så kan du ta kontakt med NAV-kontoret og be om å få en fast saksbehandler som du kan ha kontakt med og få råd fra.

Du må være forberedt på at du ikke vil kunne få avtale med din saksbehandler samme dag som du oppsøker NAV-kontoret. Dersom kontoret ikke kan gi deg tilstrekkelig råd og veiledning av skrankepersonalet vil du få time hos din saksbehandler så snart dette er mulig. Vanligvis vil det kunne skje innen 1 uke etter henvendelse.