Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes. Ta derfor kontakt med kommunen for råd og veiledning.

Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte.

Les mer om startlån på www.husbanken.no.

Brosjyre om startlån.