I henhold til helsedirektoratets anbefalinger er vi i gang med opptrapping til normal aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Vi er glad for at vi nå kan åpne opp mer av vårt tilbud til dere. Ring oss gjerne, vi er tilgjengelig for dere på telefon.

I tillegg kan vi ønske dere som har avtale velkommen til våre nye lokaler i Hadsel helsesenter (dr. Thodesgate 8).  Åpningstid er 08.30- 15.00, og vår kontakttelefon er fremdeles 76164220.

Følgende smitteverntiltak er nødvendig for å ivareta alle på en god måte:

 • Barn, foreldre, ungdom eller gravide som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon, til jordmor eller til skolehelsetjenesten. Det kan etter avtale gjennomføres konsultasjonen via telefon eller video.
 • Dere bør komme til oppsatt tid og ikke oppholde dere lengre i våre lokaler enn nødvendig.
 • Antall besøkende på venterommet begrenses og vi ber dere holde avstand til andre så langt det er mulig
 • Barnet følges av en forelder/ voksen og søsken tas ikke med- såfremt ikke annet er avtalt.
 • Partner kan følge den gravide til konsultasjon i uke 32.
 • Stellerom benyttes kun via kontakt med helsestasjonens personale.
 • Ikke kom på helsestasjonen hvis du ikke har avtale- ta heller kontakt med oss på telefon 76164220.
 • Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.
 • Gruppekonsultasjoner utgår inntil videre, men det planlegges alternative løsninger.
 • Åpen time utgår.

Svangerskapsomsorgen:

 • Tilbudet om svangerskapskonsultasjoner opprettholdes etter anbefalinger i nasjonale retningslinjer og prioriteringer blir gjort etter individuell vurdering og risiko. Alternative løsninger kan være telefonkonsultasjon og videokonsultasjon.

Helsestasjon 0-5 år

 • Tilbudet vil etter hvert bli tilnærmet normalt. Vi må allikevel ta høyde for litt ventetid for konsultasjoner som er blitt utsatt grunnet Covid- 19.

Tilbud i skolehelsetjenesten

Gjenopptas for 1.-4 trinn. Inntil grunnskolen for de øvrige klassetrinn og videregående skole åpner, er skolehelsetjenesten tilgjengelig for henvendelser per telefon og vi følger opp barn og ungdom med behov.

I tillegg tilbys følgende:

 • 5.-7 trinn: gjennomføre veiing og måling og Barnevaksinasjonsprogrammet.
 • 8.-10 trinn (ungdomsskolen): gjennomføre 8. trinns samtale, veiing og måling og barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Videregående skole har tilgang til helsesykepleier på skolen.

Helsestasjon for ungdom:

 • Tilbudet åpnes midlertidig ved at helsesykepleier kan kontaktes på telefon nr. 952 01 105, mandag -torsdag kl 10. Helsesykepleier vil kunne ta kontakt med lege ved behov.tar med