Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Heidi Torkildson Ryste

Helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom(HFU). Helsestasjoner ivaretar også flyktningehelsetjeneste.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Helsestasjonen skal være et ressurssenter med et tverrfaglig og helhetlig helsetilbud for barn og unge.

Dersom du flytter til kommunen, må du selv ta kontakt med helsestasjonen slik at vi får barnet ditt inn i oppfølgingsprogrammet vi tilbyr. Dersom du flytter fra kommunen, er det fint om du tar kontakt med oss sånn at vi kan sende over barnets journal til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste.

På helsestasjonen jobber helsesykepleiere, jordmødre, sekretærer og leger.

Oversikt over tilbudet, finner du under tjenester.

Helsestasjonen og HFU finner du på Helsehuset i Dr. Thodesgt. 8.

Spørsmål og svar

Regelverk

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME