Helse, omsorg og velferd ikon.

Rus og psykisk helse

En mann som holder en baby.