Helse, omsorg og velferd ikon.

Omsorgsbolig

En mann og en dame.

Hadsel kommune har omsorgsboliger på Stokmarknes, Melbu, Langøya og Innlandet. Tjenestekontoret har tildelingsmyndighet på omsorgsboliger i regi av Hadsel kommune, Hadsel Eiendom og Riarhaugen borettslag.

Søknadsskjema om omsorgsbolig finner du her:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig

Heldøgns bemannet omsorgsbolig er et tilbud for deg som har behov for bolig med tilgjengelig personale gjennom hele døgnet. Dette tilbudet gis på Thodebo omsorgsboliger, Ekren omsorgsboliger og Innlandet alderssenter.

Du betaler derfor husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Det er knyttet fast personell fra hjemmetjenesten til boligene. Den enkelte får enkeltvedtak etter en individuelle vurdering av behovet for bistand.

Søknad om heldøgnsbemannet omsorgsbolig:
Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknad om heldøgns bemannet omsorgsbolig rettes til Tjenestekontoret for omsorgstjenester.