Helse, omsorg og velferd ikon.

NAV Hadsel

En mann som holder en baby.

Nav-kontorets hovedoppgave er å bidra til at innbyggerne i Hadsel kommer i jobb, eller beholder jobben de har. I denne sammenhengen benyttes ulike virkemidler:

  • Råd og veiledning knyttet til arbeids- og yrkesvalg, arbeidssøking etc.
  • Formidling av kontakt mellom arbeidsgiver og arbeidssøker
  • Arbeidsmessig bistand i forbindelse med sykdom og helseutfordringer
  • Ulike arbeidstreningstiltak på arbeidsplass eller i skjermet bedrift
  • Kompetansegivende kurs og programmer

Les mer om NAV sine tjenester på www.nav.no.

Åpningstid og kontaktinfo:
NAV Hadsel har åpent mandag, tirsdag og torsdag mellom kl. 12:00 og 14:00.
NAV vil være å treffe på telefon 55 55 33 33 mandag – fredag mellom kl. 08:00 og 15:30.
NAV kan også kontaktes på www.nav.no hele døgnet

Leder NAV Hadsel: Birte Pedersen
Telefon: 55 55 33 33 (08.00-15.30)