Helse, omsorg og velferd ikon.

Miljøarbeider-tjenesten

Miljøarbeidertjenesten gir opplæringstjenester og praktisk bistand til personer med ulike funksjonshemminger og personer med psykisk utviklingshemming.