Kommunal bolig

Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.


Flyktninger

For flyktninger som mottas etter avtale mellom Hadsel kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI stiller kommunen bolig til disposisjon uten søknad. Det gis en leiekontrakt på tre år. Ønsker du å bytte bolig innen tre år, eller ønsker du bolig utover tre år, ta kontakt med Hadsel eiendom KF.