Helse, omsorg og velferd ikon.

Helsestasjon

Vi tilbyr svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom (HFU) 13-23 år, etter nasjonale retningslinjer for tjenestene.

De ulike tjenesteområdene har sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på psykisk, fysisk og sosial utvikling. Tjenestetilbudet innebærer helseundersøkelser, vaksinering, undervisning, veiledning, oppfølging og henvisning til andre tjenester ved behov.

Ved helsestasjonen jobber helsesykepleiere, jordmødre, sekretærer og leger.

Tjenestene er et lavterskeltilbud og gratis å benytte.

Dersom du flytter til kommunen, må du selv ta kontakt med oss slik at vi får barnet ditt inn i   vårt oppfølgingsprogram. Hvis du flytter fra kommunen, er det fint om du tar kontakt med oss sånn at vi kan overføre barnets journal til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste.

Oversikt over tilbudet, finner du under de ulike tjenesteområdene.

Kontaktinformasjon

Telefon: 76 16 42 20

Besøksadresse: Helsehuset, Dr. Thodesgate 8, 8450 Stokmarknes


Vi har telefontid:

mandag kl. 9.00-11.00 og 12.30-13.30
tirsdag-fredag kl. 9.00-11.00 og 13.00-15.00

Ledende helsesykepleier: Gro Rønning Nyvold
Telefon: 993 18 805