Helse, omsorg og velferd ikon.

Fysioterapi, Ergoterapi og hjelpemidler

En mann som holder en baby.

Fysioterapeuter har spesiell kompetanse om kropp, bevegelse og funksjon i et helseperspektiv. Fysioterapeuter arbeider for å bedre og vedlikeholde menneskets funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav, og gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Fysio- og ergoterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig ansvar overfor pasienter og brukere.

Vi er organisert slik:
Kommunal fysio- og ergoterapitjeneste med tre fysioterapeuter og en ergoterapeut.

Åtte privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler fordelt på fire ulike institutter lokalisert på Stokmarknes og Melbu.

Kontaktinfo
Ledende fysioterapeut: Line Grongstad Jenssen
Telefon: 948 76 084