Helse, omsorg og velferd ikon.

Flyktning-tjenesten

En mann som holder en baby.

Flyktningtjenesten er en kommunal enhet underlagt kommunedirektøren.  Enheten har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger i Hadsel kommune.  Vi jobber tett sammen med andre sektorer og tjenester, med fokus på at alle bosatte skal få et helhetlig og likeverdig tilbud som andre beboere i kommunen.  Vår hovedoppgave er å følge opp deltakere i introduksjonsprogrammet.

Definisjoner:

Kontaktinfo Hadsel kommune

Besøks- og postadresse : Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes
Postadresse e-post: postmottak@hadsel.kommune.no
Telefon sentralbord: 76 16 40 00

Enhetsleder: Vegard Steingrimsen
Telefon: 76 16 41 18 / 46 90 01 73
E-post: vegard.steingrimsen@hadsel.kommune.no