www.hadsel.kommune.no

Melbu Samfunnshus

Hadsel Voksenopplæring

Hadsel voksenopplæring har tilbud til alle innvandrere i Hadsel kommune som har behov for opplæring i norsk med samfunnskunnskap.

Skolen har rektor, inspektør, saksbehandler, 8 fast ansatte lærere og 2 faste assistenter.  I tillegg kommer midlertidig ansatte i vikariater og prosjekter.

Det er ca.100 deltakere i voksenopplæringa. Skolen har åpent fra kl 09- 15 00. Vi tilbyr undervisning 5 dager pr. uke.

Skolen har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne i Hadsel kommune.

Det gis opplæring i grunnleggende ferdigheter lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Skolen har løpende inntak og følger skoleruta i Hadsel kommune.

Kalender

Gi tilbakemelding