Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Hadsel kommunes kulturpris 2021 til dugnadsgjengen på MS Gamle Finnmarken

Tor-Einar Olsen, Nils Mortensen, Karsten Danielsen, Kjell Hanssen, Otto Dahl og Svein Tore Andreassen fikk Hadsel kommunes kulturpris etter å ha tatt vare på MS «Finnmarken» i over 20 år. Ordfører Aina Nilsen delte ut prisen. Svein Tore Andreassen v 2022-02-17

FIKK KULTURPRISEN: Tor-Einar Olsen, Nils Mortensen, Karsten Danielsen, Kjell Hanssen, Otto Dahl og Svein Tore Andreassen fikk Hadsel kommunes kulturpris overrakt av ordfører Aina Nilsen. Svein Tore Andreassen var ikke til stede under overrekkelsen. Prisen består i tillegg til heder og ære, av et diplom med et tresnitt av Lars Erik Karlsen med vår karakteristiske Møysalen på, i tillegg til et lokalt kunstverk. I år er det Siv Johansen som har laget flere uniformerte JA-menn. Foto: Atle Nielsen

 

Ordfører Aina Nilsen kunne endelig dele ut kommunens kulturpris i dagens kommunestyremøte.

Prisen blir bare delt ut annethvert år og ble delt ut første gang i 1978. Prisen for 2021 ble delt ut for 21. gang.

Formålet med kulturprisen er å gi honnør til mottaker, og støtte arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet.

Kulturprisen utdeles til en person eller gruppe som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til å fremme kulturlivet.

Hovedutvalg for oppvekst tar avgjørelse om hvem kulturprisen skal tilfalle, og i år hadde de valget mellom 8 gode nominerte Hadselværinger.

Ordfører Aina Nilsen sa i sin tale da hun delte ut kulturprisen til dugnadsgjengen på MS Gamle Finnmarken:

«Det er en gjeng med menn i Hadsel som har stått på i over 25 år og passet på ei dame i Stokmarknes. Med sin kompetanse og omsorg har de pusset, stelt og tatt vare på ho hver dag. Det er et gjeng pensjonister som har hatt et forhold til ho lenge før ho ble satt på land på Stokmarknes. Dere har nå kanskje skjønt at ho vi snakker om er M.S gamle Finnmarken fra 1956. Forslagsstiller var ganske klar på at: Uten den utrettelige dugnadsinnsatsen fra disse entusiastene hadde ikke Hadsel hatt dette unike museet. 

Mange kjenner til tidligere kaptein om bord Sten Magne Engen som fikk Hadsel kommunes kulturpris i 2015 med følgende begrunnelse; pådriver styremedlem, styreleder i foreningen Hurtigrutemuseet og Stiftelsen gamle Finnmarken. Ildskjel for å ivareta og fremme denne viktige delen av vår kystkultur.

Men skal 65.000 dugnadstimer beregnes trengs det flere hender og pensjonerte maskinister, dekksgutter, kokker og entusiaster som har stått på i mange år. Mange av dem er mer usynlige for folk flest, men trofast har de møtt opp hver dag siden båten kom på land og passet på den med omtanke og kunnskap. De de har gjort en formidabel innsats av frivillig arbeid.

Regjeringen har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. Dette er et stort lagarbeid og tre av fire nordmenn er med i en eller flere frivillige organisasjoner, og tall fra Frivillighet Norge viser at det frivillige skaper verdier for nesten 80 milliarder årlig.

Det er ikke tvil om at dugnadsgjengen her har bidratt i en stor verdiskaping. De har brukt av sine pensjonistdager på å fremme en viktig del av vår kysthistorie til det beste for fellesskapet. Det er derfor en stor glede å få frem dugnadsgjengen på MS Gamle Finnmarken fra 1956:

Otto Dahl, Tor Einar Olsen, Karstein Danielsen, Kjell Hansen, Svein Tore Andreassen og Nils Mortensen. Dette er gjengen som har stått sammen med Sten Magne som fikk prisen i 2015. 

Tusen takk for en flott innsats til dere alle, og jeg må bare gi min tilslutning til forslagstiller: uten den utrettelige dugnadsinnsatsen fra disse entusiastene har ikke Hadsel hatt dette unike museet. Lykke til med det videre frivillige arbeidet i 2022 og årene som kommer. Det er gull verdt.»

 

Tip a friendTips en venn