Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Hadsel kommune satser på lindring ved livets slutt

Noen av personalet som gleder seg til å ta i bruk planen, frra v. Monika Adolfsen, Pia Bjurstam-Antonsen, Ellen Liedstrand, June Olsen, Herdis Solhaug og Tanya Jacobsen

Den 14. september gikk startskuddet for oppstart av prosjektet av "Livets siste dager" ved Stokmarknes sykehjem.

2016-09-29

"Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase" er et konsept som er en videreutvikling av Liverpool Care Pathway og baserer seg på kunnskapsbasert praksis. Planen kan brukes ved forventede dødsfall, for å ivareta døende pasienter og deres pårørende.

Mål ved bruk av planen:
• Å overføre den palliative tankegang
• Å gi et tilnærmet likt tilbud til alle døende
• Å skape gode strukturer i terminalfasen

For å få bruke planen har Hadsel kommune søkt og fått innvilget bruk, via Kompetansesentret for lindring i Bergen. Det er innvilget bruk ved begge sykehjemmene og i hjemmesykepleien. Først ut er altså Stokmarknes sykehjem. Planen brukes ved 404 brukersteder i Norge. Det er sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie som har tatt i bruk planen.

Initiativtakere til prosjektet i Hadsel er tilsynslege Ellen Liedstrand, som har erfaring med planen fra sin tid som turnuslege på sykehus i England. Smertesykepleier v/Stokmarknes sykehjem Pia Bjurstam-Antonsen er prosjektleder for innføring i vår kommune. Sammen har de «kurset» personellet ved sykehjemmet i flere temaer innenfor lindring til døende.

Planen gir en mer systematisk tilnærming av observasjoner og tiltak og skal sikre at alle gjør de samme observasjonene og iverksetter tiltak. I planen finnes også refleksjon etter dødsfall, som skal lede til læring og ivaretakelse for all personell.

Det er viktig å understreke at planen ikke kun er rettet mot kreftpasienter. God lindring skal gis uansett hvilken diagnose den døende har.

Personellet ved sykehjemmet har vært positive til å ta i bruk dette nye verktøy i sin omsorg for den døende pasienten.

Prosjektet har en forankring til det palliative teamet ved sykehuset NLSH Vesterålen. Det er en meget positiv utvikling for hele Vesterålsregionen at vi har fått et lindrende team ved sykehuset med høy kompetanse til støtte og samhandling med kommunehelsetjenesten. Nå bør alt ligge til rette for fokus på god lindring ved livets slutt.

(På ingressbildet fra venstre: Monika Adolfsen, Pia Bjurstam-Antonsen, Ellen Liedstrand, June Olsen, Herdis Solhaug og Tanya Jacobsen ).

Tip a friendTips en venn