Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Hadsel kommune letter på koronatiltakene

koronavirus 2021-01-18

Det åpnes for fritidsaktiviteter for barn og unge igjen og alle skoler går tilbake til gult nivå fra onsdag.

- Vi er glade for at det er det åpnes for fritidsaktiviteter for barn og unge igjen og at skolene nå kan gå tilbake til gult nivå. Det vet vi at vil bety mye for barn og unge, sier ordfører Lena Arntzen.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin sa før helga at Hadsel kommune har god kontroll på smittevernsituasjonen per når og ønsket å lette så mye som mulig på tiltakene.

- Samtidig som vi nå letter på tiltakene, slik vi har ønsket, er det viktig at folk ikke tar lettere på smitteverntiltakene vi har hatt i hele koronaperioden. Det er fortsatt minst like viktig å holde avstand, begrense sosial kontakt og å være nøye på hygiene og å holde seg hjemme ved sykdom. Vi har sett hvor lett lokale utbrudd kan oppstå. Hvis det skjer samtidig som vi skal vaksinere, vil sannsynligvis vaksineringsprosessen bli forsinket, sier Bleidvin.

Regjeringen holdt i dag pressekonferanse om koronasituasjonen og nye tiltak. Noen tiltak, som fortsatt skjenkeforbud, er et nasjonalt forbud. Når det gjelder anbefalinger og tiltak som kan tilpasses lokalt, er tiltakene i Hadsel som følger:

Barnehager og skoler 

 • Ungdomsskoler går fra rødt til gult nivå fra og med onsdag 20.01. Det åpnes også for at videregående skoler kan gå ned til gult nivå fra og med onsdag 20.01 og senest mandag 25. januar.

Arbeidsplasser

 • I Hadsel kommune er det per nå lavt smittepress og få som benytter seg av kollektivtransport. Det åpnes derfor for å jobbe fysisk fra arbeidsplassen igjen fra og med onsdag 20.01.
 • Servicetorget på rådhuset åpner fra og med onsdag 20.01.
 • NAV-mottaket i 2. etasje på rådhuset åpner opp fra og med onsdag 20.01.

- Det er svært viktig at en fortsetter å tenke kohort på arbeidsplassene, slik at en er mindre sårbare dersom det skulle komme smitte. Det er også svært viktig at alle fortsetter å være nøye på avstand, håndvask og spriting, samt å holde seg hjemme ved sykdomssymptomer, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

 

Følgende anbefalinger og regler er nasjonale og vil gjelde i Hadsel:

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 

Reiser

 • Det anbefales ikke å gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. 

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne fra og med onsdag 20. januar. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger og lignende, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

 

 

Tip a friendTips en venn