Hadsel først ut med Ammekyndig helsestasjon

MARKERTE MED PUPPEKAKE: Fra venstre: Silje Kjærvik, Britha Hessen og Gro Rønning-Nyvold. Helsesykepleier Trine Jeremiassen, jordmor Lisbeth Angelsen og helsestasjonslege Mari Sandberg var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bare én av tre helsestasjoner har kvalitetsstempelet «Ammekyndig helsestasjon», som deles ut av Folkehelseinstituttet. Nå er Hadsel først i Vesterålen med utmerkelsen.

– Dette henger høyt og er resultatet av omfattende jobbing over lengre tid, i tillegg til vanlig drift, sier ledende helsesykepleier, Gro Rønning-Nyvold.

I anledning at det synlige beviset på kvalitetsstempelet er kommet i hus, markerte helsestasjonen med passende, spesialbestilt kake.

 

Skal sikre lik hjelp

Å være en ammekyndig helsestasjon innebærer blant annet at de ansatte har gjennomført en omfattende brukerundersøkelse og utarbeidet en grundig ammeprosedyre.

– Det skal sikre at selv om det er ulike personer som utøver tjenesten, skal tilbudet være kvalitetsmessig forankret og gi en trygghet til brukerne våre, sier Rønning-Nyvold.

– «Ammekyndig helsestasjon» innebærer at du skal være sikret lik hjelp uavhengig av hvor i landet du bor, sier helsesykepleier Britha Hessen.

Målet ved en ammekyndig helsestasjon er å beskytte, fremme og støtte amming og sikre en best mulig start for babyene ernæringsmessig. Når det er utfordringer, skal helsestasjonen støtte og veilede.

– Det er viktig å få med at vi også skal støtte og ha et tilbud til de mødrene som av ulike grunner ikke ammer, sier Hessen.

Helsesykepleierne i Hadsel bruker mye tid på ammeveiledning.

– Det gjør vi nesten daglig, så det er en stor del av jobben, sier helsesykepleier Silje Kjærvik.

– Vi ser hvor viktig det er å ha gode rutiner for ammeveiledning. For de fleste er ikke amminga kommet skikkelig i gang når de reiser fra sykehuset etter et døgn eller to, sier Rønning-Nyvold.

 

Unikt for Norge

136 av 356 kommuner i Norge har Ammekyndig helsestasjon. Tiltaket er unikt for Norge, men Verdens helseorganisasjon (WHO) har vist interesse for det.

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the «Baby-Friendly Hospital Initiative» (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger.

Den norske oppfølgeren er mor-barn-vennlige sykehus. I 2018 ble over 90 prosent av norske barn født på godkjente mor-barn-vennlige sykehus.

På bakgrunn av forskning og erfaring har WHO/UNICEF stilt ti krav som en føde/barselavdeling må innfri for at den skal kunne erklæres mor-barn-vennlig.

I Norge omfatter denne standarden også helsestasjoner, som kan godkjennes som ammekyndige helsestasjoner.

Helsestasjonen i Hadsel har blant annet undersøkt hvor mange som ammet før de ble ammekyndig helsestasjon og vil gjøre en ny kartlegging etter ett år for å måle effekten.

 

 

Siste nyheter