Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
hadseleiendom

Hadsel Eiendom KF

Hadsel Eiendom KF har ansvar for forvaltning og vedlikehold av 181 kommunale utleieboliger. Dette gjelder flere typer boliger:

  • Ordinære utleieboliger
  • Omsorgsboliger i forskjellige kategorier. Søknad om omsorgsbolig sendes til Tjenestekontoret.

Kommunale boliger finnes på Stokmarknes, Melbu, Grytting, Strønstad og Bjørnhaugen på Sandnes. Sistnevnte er omsorgsboliger.

Kommunale boliger leies ut til personer som ikke selv greier å skaffe seg egnet bolig, midlertidig eller permanent. Det er normalt venteliste til kommunal bolig.

Tilbudet er behovsprøvd, og tildeling gjøres etter prioritering i boligmøter. Deltakere på boligmøtene er Hadsel Eiendom, NAV, Flyktningetjenesten og Tjenestekontoret.

Husleie i kommunale boliger ligger omtrent på nivå med det lokale markedet.

Foretaket har fra 01.07.17 også overtatt drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg (skoler, sykehjem etc.), herunder renhold og vaktmestertjenester.

I tillegg behandler foretaket søknader til følgende ordninger:

  • Startlån
  • Bostøtte
  • Tilskudd til tilpasning
  • Tilskudd til etablering
  • Tilskudd til utredning og prosjektering

Foretaket har 41 ansatte.

 

Kontaktinfo:

Telefon: 76 16 45 44

Epost: eiendomsforvaltning@hadsel.kommune.no

Postadresse: Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes

Besøksadresse: Måkeveien 39, 8450 Stokmarknes

 

Daglig leder /boligutleie: Vegard Melchiorsen,
76 16 45 41/vegard.melchiorsen@hadsel.kommune.no

Vedlikehold boliger: Jan-Ivar Ellingsen
76 16 45 43/Jan.ivar.ellingsen@hadsel.kommune.no

Drift og vedlikehold formålsbygg: Frank Dahlberg
76 16 41 57/frank.dahlberg@hadsel.kommune.no

Renholdsleder: Anne-Lise Seldorsen
95 20 99 67 anne-lise.seldorsen@hadsel.kommune.no

Startlån/bostøtte/tilskudd: Jim-Steve Sletten
76 16 40 88/Jim-steve.sletten@hadsel.kommune.no

Prosjektleder: Glenn Andersen
76 16 41 52/glenn.andersen@hadsel.kommune.no

 

Søknader