www.hadsel.kommune.no

Picasa

Habilitering og rehabilitering

Hadsel har to kommunale fysioterapeuter og en kommunal ergoterapeut som i tillegg til oppsøkende tjenester har kontorer og behandlingsrom i Helsehuset, 2.etg. Vi tilbyr habilitering og rehabilitering både i våre lokaler eller der du er på dagtid. Dette innebærer at hvis du ikke kan oppsøke tjenesten eller tilbudet av andre grunner bør skje i ditt hjem, i barnehagen, på skolen, på et sykehjem eller i avlastningsboligen så kommer vi til deg.

Innen habilitering og rehabilitering jobber ergo- og fysioterapeutene alltid nært og tverrfaglig med andre fagområder lokalt, regionalt og nasjonalt og deltar ved bruk av individuelle planer og i ansvarsgrupper.

Kommunens Tjenestekontor for omsorgstjenester  er kommunens koordinerende enhet. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Dine egenandeler for fysioterapi er fastsatt og reguleres ved nasjonale, årlige forhandlinger. Når du har betalt et visst beløp for fysioterapi kan du ha rett på frikort 2. Hvis du ikke kan benytte offentlig transport kan fysioterapeuten rekvirere skyss til deg gjennom pasientreiser og du kan ha rett til frikort 1.

Ergoterapi er gratis.

Slik henvender du deg

Bruk helst vårt henvendelsskjema, se under "Spørsmål og svar" nede på denne siden. Eller velg fra meny i høyre marg.

Ventetid

Avhengig av årsak og behov kan det være ventetid på habilitering og rehabilitering. Ventetiden varierer fra få dager til noen måneder. Etter at din henvendelse er vurdert kan vi svare direkte på din ventetid.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME