www.hadsel.kommune.no

Grunnskoleopplæring for voksne

Opplæringsloven §4- A1  Grunnskoleopplæring for voksne

Opplæring etter §4  voksnes rett til grunnskoleopplæring er gratis for de som har rettigheter etter Opplæringsloven.

Det gis opplæring i 5 grunnskolefag som fører frem til et vitnemål eller kompetansebevis. Du kan velge, full eller heltid, enkeltfag eller flere fag.

Fagene er norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Undervisningen er tilpasset voksne og individuelt tilpasset den enkelte.

Det gis opplæring i grunnleggende ferdigheter etter §4- A1: lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Det er ikke søknadsfrist men løpende inntak gjennom hele året.

Ferdighetene kan tilpasses den enkeltes arbeidssituasjon og i samarbeid med arbeidsplassen. Du kan også melde deg opp til privatisteksamen i alle 5 fagene som du trenger for å få vitnemål. Du kan også ha rett til realkompetansevurdering i et eller flere av fagene.

Rettigheten til spesialundervisning §4- A2 er også gjeldende.

Søknadsskjema finner du på hjemmesiden, på Servicekontoret i Hadsel eller ved å ta kontakt med skolen.

Ta gjerne kontakt for en samtale hvis du har behov for mer informasjon.

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME