Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Gode nyheter for Hadsels klimaregnskap

Sektorfordelte utslipp per år Hadsel 2022-01-24

Nye utslippstall for Kommune-Norge ble forrige uke lansert av Miljødirektoratet. Klimaregnskapet viser at 67 prosent av kommunene hadde nedgang i utslipp av klimagasser i 2020.

Også Hadsel var en av kommunene hvor klimagassutslippene har gått ned. Mellom 2019 og 2020 hadde Hadsel en nedgang på 7 prosent. Til sammenlikning hadde Øksnes, Andøy, og Bø en nedgang på henholdsvis 1, 4 og 5 prosent, mens Sortland hadde en økning på 8 prosent. Totalt sett har alle kommunene i Nordland fylke hatt en nedgang på 6,4 prosent. Klimagassene det er snakk om er CO2, metan, og lystgass.

Med det er Hadsel på 93. plass blant landets 356 kommuner i nedgang av klimagassutslipp fra 2019 til 2020. De mest sentrale endringene i Hadsel sitt regnskap er en betydelig nedgang i utslipp fra passasjerfartøy (ferge og hurtigbåt). Også innenfor de øvrige typene passasjertransport (buss, cruiseskip og luftfart) utslippene redusert. Kanskje ser vi her noe av effekten av nedgangen i reiseaktivitet under pandemien. Utslipp fra avløp har derimot økt betraktelig. Dette skyldes ikke nødvendigvis en økning i faktiske utslipp, men et forbedret statistikkgrunnlag. Vi har vært i kontakt med Miljødirektoratet, som sier at grunnen til økningen er fordi Nordlaks Produkter har begynt å rapportere inn karbonmengden i industriavløpsvannet sitt. Dette gir da altså utslag på klimaregnskapet i form av økte utslipp.

I Nordland hadde Meløy den største nedgangen (23 prosent), mens Sortland hadde den største økningen (8 prosent), som hovedsakelig skyldes at hurtigruten har hatt to skip i opplag på kai i Sortland. I 2020 ble det sluppet ut 44 932 tonn klimagasser i Hadsel, 27 435 tonn i Øksnes, 17 425 tonn i Bø, 33 518 tonn i Andøy, og 66 750 tonn i Sortland.

For å beregne utslippene henter Statistisk sentralbyrå inn data fra en rekke kilder. Kildene leverer data på ulike tidspunkt. Av den grunn har klimaregnskapet en forsinkelse på to år. Oversikten er fordelt på ni sektorer.

Tip a friendTips en venn