Gi ditt innspill til Hadsel kommunes kommuneplan.

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Publisert | Oppdatert 11. mars 2019