Oppdatert 20/9-2022.

Arealplanen er under arbeid. Det er derfor ikke ønskelig med nye innspill før politisk nivå legger ut arealplanen til høring, forhåpentligvis i oktober 2022