Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Generelt om miljøfyrtårn

 

 

miljøfyrtårn.jpg        

 

 

Generelt om Miljøfyrtårn

Konkret verktøy for miljøledelse

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

Norges mest brukte miljøsertifikat

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Her kan du lese mer om hvordan stiftelsen ble opprettet og vår historie. 

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Godkjent miljødokumentasjon

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbudsrunder. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud. 

Nytt fra 2018 er at norske virksomheter som er sertifiserte som Miljøfyrtårn, kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Lønnsomt for miljøet og bunnlinja

For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter og bedrifter. Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen, og et viktig ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. Kunder, ansatte og myndigheter forventer også at bedrifter tar miljøansvar.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Det du gjør i dag har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Miljøfyrtårn er det konkrete verktøyet som gjør det enkelt og lønnsomt å ta miljøansvar. Kom i gang med sertifiseringen nå – og ta smarte og lønnsomme miljøvalg. 

 

 

Informasjon om Hadsel kommunes miljøfyrtårnkoordinator:

Hadsel kommune har Miljøfyrtårnkoordinator som er tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Miljøfyrtårnkoordinatoren er tilgjengelig for spørsmål, bistand og tilrettelegging for miljøfyrtårn. Hadsel kommune har også sertifisør tilgjengelig for bedrifter som ønsker å bli sertifisert, og er behjelpelig til å legge til rette for at din organisasjon skal kunne bli miljøfyrtårn sertifisert.

For svært mange er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt. 

Stiftelsen har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til den enkelte kommune.

Gjennom den årlige miljørapporteringen tilrettelegger Miljøfyrtårn for at virksomheter kan lage klimahandlingsplaner og klimaregnskap. Dermed får kommune-Norge et verktøy i den lokale klimapolitikken. 

 

 

Hadsel kommunes miljøfyrtårnkoordinator har ansvar for å:

• Være kjent med Miljøfyrtårnportalen og spesifikke funksjoner og oppgaver knyttet til rollen som koordinator i kommunen 

• Være kjent med den årlige miljørapporteringsfunksjonen i Miljøfyrtårnportalen 

• Koordinere og praktisk gjennomføre utdeling av miljøfyrtårn-diplom til virksomheter som sertifiseres 

• Informerer og stimulere til at private virksomheter velger å bli Miljøfyrtårn. 

• Være med å opprettholde engasjement for miljø- og klima-arbeid i kommunen. 

• Oppfordre og tilrettelegge for sertifisering av private og 

kommunale virksomheter gjennom incentivordninger. 

• Vurdere innføring av hovedkontormodellen i kommunen 

 

Fiskerparken Egga utvikling har sertifisør, konsulent og hovedkontor konsulent for miljøfyrtårn.

Se hjemmeside www.eggautvikling.no

 

Hvis du har lyst på mer informasjon om Miljøfyrtårn kan du gå inn på www.miljofyrtarn.no

Eller kontakte Hadsel kommunes miljøfyrtårn koordinator:

Anna Hultgren Olsen 

Fiskeriparken Egga Utvikling

e-post: anna@eggautvikling.no

tlf: 95273827

Egga Logo.jpg