You are currently viewing Gave fra NAF i Hadsel

Gave fra NAF i Hadsel

Innlandet barnehage hadde en betydelig dugnadsinnsats på uteområdet i vår, der det ble fokusert på bl.a. veier og trafikk. Dette ble lagt på hjemmesiden, og kom også i avisen.

I den forbindelse ble vi kontaktet av Kjell Karlsen fra NAF i Hadsel, som ønsket å bidra med materiell til trafikkopplæring, noe vi selvfølgelig ble veldig glad for:) Han kom på besøk like før ferien, og det var derfor ikke mange barn tilstede. Men de som var her hadde rene julaften den dagen! I tillegg til læremateriell, hadde han med nye refleksvester til barna, hver sin «Naffen»-refleks, samt utstyr til tur: tursekk og sitteunderlag.

Vi ønsker å rette en stor takk til NAF Hadsel v/Kjell Karlsen for gaven, og lover at det skal bli flittig brukt!

Hilsen små og store i Innlandet barnehage