www.hadsel.kommune.no

Heidi Torkildson Ryste

Fysioterapi og ergoterapi

Velkommen til fysioterapi og ergoterapi i Hadsel kommune. Velg fra menyen på høyre siden eller gå til forsiden og søk.

 Vi er organisert slik:

  • Tre kommunalt ansatte fysioterapeuter og en ergoterapeut med lokaler på Stokmarknes.

  • Åtte privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler som jobber på fire ulike institutter; lokalisert på Stokmarknes og Melbu.

Fysioterapeuter har spesiell kompetanse om kropp, bevegelse og funksjon i et helseperspektiv. Fysioterapeuter arbeider for å bedre og vedlikeholde menneskets funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav, og gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. 

Fysio- og ergoterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig ansvar overfor pasienter og brukere.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME