Frist for endring i søknad om produksjonstilskudd

Søknadene om produksjonstilskudd er mottatt hos Hadsel kommune. Ønsker med dette å minne om frist for endring av søknadsopplysninger i søknad om produksjonstilskudd.

Endre søknadsopplysnigner inntil 14 dager etter søknadsfristen uten reduksjon i tilskudd

Foretak som har levert søknaden innen fristen 15. mars og 15. oktober kan endre søknadsopplysningene inntil 14 dager etter søknadsfristen, uten at utbetalingen reduseres med 1 000 kroner per dag (jf. andre ledd siste punktum). Søker kan altså endre den innsendte søknaden frem til og med 29. mars og 29. oktober.

Ved feilmeldinger

Det bes om å se over oppståtte feilmeldinger i søknad om produksjonstilskudd for 2022. Eventuelle endringer skal på bakgrunn av dette gjøres innen 29. Oktober kl. 23.59

For mer info:

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – kommentarer til regelverk – Landbruksdirektoratet

Siste nyheter