Formålet med denne forvaltningsplanen er at forvaltningen av hjortevilt skal ivareta bestandens og leveområdenes produktivitet og mangfold.

Videre skal forvaltningen sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Nabokommunene i Ofoten, Lofoten og Vesterålen, bør samarbeide om felles mål for hjorteviltbestanden der det er hensiktsmessig å samordne bestandsplanleggingen over kommunegrensene.

Planen finner du ved å klikke her.