Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Forslag til skolebruksplan er ute til offentlig ettersyn og høring

Bilde grunnskolene

Formannskapet vedtok 14.juli å legge kommunedelplan forslag til skolebruksplan for Hadsel kommune 2016 – 2026 ut til offentlig ettersyn og høring. Frist for innspill er satt til 15.september 2016.

2016-07-19

Hensikten med kommunedelplan skolebruksplan er å ha et plandokument som beskriver aktuelle temaområder knyttet til en vurdering av dagens og framtidas skolestruktur i Hadsel kommune.

Sentralt i en slik vurdering står bl.a. følgende forhold:

  • Faktainformasjon om den enkelte skole
  • Elevtall og prognoser, analyse av befolkningsvekst
  • Skolen som læringsarena, faglig og sosialt
  • Økonomiske forhold

Fra rådmannens side legges til grunn at den sentrale målsettingen med plandokumentet er følgende:

  • Hadsel kommune skal ha en skolestruktur som sikrer et forsvarlig pedagogisk, faglig, sosialt og økonomisk tilbud.
  • Nedgang i elevtall over flere år gjør det påkrevd å vurdere endringer som sikrer en mer optimal gruppedeling i skolen og som gir grunnlag for å drifte bruksarealet i skolene mer optimalt.
  • Kommunens samlede økonomiske rammer og utfordringer medfører at endringer er påkrevd for å klare å skape handlefrihet som gir mulighet for investeringer og mer langsiktig planlegging av tjenestetilbudet.
  • Gjennomførte og forestående investeringer og oppgraderinger av kommunens største skoler må dekkes inn ved at grunnskoletilbudet i kommunen optimaliseres og fortettes.

Saken er publisert på hjemmesidens fane for Høringer og Kunngjøringer - og her er lenke til saksfremlegget og planforslag med tilhørende anbefalinger.

 

Tip a friendTips en venn