Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Forslag til budsjett og økonomiplan på to ukers høring

Skjermbilde  2021  12  03 kl.  08. 39. 52.png 2021-12-02

I formannskapsmøtet 2. desember kom politikerne med sine forslag til Hadsel kommune budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 (klikk for video).

I henhold til kommuneloven § 14-3 4. ledd skal: Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.

Dermed legges samtlige ut til offentlig ettersyn i dag, 2. desember.

Kommunestyret skal i sitt møte 16. desember gjøre det endelige budsjettvedtaket.

 

Fremlagte forslag:

Fellesforslag fra samtlige partier i formannskapet - enstemmig vedtatt i formannskapet 2. desember (tre filer)

Tallene i formannskapets vedtak

Verbalforslag vedtatt i formannskapet

Videreføring fra kommunedirektørens forslag

 

I tillegg legges kommunedirektørens forslag ut på høring:

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektørens forslag til styringsdokument 2022-2025

 

Innspill til budsjettet og økonomiplanen sendes til postmottak@hadsel.kommune.no.

Tip a friendTips en venn