Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Folkehelseuka 2022 – Webinarrekke

Skeiv i Nordland 2022-09-06

"Skeiv i Nordland" og «Hjernen er stjernen - Hvordan oppfatter verden deg og hvordan oppfatter du verden?» er tittelen på to av webinarene du kan følge i forbindelse med Folkehelseuka 2022. NB: Alle webinarene har påmeldingsfrister. 

 

Mandag 12. september    1100 - 1200
«Hvordan styrke friluftslivstilbudet til barn og unge i Nordland?»

v/ daglig leder Morten Dåsnes og rådgiver Jenny Regine Gulliksen, Friluftsrådenes Landsforbund


Friluftsrådenes Landsforbund deler kunnskap og erfaringer fra prosjektet «Friluftslivsaktivitet for barn og unge i ferie og fritid» som bakgrunn for en drøfting av hvordan friluftslivstilbudet i Nordland kan styrkes. Data om omfanget av barn og unges friluftslivsaktivitet, særlig under koronapandemien, presenteres. Man tar opp begrepet grunnleggende friluftslivsferdigheter og presenterer definisjon og 10 punkter. Man formidler råd basert på erfaring og forskning om hva som gir suksess når en har friluftslivstilbud for barn og unge. Videre presenteres det pågående arbeidet med rekruttering og lederutvikling.


Påmelding til webinar         https://forms.office.com/r/g2EtrfRGty

Påmeldingsfrist 11. september
Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for de påmeldte i 1 uke etter direktesendingen.Tirsdag 13. september     1200 - 1300

«Engasjerte seniorer i lokal frivillighet»
v/ seniorrådgiver Ingrid Køhler Knutsen, Helsedirektoratet

Ingrid Køhler Knutsen er seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge/Helsedirektoratet og har ledet arbeidet med utviklingen av Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalsamfunnet.
Seniorer vil bidra med sin kunnskap og erfaring, men hvordan lykkes kommunene med å engasjere seniorene i lokalmiljøet, og skape løsninger med mennesker, ikke for dem?
12 kommuner har utforsket nye metoder og modeller for å engasjere sine seniorer. Erfaringene er samlet i en egen digital veileder proppet med inspirasjon og konkrete verktøy som vil bli presentert på webinaret.


Påmelding til webinar         https://forms.office.com/r/ywx1XX7T0Q

Påmeldingsfrist 12. september
Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for påmeldte i 1 uke etter direktesendingen.


 

Onsdag 14. september    1100 - 1200
«Det gode liv i nord» - ny nettside hos Nordland fylkeskommune
v/ folkehelsekoordinator Kristine Engan, Bodø kommune og rådgiver Gøran Raade- Andersen, Nordland fylkeskommune

 

Det gode liv er en satsning med mål om økt samarbeid for en miljø- og helsefremmende samfunnsutvikling. Gjennom ny nettside inviteres alle kommuner og resten av samfunnet til deltakelse og samarbeid. På denne måten ønsker vi å skape en felles forståelse for hvordan det står til i fylket vårt, og gi konkrete verktøy for hva som kan gjøres for å bidra til en positiv samfunnsutvikling i hver enkelt kommune. I webinaret presenteres satsningen og hvordan du kan bruke den nye nettsiden.


Påmelding til webinar         https://forms.office.com/r/4nVKVCdQmE

Påmeldingsfrist 13. september
Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for påmeldte i 1 uke etter direktesendingen.


Torsdag 15. september   1100 – 1200
«Skeiv i Nordland»
v/ Aasta Karlsen, rådgiver Arkiv i Nordland

Skeivt kulturår 2022 markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Dette har inspirert Arkiv i Nordland til å starte prosjektet Skeiv i Nordland. Prosjektet skal intervjue og dokumentere skeives historie fra hele fylket i ulike aldre, for å fylle store hull i Nordlands historie. Webinaret forteller om prosjektet Skeiv i Nordland.


Påmelding til webinar         https://forms.office.com/r/tMAwxpV98M

Påmeldingsfrist 14. september
Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for påmeldte i 1 uke etter direktesendingen.


Fredag 16. september      1100 - 1200
«Hjernen er stjernen - Hvordan oppfatter verden deg og hvordan oppfatter du verden?»
v/ lege og hjerneforsker Kaja Nordengen

Kaja Nordengen er hjerneforsker, lege og kjent for de bestselgende bøkene «Hjernen er stjernen» og «Hjernetrening», der hun forteller om den fantastiske hjernen vår på en forståelig og underholdende måte.


Påmelding til webinar         https://forms.office.com/r/Ft7HzTYg9n

Påmeldingsfrist 15. september
Foredraget er i opptak og vil være tilgjengelig i perioden 16. – 20. september.

Tip a friendTips en venn