www.hadsel.kommune.no

På fjelltoppen

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge  psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Folkehelsearbeidet er et tverrsektorielt ansvar. I Hadsel kommune er det nedsatt en folkehelsegruppe bestående  av kommuneoverlege samt repr. fra sektor oppvekst, helse og omsorg, teknisk, kultur og NAV Hadsel.
 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME