Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Flyktningtjenesten ber alle med ukrainsk statsborgerskap som ankommer kommunen om å ta kontakt

Det ukrainske flagget ved Hadsel rådhus. 2022-03-09

Служба з інтеграції просить усіх, хто прибуває до муніципалітету з українським громадянством, зв’язатися з нами, щоб ми могли надати вам необхідний наступний супровід та допомогу.

Flyktningstjenesten ber alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap om å ta kontakt slik at vi kan gi deg/dere nødvendig oppfølging og bistand videre.  

Kontakt

Alle ukrainske statsborgere som kommer under§34 får disse rettighetene.

Gjennom flyktningtjenesten kan vi tilby koordinering av kommunale tjenester som helserelatert oppfølging og tilbud til barnehage/ barne- og ungdomsskole og introduksjonsprogram for voksne. Det kan også innvilges etablering i møblert bolig, og nødvendige stønader til livsopphold frem til bosatte er økonomisk selvforsørget. Se på kommunens nettside for flyktningtjenesten.

UDI har fra i dag endret regelverket slik at du ikke trenger reise via Råde ankomstsenter for å registrere deg ved ankomst til Norge.
Se gjeldende link:
 https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/vare-i-norge/#link-30092

Hvis du har et sted å bo
Hvis du har et sted å bo, for eksempel hos venner, familie eller annet nettverk, kan du bli værende der inntil UDI legger ut annen informasjon. Du trenger ikke å dra til Nasjonalt ankomstsenter for å registrere deg. Dette gjelder uavhengig av om du har et biometrisk pass eller andre ID-dokumenter. Du kan også ta kontakt med flyktningtjenesten for muligheter for etablering i egen bolig.

Hvis du ikke har et sted å bo
Hvis du ikke har et sted å bo, kan du kontakte politiet, så vil de ordne transport til Nasjonalt ankomstsenter så du kan registrere deg. 

Informasjon ukrainsk - інформація українською мовою

Служба з інтеграції просить усіх, хто прибуває до муніципалітету з українським громадянством, зв’язатися з нами, щоб ми могли надати вам необхідний наступний супровід та допомогу.

Усі громадяни України, які підпадають під §34, отримують ці права.

Через службу з інтеграції ми можемо запропонувати вам координацію муніципальних послуг, таких як супровід за станом здоров’я та пропозиції для надання місця в дитячому садку/ початковій та середній школі, а також ознайомлювальну програму для дорослих. Також можуть надаватися мебльоване житло та необхідні пільги для проживання, поки мешканці не стануть фінансово самодостатніми. Інтеграційну послугу дивіться на веб-сайті муніципалітету.

З сьогоднішнього дня UDI (Норвезьке імміграційне управління ) змінило правила. Згідно яких вам не потрібно реєструватися через центр  в Рьоде при перетині кордону в Норвегії.

Дивіться за цим посиланням: https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/vare-i-norge/#link-30092

Якщо у вас є де зупинитися
Якщо у вас є місце для проживання, наприклад, у друзів, родичів чи у когось іншого, ви можете залишитися там, доки UDI не надасть наступну інформацію. Вам не потрібно йти до Національного центру прибуття для реєстрації. Це стосується усіх незалежно від того, чи є у вас біометричний паспорт чи інші документи, що посвідчують вашу особу. Ви також можете звернутися до служби з інтеграції щодо можливостей облаштування у власному будинку.

Якщо у вас немає де зупинитися
Якщо у вас немає місця для проживання, ви можете звернутися до поліції, і вони організують транспорт до Національного центру прибуття, щоб ви змогли зареєструватися.

контакт

Informasjon russisk - информация на русском

Служба по интеграции просит всех, кто приезжает в муниципалитет с украинским гражданством связаться с нами, чтоб мы могли предоставить вам необходимое следующее сопровождение и помощь.

Все граждане Украины, которые попадают под §34,  получают эти права.

Через службу по интеграции мы можем вам предложить координацию муниципальных услуг, таких как сопровождение по состоянию здоровья и услуги по получению места в детском саду, в начальной и средней школе, а также ознакомительную программу для взрослого населения. Также может предоставляться меблированное жилье и необходимые льготы для проживания, пока жители не станут финансово независимыми. Интеграционную услугу смотрите на веб.сайте муниципалитета.

С сегодняшнего дня UDI (Норвежское иммиграционное управление) изменило правила. Относительно их не нужно регистрироваться через центр в Реде при пересечении границы в Норвегии.

Смотрите за этой ссылкой. https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/vare-i-norge/#link-30092

Если у вас есть где остановиться

Если у вас есть где остановиться, например, у друзей, родственников или у кого-нибудь другого, вы можете там остаться, пока UDI не предоставит вам следующую информацию. Вам не нужно идти в Национальный центр прибытия для регистрации. Это касается всех независимо от того, есть ли у вас биометрический паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность. Вы также можете обратиться в службу по интеграции относительно возможностей обустройства в собственном жилье.

Если у вас негде остановиться.

Если у вас нет места проживания, вы можете обратиться в полицию и они организуют транспорт к национальному центру прибытия, чтобы вы могли там зарегистрироваться.

контакт

Tip a friendTips en venn