www.hadsel.kommune.no

Hvordan melder jeg fra om vedlikeholdsbehov/mangler for veier, gatelys og brøyting?

 Dersom det oppdages feil eller mangler ved kommunale veier, snøbrøyting eller gatelys ved kommunale veier, kan dette rapporteres via fiksgatami. Ved bruk av dette rapporteringsverktøyet trenger ikke publikum ta stilling til om feilen eller manglen er kommunens ansvar eller andre aktører. En melding vil bli sendt både til kommunen og Statens Vegvesen, som har ansvaret for vedlikehold ved fylkesveiene.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME