Tidlig innsats for barn og unge (BTI)

Barn og unge som trenger hjelp?

BTI Logo

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune.
Men av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Men hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller kanskje vi jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne bekymring for et barn eller en ungdom i nærmiljøet. 

 

 

BTI-veileder

BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats, og Hadsel kommune har samlet informasjon om hvordan vi vil at tiltak for barn og unge gjennomføres. Informasjon om tverrfaglig innsats for barn og unge i Hadsel kommune finner du i BTI-veilederen (www.hadsel.bedreinnsats.no)

 

Samhandlingsmodell

Det er også utviklet en Samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og forelde det er knyttet undring eller bekymring til.  Denne modellen skal bidra til tidlig innsats, og kvalitetssikre de ulike trinnene i det tverrfaglige samarbeidet for utsatte barn. 

Modellen er utviklet av Helsedirektoratet og Hadsel kommune har tilpasset modellen til våre tjenester. 

 

Kontaktperson for Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i Hadsel: