Familie, oppvekst og utdanning ikon.

SFO

En mann som holder en baby.

Skolefritidsordning

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Tilbudet for barn med særskilte behov i 5. – 7. klasse er gratis, og SFO-tilbud tildeles etter individuell søknadsvurdering. Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. 

Søknadsfrist for hovedopptak SFO er 1. mai hvert år.

Foresatte søker sitt barn inn i SFO via Visma Flyt Skole – pålogging via ID-porten. Plass tildeles og skal betales for fra 1. august.
Vi anbefaler at barn som skal begynne i første klasse gjør seg kjent med SFO før skolestart. Det gir en mykere start for alle.

Foresatte kan søke om endret tilbud og eventuelt si opp plass i SFO med foreldrepålogging i Visma Flyt Skole.