PPD

Pedagogisk-Psykologisk Distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen

Logo PPD

PPD er et interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste mellom kommunene Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Lødingen. Samarbeidet ble opprettet i 1972, og hovedkontoret ble lagt til Sortland.

PPT har ansvar for barn, unge og voksne med rett til opplæring. I sitt arbeid skal tjenesten ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsmuligheter i barnehage og skole. Tjenesten kan også gi veiledning til barnehager og skoler om tilrettelegging for barn med spesielle behov. 

For mer informasjon: trykk her for å komme til tjenestens egen hjemmeside.

Kontaktinfo

Kontaktinfo til ansatte i Vesterålen PPD finner du her: se http://www.ppdvl.no/ansatte