Barnevern

Vesterålen Barnevern

Vesterålen barnevern er et regionalt barnevern for kommunene i Vesterålen, og dekker kommunene Andøy, Bø, Hadsel. Lødingen, Sortland og Øksnes.

For mer informasjon: trykk her for å komme til tjenestens egen hjemmeside

Bekymringsmelding – offentlig melder

Bekymringsmelding  – privat melder

 

For barn og unge som vil be om hjelp

Du kan nå oss på telefon 979 93 800. på hverdager fra kl 8.00 – 15.30
Dersom du har akutt behov for hjelp fra barnevernet kan du ringe 979 93 800 utenom kontortid, både på hverdager og i helger.

Hva kan du gjør om du ikke har det bra hjemme?

Om du ikke vil snakke med foreldre/foresatte om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg.

Du kan for eksempel snakke med:

 • Læreren din
 • Helsesøster på skolen
 • Treneren eller lederen på klubben
 • Naboen
 • Foreldrene/foresatte til en venn

Hvis du ikke har lyst til å snakke med voksne du kjenner er det veldig bra at det finnes hjelpetelefoner for barn. Du kan ringe Barnas hjelpetelefon på 116 111 eller du kan ringe eller chatte med Røde kors, Kors på halsen Tlf. 80 03 33 21.

 

Meldeplikt etter barnevernsloven

Hvem har meldeplikt?

Du har meldeplikt etter barnevernsloven § 13-2 hvis:

 • Du er offentlig ansatt eller du utfører oppgaver for det offentlige
 • Du er yrkesutøver med profesjonsbestemt taushetsplikt

Meldeplikten etter barnevernsloven innebærer et personlig ansvar for å melde, og går foran lovbestemt taushetsplikt.

Når har du plikt til å melde fra?

Du har plikt til å melde fra til barnevernet, uten ugrunnet opphold:

 • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller utsatt for annen alvorlig omsorgssvikt
 • når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling
 • når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
 • når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen form for utpreget normløs atferd
 • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Du trenger ikke å være sikker på at barnet er i en situasjon som beskrevet i barnevernsloven § 13-2 første ledd, men det må foreligge noe konkret som indikerer alvorlige mangler ved barnets omsorgssituasjon eller som tilsier at barnet har alvorlige atferdsvansker.