Barnehagerute for kommunale barnehager

Barnehagene har som hovedregel åpent hele året.
Men Innlandet og Strandlandet barnehager som har 18 eller færre barn på heltid, har feriestengt 4 uker i juli måned.

Det avsettes 37,5 timer per år (5 dager) til felles planlegging for barnehagens  personale. Foreldrene informeres årlig gjennom vedtatt barnehagerute.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl 12.00.

Barnehagerute kommunale barnehager, 2023/24

Barnehagerute for kommunale barnehager 2024/25

 

Vedtekter for kommunale barnehager

Hver barnehage skal ha vedtekter som gir informasjon om viktige forhold ved organiseringa av barnehagen.

Kommunale og private barnehager skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, hjemlet i Lov om barnehager .

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Hver barnehageeier har vedtekter for egen barnehage, og vedtekter for kommunale barnehager finner du her: Vedtekter kommunale barnehager.

 
 
Vedtekter private barnehager
Private barnehager har egne vedtekter – les her for oversikt og mer informasjon