Familie, oppvekst og utdanning ikon.

Barnehage

To barn.

Det er ti barnehager i Hadsel kommune – fire kommunale og seks private. Samlet gir barnehagene tilbud til om lag 400 barn.

Barnehageloven og Rammeplan for barnehager er de nasjonale føringene som fastsetter rammer for drift av barnehager.
Alle barnehager skal utarbeide egen årsplan som viser på hvilken måte barnehagen fyller det mandatet de har fra lov og forskrift. Alle barnehager skal ha vedtekter i trå med barnehagelovens bestemmelser.

Gode venner i akebakken