Administrasjon sektor oppvekst

Administrasjon av sektor oppvekst består av oppvekstsjef og to rådgivere.
I oppvekstsjefens ledergruppe er ledere for kommunale barnehager, rektorer for grunnskoler og voksenopplæringa, kultursjef og spesialpedagogisk team for barn i førskolealder.