Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Etablererprøven


Etablererprøve
Serveringsstedet daglige leder må ha gjennomført etablererprøven. Hensikten med
prøven er å gi daglig leder grunnleggende kunnskap om lovgivning av betydning for
driften av et serveringssted. Kjennskap til rutiner for innrapportering av skatt, moms,
arbeidsgiveravgift, samt kunnskap om regnskapslovgivning og konkurslovgivning inngår i
de kvalifikasjonskrav loven krever at daglig leder innehar.

Prøven er basert på læreboks «Læremateriell – etablererprøven for
serveringsvirksomhet». Boka er utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet av
VINN og bestilles på http://vinn.no/ eller på tlf. 76 96 72 00.

Avleggelse av prøven
Etablererprøven er en flervalgsprøve. For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktige.
Hjelpemidler: Lovsamling eller vedleggende i læreboka. Tolk er ikke tillatt. Ordbok er
ikke lenger tillatt jfr. Rundskriv K-01/2013 revidert in etablererprøven i serveringsloven –
endring av lovlige hjelpemidler.

Tid til disposisjon: 90 minutter.

Gyldig legitimasjon må fremvises. Prøven koster kr 400, fakura blir ettersendt.

Prøven kan avlegges i service- og informasjonstorget, ta kontakt på telefon 76164000