www.hadsel.kommune.no

Endring og oppsigelse av plass i SFO

Foresatte melder endring og oppsigelse av plass med foreldrepålogging i Visma Flyt Skole.  (VFS)
Du kan logge deg inn her: 

Reglene i Hadsel kommunes vedtekter for SFO gjelder for tidsfrister og saksbehandling av søknad.  Påmelding, endring og oppsigelse av SFO-plass gjennomføres elektronisk i skolens administrative system – Visma Flyt Skole.
Alle meldinger i systemet lagres på elevkort og er tilgjengelig for både SFO-leder og
Utdrag fra vedtektene bestemmelser for §15, Opptaksperioder og oppsigelse av plass
  • Hovedopptak av barn skjer i vårhalvåret og gjelder ett driftsår. (1.8.-31.07.)
  • De foresatte kan si opp/redusere plassen med minst en måneds varsel, og gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.  Det må betales for opphold i oppsigelsestida, også for ubenyttet plass.
  • Foresatte kan ikke si opp eller gjøre reduksjon av plass etter 1. mars, med virkning fra 1. april. I tilfelle dette skjer, vil foreldrebetaling likevel løpe ut driftsåret.
  • Foresatte melder skriftlig fra til daglig leder om økning i oppholdstiden. Kapasitet for økning avgjøres av skolen. Endringer gjøres gjeldende for hele måneder.
Endring av plass vårhalvåret.
Ved ønsker om å endre/si opp SFO plassen med virkning 1.april, må dette gjøres innen 28.februar.  Etter denne fristen vil foreldrebetaling likevel løpe ut driftsåret/skoleåret (31.07)
 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME