Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Endring og oppsigelse av plass i sfo

Foresatte melder endring og oppsigelse av plass med foreldrepålogging i Visma Flyt Skole.  (VFS)

Du kan logge deg inn her: Logo VFS

Reglene i Hadsel kommunes vedtekter for sfo gjelder for tidsfrister og saksbehandling av søknad.

Alle rutiner for påmelding, endring og oppsigelse av sfo-plass gjennomføres nå elektronisk i vårt administrative skolesystem – Visma Flyt Skole.
Registrering i VFS er skriftlig – og alle meldinger i systemet lagres på elevkort og er tilgjengelig for både sfo-leder og foresatte.

Endring og oppsigelse

  • Når barnet er begynt i skolefridsordningen kan foresatte melde ønske om endring av plass og oppsigelse i VFS. Systemet lar deg velge dato for ønsket endring - - om så neste dag. Her vil bestemmelsene i vedtektene gjelde, og skolen/sfo vil gi en tilbakemelding på søknaden i samsvar med gjeldende vedtekter. Vi oppfordrer foresatte til å melde behov for endring og oppsigelse i samsvar med vedtektene.

Se utdrag fra vedtektene bestemmelser for §15, Opptaksperioder og oppsigelse av plass

Hovedopptak av barn skjer i vårhalvåret og gjelder ett driftsår. (1.8.-31.07.)

  1. Opptak i løpet av driftsåret kan skje, og gjelder i regelen ut det driftsåret.
  2. De foresatte kan si opp/redusere plassen med minst en måneds varsel, og gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen skal være skriftlig og stilet til den enkelte SFO. Det må betales for opphold i oppsigelsestida, også for ubenyttet plass.
  3. Foresatte kan ikke si opp eller gjøre reduksjon av plass etter 1. mars, med virkning fra 1. april. I tilfelle dette skjer, vil foreldrebetaling likevel løpe ut driftsåret.
  4. Foresatte melder skriftlig fra til daglig leder om økning i oppholdstiden. Kapasitet for økning avgjøres av skolen. Endringer gjøres gjeldende for hele måneder.
  5. Hvis det er plass, kan SFO ta imot barn i kortere perioder.
  6. Ved mindre enn 5 dagers tilbud gjøres fast avtale om hvilke ukedager som skal benyttes.
  7. For ekstradager eller løse påmeldinger betales egen avgift for enkeltdager.

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME